Home / Blog / Alles is een spiegel

Alles is een spiegel

Geschreven door Daniëlle Pluimers, trainer ZoMa Opleidingen.

 • De ogen zijn de spiegel van de ziel. Iedereen bekijkt de wereld met andere ogen, afhankelijk van zijn/haar binnenwereld.
 • Elk persoon die je tegenkomt in jouw wereld is jouw spiegel
 • 90% van wat ik zeg tegen jou, zeg ik eigenlijk tegen mezelf. Daarnaast alles wat ik tegen mezelf zeg, kan ook helpend zijn voor jou.
 • 10% van wat er gezegd wordt kan onbewust triggeren, wat veroorzaakt wordt door pijn in jezelf
 • Als ik jou pijn doe, doe ik mezelf pijn
 • Wat ik in de ander zie, zit ook in mij
 • Wat in mij zit, kan ik onder woorden brengen. Bijvoorbeeld zeggen dat je van iemand houdt, kan moeilijk zijn als je niet van jezelf houdt.
 • De grootste vijand is de grootste spiegel

Eigen ervaring

Drie jaar geleden heb ik een spirituele ervaring gehad, wat maakte dat mijn gevoelsleven totaal is  veranderd van de één op andere dag. Ik voelde me herboren. Ik ervaarde enkel en alleen nog maar liefde voor mezelf en die ander, ik voelde verbinding met alles wat er is. De verandering in mijn innerlijke wereld, maakte dat mijn buitenwereld voor mij ook totaal anders werd. Voor mij was het een bewustwording dat alles wat zich van binnen afspeelt in mij een weerspiegeling is in de buitenwereld.

In mijn innerlijke reis stond vergeving centraal. Het vergeven van mijn broer maakte dat ik mezelf vrij maakte en weer bij mijn hart kon komen. Een last viel van me af en ik kon mijn broer weer in liefde zien, meer dan ooit tevoren. Dat werd ook zichtbaar in mijn buitenwereld. Hij nam een dag na mijn ervaring contact met mij op, terwijl we elkaar nagenoeg nooit meer zagen of spraken. Ons contact was magisch en we leken ons met elkaar te versmelten en alles wat ik nooit van hem begrepen had, leek ineens zo logisch. Mijn bewustzijn was veranderd, waardoor ik zijn taal ineens kon verstaan. Anders gezegd; de radio stond dezelfde frequentie en we konden elkaar ineens begrijpen. Mijn liefde voor hem ging zoveel dieper dan voorheen. Wat was veranderd in mijn binnenwereld, liet zich zien in de buitenwereld. Van binnen ging de energie stromen en in mijn buitenwereld leek alles als vanzelf te gaan. Vergeving heeft mij vrij gemaakt van binnen en ook in de buiten ging de energie weer stromen.

De matrix

Daarnaast voelde het voor mij alsof ik in een toneelstuk geplaatst werd, waarin ik naar mezelf aan het kijken was, maar tevens ook gelijk kon bepalen hoe ik mijn wereld wilde vormgeven. Het leek alsof ik wakker werd in een droom, waarin ik de enige was die wakker was. Altijd heb ik gedacht dat ik een lichaam was met een ziel, gedachten en een karakter, wat maakte wie ik was. Echter na deze ervaring ervaarde ik dat ik een ziel was, een bewustzijn in een menselijke ervaring, waarin ik als mens mijn eigen beperkingen vastzette in de ‘mind’.  Het voelde alsof ik een Mario was in een videogame, waarin ik zelf de levels kon kiezen en zelf mijn wereld kon vormgeven. Het ervaren en voelen dat ik gedachten heb, maar niet ben en daarbij de realisatie dat ik emoties heb, maar niet ben, maakte me een observator die voorbij ging aan al mijn beperkende gedachten. Ik werd wakker en realiseerde dat alles wat ik zag in de buitenwereld, een reflectie was van mijn binnenwereld. Eén grote illusie waarin ik zelf mijn werkelijkheid kon scheppen.

