Home / Affirmaties

Affirmaties

Positieve gedachten helpen je om gezond en gelukkig te blijven. Hoe meer je een positieve gedachte uitspreekt, hoe makkelijker het is om je fijn te voelen. Met een positieve gedachte kun je je gedachten trainen en er sterk in gaan geloven. Zo’n gedachte noemen we een affirmatie. Affirmatie is afgeleid van het Latijnse affirmare, wat versterken betekent. Een affirmatie versterkt positieve gedachten.

Emoties koppelen aan affirmaties

Al vanaf je geboorte worden je hersenen op een bepaalde manier geprogrammeerd. In elke situatie geldt een zogenaamd script, waarbij je gedachten bepalen hoe je met de situatie om gaat. Sommige scripts gaan automatisch en ondersteunen je waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je als kind heerlijk aan het spelen bent in de zon.

Je gedachten zijn dan in de trant van ‘ik voel me lekker, ik ben blij’. Hoe meer je in dit soort situaties bent, hoe vaker je die positieve gedachte hebt en hoe meer je je gedachten dus stuurt naar positiviteit. Bewust of onbewust wordt er een emotie aan gekoppeld; in het bovengenoemde voorbeeld kan die emotie blijdschap of een geluksgevoel zijn.

Positieve affirmaties = een positieve manifestatie van jezelf

Affirmaties herhaal je dus steeds en op die manier beïnvloeden ze je gevoel, je gedrag en zelfs je uitstraling. Dit komt echt door de kracht van herhaling. Steeds dezelfde affirmaties oproepen, opnoemen of denken, zorgt ervoor dat dit als een patroon in je hersenen wordt opgeslagen. Je gaat dan geloven in wat je denkt. En juist daarom is het zo belangrijk dat je positieve affirmaties bedenkt. Want als je gelooft dat je goed bent zoals je bent, dan manifesteer je je ook zo!

Negatieve affirmaties

Affirmaties kunnen ook omgekeerd zijn, dus negatief. Bijvoorbeeld ‘ik ben niet belangrijk, ik kan het toch niet’. Dit continu denken, helpt je niet om meer zelfvertrouwen te kweken. Zeker als je al weinig zelfvertrouwen hebt, dan kunnen negatieve affirmaties het zelfbeeld dat je hierbij hebt gecreëerd versterken; ze kunnen er zelfs een oorzaak van zijn.

Affirmaties voor positieve overtuigingen

Als je je bewust wordt van je denkpatronen, dan kun je negatieve affirmaties gaan aanpakken. De negatieve affirmatie ‘ik ben niet belangrijk, ik kan het toch niet’ wordt dan ‘ik ben belangrijk, ik geloof in mijzelf’. Wanneer je deze positieve affirmatie regelmatig aan jezelf herhaalt, zul je een verandering gaan voelen in:

 • Alles wat je doet
 • Hoe je handelt
 • Hoe je in het leven staat
 • Hoe je reageert op je omgeving, etc.

In feite herprogrammeren affirmaties je hersenen. Negatieve denkpatronen worden positieve overtuigingen!

In deze podcast aflevering met Giel Beelen van KUKURU legt Marjolein Berendsen van ZoMa Opleidingen verder uit hoe je negatieve affirmaties, die overlevingspatronen in stand houden, kunt ombuigen naar positieve affirmaties. Zeer interessant, want onze gedachten zijn ontzettend krachtig. Des te belangrijker dus om zoveel mogelijk positiviteit eraan toe te voegen!

Positieve affirmaties gaan hand in hand met positieve emoties

Belangrijk is wel dat je de positieve affirmatie koppelt aan een positieve emotie. Zorg er dus voor dat wanneer je deze oefening met jezelf gaat doen, dat je die positieve emotie kan belichamen. Weet dat het ook oké is om de oefening later voort te zetten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in een meditatie op een negatieve affirmatie stuit. Dit kan diep binnenkomen en je verdrietig of boos maken of schuld of schaamte oproepen. Geef hier de tijd aan, om met deze gevoelens te zijn. Wanneer jij voelt dat je het kan afsluiten, ben je er klaar voor om die positieve affirmatie te creëren. Als je er nog niet klaar voor bent, is de kans groot dat er een beetje schuld, woede, etc. aan jouw nieuwe affirmatie kleeft. En dan heeft deze niet het effect dat je ervan zou verwachten.

