Alternatieve geneeswijzen zijn behandelmethodes in de gezondheidszorg waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van effectiviteit geleverd is. Dat wil echter niet zeggen dat een alternatieve geneeswijze niet werkt.

Alternatieve geneeswijzen is een verzamelnaam die wordt gebruikt om het te onderscheiden van de reguliere geneeskunde. In hoeverre die naam terecht is, kun je je echter afvragen. Deze manier van genezen bestaat namelijk al veel langer. De alternatieve geneeswijze maakt namelijk onder meer gebruik van inzichten uit diverse oosterse geneeswijzen, waaronder de traditionele Chinese geneeskunde. Het maakt onderdeel uit van een lange geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. In die zin zou je even zo goed de reguliere geneeskunde als een alternatief kunnen zien voor deze oude natuurgeneeswijzen. Vandaag de dag zijn de verschillende geneeswijzen vooral complementair. Alternatieve geneeswijzen kunnen een belangrijke aanvulling zijn op een reguliere behandeling.

Wil je ook ontdekken dat voeding meer is dan alleen eten en drinken? En wist je dat je ook je verlangens, wensen en behoeftes kunt voeden? Hoe je dat doet, leer je in de online cursus Holistisch Voeden. Door jezelf op al je niveaus te voeden, kom je weer helemaal terug in balans, bij je ware zelf.

Soorten alternatieve geneeswijzen

Er bestaan verschillende soorten alternatieve geneeswijzen. Zo is er energetische therapie, natuurgeneeskunde, Reiki, handoplegging, holistische massage, lichaamstherapie, acupunctuur en nog veel meer vormen van alternatieve geneeswijzen. Ook homeopathie behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Bij homeopathie worden vaak middelen ingezet die extreem verdund zijn en het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

Kenmerken alternatieve geneeswijzen

Alle alternatieve geneeswijzen hebben als kenmerk dat ze uitgaan van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Ook wordt er bij alternatieve geneeswijzen altijd naar de bron van de klacht gekeken. In tegenstelling tot bij reguliere geneeswijzen, waar vaak de nadruk ligt op symptoombestrijding. Echter speelt de reguliere geneeskunde een belangrijke rol in onze samenleving.

Alternatieve geneeswijzen

Er mag ook geen twijfel bestaan over de waarde ervan. Dat heeft het in veel gevallen bewezen en bewijst het nog steeds. Alternatieve geneeswijze mag ook niet als een alternatief van de reguliere geneeskunde worden gezien, en andersom ook niet. Het is een aanvulling op de reguliere geneeskunde, ook wel complementaire zorg genoemd.

Alternatieve geneeswijze als aanvulling

In veel zorginstellingen wordt alternatieve geneeswijze als complementaire zorg ingezet; dus als aanvulling op de reguliere zorg. Het feit dat dit steeds vaker gebeurt en ook zijn vruchten afwerpt, betekent niet alleen dat alternatieve geneeswijzen steeds meer worden geaccepteerd, maar juist ook dat ze werken. Veel mensen die klachten, vaak vage, hebben, zijn gebaat bij complementaire zorg.

Alternatieve geneeswijzen

Herstel komt mede tot stand door een goede relatie tussen de cliënt en de therapeut. Een alternatieve behandeling richt zich niet zozeer op de ziekte zelf, maar juist op het creëren van de ideale omstandigheden voor lichaam en geest. Bewegings- en ademhalingstherapie, psychotherapie, fytotherapie (kruidenleer) en voedingstherapie worden ook geschaard onder de alternatieve geneeswijzen.

Een voorbeeld van alternatieve geneeswijze die echt op lichamelijke klachten is gericht, is osteopathie. Hierbij wordt met zachte handelingen de beweeglijkheid van weefsels, gewrichten of organen hersteld.

Bewezen werking alternatieve geneeswijzen

Duidelijk mag zijn dat alternatieve geneeswijzen hun werking hebben bewezen. Het verdient aanbeveling om niet uitsluitend gebruik van alternatieve geneeswijzen te maken, maar als aanvulling op de reguliere geneeswijzen in te zetten.

Holistische therapie en Reiki zijn vormen van alternatieve geneeswijzen. Bij ZoMa Opleidingen kun je een opleiding tot Holistisch Therapeut op hbo-niveau volgen, evenals diverse Reiki cursussen.