energie

Het éénheidsbesef

In mijn beleving komen we allen uit één bron en vanuit dat éénheidsbesef ging ik steeds meer die ander als een reflectie van mijzelf zien. In mijn beleving is niets toeval en heeft alles een reden. Situaties en gebeurtenissen in het moment laten zich zien als lessen en uitdagingen op mijn pad, waardoor ik kan groeien. Anders gezegd; mijn omgeving daagt me bewust en onbewust uit, om blinde vlekken in mezelf te leren zien door te spiegelen. Ik stel mezelf dus regelmatig de vraag: ‘Wat is van mij en wat is van die ander?’

Een probleem kan je echter niet oplossen met hetzelfde bewustzijn. Je hebt inzicht nodig om een probleem te kunnen oplossen. Daarvoor ga je op onderzoek uit om inzicht te krijgen. Toen ik door had dat ik de ander in mijn omgeving nodig had om mijn blinde vlekken te ontdekken om die vervolgens te onderzoeken, ging er een wereld voor mij open.

Mijn eigen schaduw

De triggers die zichtbaar worden in mijn buitenwereld zijn de stukjes schaduw in mezelf die ik nog aan mag kijken. Wat voelt dat dankbaar. Ik merk dat ik mezelf steeds meer vrij kan maken door naar binnen te keren in wat de buitenwereld mij laat zien. Mijn eigen schaduw aankijken en door de angst heen te bewegen, maakt dat schaduw in mezelf kan transformeren naar licht. Daardoor kan ik meer verbinding maken met mijn eigen kern, maar ook een diepere verbinding met de mensen om me heen maken. Het maakt dat ik me gelukkiger en completer voel dan ooit te voren.

De collega die ik niet uit kon staan, bleek mijn beste vriendin. Zij heeft er voor gezorgd dat ik schaduw in mezelf kon ontdekken, vanuit daar de regie kon nemen door het anders te willen en te handelen om die belemmerende overtuiging in mezelf vervolgens vaarwel te zeggen.

Bewustzijn

Gedachten zijn krachten en we realiseren allemaal onze werkelijkheid, bewust maar nog vaker onbewust. We zijn maar 10% bewust van hetgeen zich in onze wereld afspeelt. Het doet me ook realiseren hoe klein we worden gehouden door het systeem door alle conditioneringen, beperkende overtuigingen en aangeleerd gedrag, waardoor we steeds verder verwijderd zijn geraakt van essentie, de kern van ons zijn. Het maakt me nieuwsgierig naar die andere 90%. Wat valt er dan nog allemaal te ontdekken? Waar zijn we toe in staat als we die andere 90% van bewustzijn gaan gebruiken? Hoeveel mogen we nog gaan herinneren van wie we in wezen zijn?

Het onbewuste bewust maken door belemmerende overtuigingen en conditioneringen te transformeren en trauma’s te helen, is voor mij één groot spel geworden, waarin ik steeds een diepere laag van mezelf mag ontdekken. Een spel waarbij er geen goed of slecht is. Een spel waarin de schaduw in mezelf niet slecht meer is, maar een deel van mij waar ik uit kan leren en die gespiegeld wordt door de mensen en situaties om me heen. Het heeft me inzicht gegeven en heeft me leren begrijpen waarom mijn leven is wat het is en dat ik vanuit mijn gedachten alles kan manifesteren in mijn buitenwereld.

Ik hoop dat ik met dit stuk jou wat inzichten heb gegeven waar je vervolgens wat mee kan. Ik hoop ook dat je uitgedaagd wordt om jouw binnenwereld verder te onderzoeken. De weg naar een nog vrijer leven vanuit een nog vrijer denken.

 

Zomasté

Daniëlle Pluimers

 

Anderen lazen ook

 • 04.06.2024

  Marjolein over haar reis naar Bosnië

  Lees de blog
 • 24.01.2024

  De helende kracht van het aankijken van schaduwstukken

  Lees de blog
 • 10.01.2024

  Kwetsbaarheid en veiligheid

  Lees de blog