Het koppelen van een positieve emotie aan een positieve affirmatie kun je doen door aan een fijn moment te denken. Zoals dat moment dat je als kind lekker aan het spelen was. Het kan natuurlijk ook een moment zijn die je wat nader staat. Zoals je trouwdag, de geboorte van je kind(eren), het behalen van je rijbewijs. Een moment waarin jij je on top of the world en de wereld als één grote speeltuin voelde.

Positieve affirmaties en EFT

Affirmaties kunnen ook heel goed worden toegepast door een holistisch therapeut. Er bestaan veel verschillende methodes waarbij affirmaties een rol spelen in de therapie. Een bekend voorbeeld is de EFT-methode. De naam zegt het al een beetje: emotional freedom technique. Je geest wordt bevrijd van negatieve emotionele ladingen. Hoe gaat dat in z’n werk?

1. De cliënt trommelt de negatieve affirmatie los

Bij EFT wordt gebruik gemaakt van tapping. Dit betekent dat je met je vingers op bepaalde acupunctuur punten in je lichaam trommelt. Terwijl je dit doet, zeg je de negatieve affirmatie hardop. Op iedere plek waar je tapt. Negatieve affirmaties worden namelijk in deze energiebanen, ook wel meridianen genoemd, die aan de acupunctuur punten verbonden zijn, opgeslagen. Door deze methode toe te passen, trommel je de negatieve affirmatie los en ontstaat er ruimte voor de nieuwe positieve affirmatie.

2. De cliënt bedenkt en herhaalt een positieve affirmatie

Vervolgens bedenkt de cliënt bedenkt een positieve affirmatie en herhaalt deze al tappend. Doordat er ruimte is gecreëerd, kan deze positieve affirmatie ook ontvangen worden door het systeem. Belangrijk is vervolgens dat de cliënt dit thuis herhaalt en gebruikt als tool wanneer de oude affirmatie weer de kop opsteekt.

Affirmaties zijn dus ook een loslaattechniek. Door veel te oefenen met positieve affirmaties, zul je merken dat:

Om je een idee te geven van de EFT-techniek neemt Marjolein Berendsen, founder van ZoMa Opleidingen, je (in het engels) in deze meditatie mee langs alle acupunctuur punten om samen met jou je negatieve affirmaties los te trommelen/tappen.

Voorbeelden van affirmaties

Positieve affirmaties kunnen je worden meegegeven en aangeleerd door een (holistisch) therapeut. Ook kun je jezelf voorzien van positieve affirmaties. Mooie voorbeelden zijn:

 • Ik mag er zijn
 • Ik ben goed zoals ik ben
 • Ik heb vertrouwen
 • Ik kan het beste uit mezelf halen
 • Ik ben dankbaar voor vandaag

Wanneer gebruik je affirmaties?

Zoals al even genoemd kun je affirmaties gebruiken wanneer die oude negatieve affirmatie weer de kop op komt steken. Maar je kan affirmaties ook op andere momenten inzetten. En als je affirmaties ook op andere momenten gebruikt, voorkom je dat die oude affirmatie je van je stuk kan brengen. Voorbeelden:

 • Tijdens een wandeling
 • Tijdens je meditatie
 • Wanneer je aan het werk bent
 • Als je aan het schoonmaken bent
 • Direct na het opstaan tijdens het tandenpoetsen

Kortom: je kan het de hele dag door doen! Vind ook een manier die bij jou past, zo kun je ze:

 • In je gedachten aan jezelf herhalen
 • Zingen op een zelfbedachte melodie of kijk eens op Spotify naar mantra muziek. De lyrics van deze liedjes zijn één en al positieve affirmaties
 • Schrijf ze op post-it’s en plak ze op plekken waar je regelmatig komt en ze goed kan zien
 • Zet ze in je telefoon als alarm, bijvoorbeeld om 12:12 krijg je elke dag wanneer je alarm afgaat de affirmatie ‘ik ben goed zoals ik ben’ te zien

Belangrijk is dat je jezelf er zoveel als mogelijk aan blootstelt. Want de kracht om je brein te herprogrammeren, zit hem in herhaling. Zo zijn die negatieve affirmaties ooit ook blijven hangen.

Kom eens langs!

Bij de opleiding tot Holistisch Therapeut en de Reiki-cursussen van ZoMa Opleidingen komen affirmaties in verschillende modules en manieren aan bod. Deze fijne en vrij eenvoudige vorm van helende therapie leer je zowel bij jezelf als bij je cliënten toe te passen. Kom het een keer ervaren en schrijf je in voor een proefles ‘Reiki en Holisme’.

Affirmaties