Positieve gedachten helpen je om gezond en gelukkig te blijven. Hoe meer je een positieve gedachte uitspreekt, hoe makkelijker het is om je fijn te voelen. Met een positieve gedachte kun je je gedachten trainen en er sterk in gaan geloven. Zo’n gedachte noemen we een affirmatie. Affirmatie is afgeleid van het Latijnse affirmare, wat versterken betekent. Een affirmatie versterkt positieve gedachten.

Emoties koppelen aan affirmaties

Al vanaf je geboorte worden je hersenen op een bepaalde manier geprogrammeerd. In elke situatie geldt een zogenaamd script, waarbij je gedachten bepalen hoe je met de situatie om gaat. Sommige scripts gaan automatisch en ondersteunen je waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je als kind heerlijk aan het spelen bent in de zon. Je gedachten zijn dan in de trant van ‘ik voel me lekker, ik ben blij’. Hoe meer je in dit soort situaties bent, hoe vaker je die positieve gedachte hebt en hoe meer je je gedachten dus stuurt naar positiviteit. Bewust of onbewust wordt er een emotie aan gekoppeld; in het bovengenoemde voorbeeld kan die emotie blijdschap of een geluksgevoel zijn.

Wil je ook positief leven door je hooggevoeligheid te gebruiken vanuit je diepste wezen? Volg dan de online cursus Hooggevoeligheid als Kracht. In deze cursus leer je alles over hsp, de eigenschappen én de wijze waarop je hier optimaal gebruik van kunt maken voor een positief, gezond en gelukkig leven. Vanuit je eigen kracht!

Affirmaties versterken

Affirmaties herhaal je dus steeds en op die manier beïnvloeden ze je gevoel, je gedrag en zelfs je uitstraling. Affirmaties kunnen ook omgekeerd zijn, dus negatief. Als je weinig zelfvertrouwen hebt, dan kunnen negatieve affirmaties deze overtuiging over jezelf versterken; ze kunnen er zelfs een oorzaak van zijn.

Affirmaties voor positieve overtuigingen

Continu denken ‘ik ben niet belangrijk, ik kan het toch niet’ helpen je niet om meer zelfvertrouwen te kweken, maar zorgen er juist voor dat je er in gaat geloven. Als je je bewust wordt van je denkpatronen, dan kun je omgekeerde/negatieve affirmaties gaan aanpakken. Door deze om te draaien naar positieve affirmaties zul je dit gaan voelen in alles wat je doet, hoe je handelt, hoe je in het leven staat, hoe je reageert op je omgeving, etc. In feite herprogrammeren affirmaties je hersenen. Negatieve denkpatronen worden positieve overtuigingen!

Positieve affirmaties

Affirmaties kunnen ook heel goed worden toegepast door een holistisch therapeut. Er bestaan veel verschillende methodes waarbij affirmaties een rol spelen in de therapie. Een bekend voorbeeld is de EFT-methode. De naam zegt het al een beetje: emotional freedom technique. Je geest wordt bevrijd van negatieve emotionele ladingen.

Affirmaties

Affirmaties en loslaten van negativiteit

Bij EFT spelen affirmaties een belangrijke rol, omdat de cliënt een positieve affirmatie bedenkt en deze tijdens de sessie continu herhaalt. Affirmaties zijn ook een loslaattechniek. Door negatieve denkbeelden en patronen los te laten, komt er ruimte voor positieve overtuigingen. Door veel te oefenen met positieve affirmaties, zul je merken dat je negatieve dingen los gaat laten. Affirmaties werken zo goed door de kracht van herhaling. Steeds dezelfde affirmaties oproepen, opnoemen of denken, zorgt ervoor dat dit als patroon in je hersenen wordt opgeslagen. Je gaat als het ware geloven in wat je denkt. En juist daarom is het zo belangrijk dat je positieve affirmaties bedenkt. Want als je gelooft dat je goed bent zoals je bent, dan is dat ook zo!

Voorbeelden van affirmaties

Positieve affirmaties kunnen je worden meegegeven en aangeleerd door een (holistisch) therapeut. Ook kun je jezelf voorzien van positieve affirmaties. Mooie voorbeelden zijn:

  • ik mag er zijn
  • ik ben goed zoals ik ben
  • ik heb vertrouwen
  • ik kan het beste uit mezelf halen
  • ik ben dankbaar voor vandaag

Bij de opleiding tot Holistisch Therapeut en de Reiki-cursussen van ZoMa Opleidingen komen affirmaties in verschillende modules en manieren aan bod. Deze fijne en vrij eenvoudige vorm van therapie leer je zowel bij jezelf als bij je cliënten toe te passen.

Affirmaties