Home / Aura

Aura

Een aura is het energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Een aura is niet direct waarneembaar, maar paranormaal genezers en aura-lezers kunnen een aura zien of voelen. Het is een trillend energieveld, bestaande uit verschillende lagen, die onze innerlijke gesteldheid weergeeft.

Wat is een aura

De aura is eivormig en zit ongeveer 1 meter om ons lichaam heen. De aura kan zich uitstrekken tot wel 3 meter buiten het lichaam. Hoe sterker iemands mentale en lichamelijke conditie is, hoe sterker de aura. Als je aura verzwakt is, ben je kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf, met verminderde weerstand en vermoeidheid als gevolg.

ondernemen vanuit je ware essentie

De kleuren in een aura

Je aura straalt ook kleur uit. De kleuren in een aura kunnen je veel vertellen over je karakter, je lichamelijke conditie, emoties en (psychische) blokkades, talenten, je verleden en je vorige levens. Een aura wordt dus door onszelf gevormd en is per mens uniek.

De lagen van een aura

De aura bestaat uit verschillende lagen. In totaal zijn er 7 energielagen met elk een eigen functie:

  • Etherisch lichaam
  • Emotioneel lichaam
  • Mentaal lichaam
  • Astraal lichaam
  • Etherisch causale lichaam
  • Universele-liefdelichaam
  • Ketherisch-causale lichaam
Aura

Etherisch lichaam

De eerste auralaag is het etherische lichaam. Het lichaam staat het dichts op je fysieke lichaam. Dit lichaam heeft dezelfde opbouw als het fysieke lichaam maar is geen gevolg van het fysieke lichaam. Denk hierbij aan een plant die al weet hoe die moet groeien voordat de plant bloeit. De plant groeit dan volgens dit plan. Dit geldt ook voor ons etherisch lichaam. De kleur varieert van lichtblauw tot grijs. Het breidt zich uit van 0,5 tot 5 cm voorbij het fysieke lichaam.

Emotioneel lichaam

Dit wordt ook wel het fijnstoffelijke lichaam genoemd.  Fijnstoffelijk lichaam is de energie van de ziel, die los kan komen van het menselijke lichaam. Deze laag is verbonden met de gevoelens. De structuur volgt in grote lijnen de omtrek van het fysieke lichaam. De structuur is veel vloeiender dan het etherisch lichaam. Het breidt zich uit van 2,5 tot ongeveer 7,5 cm vanaf het lichaam. De kleuren variëren van heldere en stralende tot donkere, modderige schakeringen. Dit is afhankelijk van de helderheid, de verwarring in het gevoel of de energie die ze voortbrengt. Duidelijke, sterke gevoelens, zoals liefde, opwinding, plezier en woede, zijn helder en duidelijk. Verwarde gevoelens zijn donker en modderig.

Mentale lichaam

Dit lichaam is een nog fijnere substantie. Elk daarvan is verbonden met gedachten en mentale processen. Deze auralaag omgeeft het emotionele lichaam. Het lichaam ziet er meestal uit als helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft. Als de eigenaar geconcentreerd zit na te denken dan breidt het zich uit en wordt het helderder. Het reikt van ongeveer 7 tot 20 cm vanaf het fysieke lichaam.

Aura

Astrale lichaam

Het astrale lichaam is samengesteld uit kleurwolken, die mooier zijn dan die van het emotionele lichaam. De kleuren zijn ongeveer hetzelfde, maar meestal vermengd met het roze licht van liefde. Het reikt van ongeveer 15 tot 30 cm vanaf het fysieke lichaam. Op het astrale niveau vindt heel wat uitwisseling tussen mensen plaats. Bijvoorbeeld mensen die net doen als of ze elkaar niet zien maar energetisch veel gebeurd. Je voelt de spanning hangen.

Etherisch-causale lichaam

De vijfde laag van de aura is de blauwdruk voor je etherische lichaam. Het is heel sterk verbonden met je fysieke lichaam. Alle vormen van het fysieke lichaam vind je als blauwdruk terug. Het reikt ongeveer 45 tot 60 cm vanaf het lichaam. Ook is het vormloos en is het kobaltblauw. Op de achtergrond lijkt het lichaam heldere en transparante lijnen te hebben. Klank heeft een sterk helende kracht op dit niveau.

Ontwikkel je intuïtie

In een aura zit veel informatie die we kunnen oppikken. Er is een kans dat je zelfs aura’s kan zien. Dit doen we via ons intuïtie. Als je je intuïtie wilt ontwikkelen, dan is de Masterclass Spiritueel ontwaken echt iets voor jou.

Universele liefdelichaam

Via dit niveau kunnen we spirituele extase ervaren. Als we de staat van zijn bereiken waar we onze verbondenheid met heel het universum kennen, waar we licht en liefde zien in alles wat bestaat, waar we ondergedompeld zijn in licht, voelen we dat we bij het licht horen en het licht bij ons. Dit lichaam straalt van ongeveer 60 tot ruim 80 cm vanaf het lichaam. De kleur is een glinsterend licht, pastelkleurig met een zilver/gouden gloed en een opaalachtige schittering.

Ketherisch-causale lichaam

Deze laag is het mentale van het spirituele gebied. Als we ons bewustzijn tot de zevende laag uitbreiden, weten we dat we één zijn met het universum. Het is de buitenrand van het eivormige aura. Dit beschermt je energieveld tegen negatieve en slechte invloeden. Het is een netwerk van fijn goud-zilveren draadjes die sterk zijn en de hele aura bij elkaar houden. De gouden eivorm beslaat een ruimte van ongeveer 75 cm tot een meter rondom iemands lichaam. Dit kan nog groter zijn als iemand heel veel energie heeft. Ook heeft het een hoge vibratie.

Aura: krachtveld van energie

De aura is dus een krachtveld met verschillende lagen waarin je gevoelens, emoties en spanningen zijn opgeslagen. Als je gevoelig genoeg bent kan je de gevoelens, emoties en spanningen van anderen voelen en hier zelfs wat van meenemen. Zorg daarom ten alle tijden goed voor je aura en scherm haar energetisch af. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan kunnen ze elkaar beïnvloeden via de aura.

Aura

Energie delen via de aura

Daarnaast kun je negatieve gedachtes maar ook positieve energie via de aura met anderen delen. Als je je concentreert kun je zelfs (on)bewust een bepaalde gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld laten gaan. Iemand die ervoor openstaat kan die gedachtes oppikken en verwerken. Zo kan je dus gedachtes of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben. Je aura staat nooit stil, je energie stroomt altijd en dat is zichtbaar en voelbaar in je aura.

De leer over aura’s komt uitgebreid aan bod in de opleiding tot Holistisch Therapeut en de Reiki cursussen van ZoMa Opleidingen. Geregeld organiseren we info bijeenkomsten en proeflessen, zodat je kan voelen of ZoMa met jou resoneert. Kom eens lang!