Chakra healing is het balanceren van de chakra’s, hierdoor wordt verstoorde energie weggenomen en wordt het lichaam, de geest en de energieën in en rond ons terug in balans gebracht. Chakra healing is geen medicijn op zich, maar het leidt naar inzicht, bewustzijn en het leren luisteren naar je lichaam en geest.

Chakra healing en energie

Alles is energie. Van een grasspriet tot het universum is alles energie. In het lichaam van een mens en dier zijn energiepunten aanwezig die chakra’s worden genoemd. Van die honderden energiepunten zijn er zeven die de belangrijkste, en bekendste, rol spelen in je energiehuishouding.

Als deze zeven chakra’s allemaal in verbinding staan en in balans zijn met elkaar, ben je gezond in je lichaam, je geest, je mentale, energetische en spirituele zijn.

Chakra’s nemen energie op en geven energie af via de energiebanen die door een lichaam stromen. Ze zijn dus altijd in beweging en hebben een grote invloed op het evenwicht. Als ze goed functioneren, kun je evenwichtig leven. Maar wanneer een van de chakra’s dichtzit, geblokkeerd is of juist overactief, kan dit leiden tot psychische en fysieke klachten. Dan kan chakra healing heel welkom zijn en de klachten reduceren of zelfs wegnemen.

Balans

Zoals gezegd is het van belang om de zeven hoofdchakra’s in balans te houden. Door chakra healing kunnen klachten worden aangepakt. Bij chakra healing kun je denken aan een Reiki behandeling en het inzetten van methodieken zoals edelstenentherapie. 

Laat chakra healing of chakra’s balanceren altijd uitvoeren door een gediplomeerd therapeut, bijvoorbeeld een Reiki master of energetisch therapeut. Zij zijn ontwikkeld tot intuïtief healer en kunnen je chakra’s voelen, zien en dus ook waar de blokkades zitten.

Een chakra healing

Bij een chakra healing kun je op een stoel zitten, met je ogen dicht. De therapeut zal allereerst een scan uitvoeren, om te kunnen voelen hoe de zeven hoofdchakra’s functioneren. Dit doen ze bijvoorbeeld door op een korte afstand van je lichaam met hun handen elke chakra af te gaan. Een chakra kan warm of koud aanvoelen, een bepaalde kleur hebben, draaien met de klok mee of juist tegen de klok, stilliggen, blazen of trekken. Nadat alle chakra’s zijn gescand, worden de chakra’s die niet goed in balans zijn met elkaar of die niet goed functioneren, behandeld met intuïtieve therapie, handoplegging, magnetiseren of Reiki. Door deze methodes kunnen de disfunctionele chakra’s weer goed gaan werken, en dat voel je!

Een chakra healing werk lang door en is niet alleen helend, maar kan ook zeer ontspannend zijn. Door je tijdens de healing alleen maar op je innerlijk te focussen, maak je je hoofd leeg en worden blokkades weggenomen. Je voelt je als herboren!

Chakra healing wordt geïntroduceerd in de Reiki cursussen bij ZoMa Opleidingen. In de opleiding tot Holistisch Therapeut wordt chakra healing verder uitgediept.