Je manier van denken en de emoties en gevoelens die je daarbij hebt, hebben grote invloed op je geestelijk welzijn. Als je veel piekert, blijf je vaak hangen in de negatieve gevoelens die dat bij je oproept. Het is dan van belang dat je het piekeren een halt toeroept, zodat je je geestelijk gezond blijft voelen. Het wordt een ander verhaal als je door bepaalde ervaringen psychische problemen krijgt.

Angststoornissen, depressies en verslavingen zijn voorbeelden van psychische problematiek. Door deze problematiek kunnen veranderingen in iemands gedrag ontstaan, met veelal negatieve gevolgen. Met cognitieve gedragstherapie worden bovenstaande problemen succesvol behandeld.

In de cursus Leven vanuit je ware essentie leer je vanuit een holistische visie te kijken naar jezelf en de wereld om jou heen. Door het doen van zelfonderzoek ontdek je wie jij werkelijk bent en vooral wat je niet bent. Je leert leven vanuit je ware essentie, liefdevol en oordeelvrij: zoals je écht bent.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie richt zich vooral op de manier van denken van een cliënt en de emoties die daar bij horen. Als je gedachten over bepaalde dingen of gebeurtenissen steeds negatief zijn, is de kans aanwezig dat je somber, boos of angstig wordt. Dit kan je geestelijke gezondheid beïnvloeden.

Cognitieve gedragstherapie

Hoe iemand denkt, voelt en zich gedraagt: dat is cognitieve gedragstherapie

Met een cognitieve therapie wordt bekeken hoe je dat negatieve denken kunt veranderen. Het doel van gedragstherapie is vooral om het gedrag van de cliënt te veranderen. Bij cognitieve gedragstherapie gaat de therapeut uit van het idee dat gedrag wordt bepaald door iemands gevoel. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van de twee methodes hierboven. Cognitieve gedragstherapie behandelt de manier waarop iemand denkt en voelt en het daaruit voortvloeiende gedrag.

Anders reageren, ander gevoel: cognitieve gedragstherapie

Als je op een andere manier tegen bepaalde zaken en gebeurtenissen leert aankijken, verandert dat niet alleen je denkwijze, maar ook je gevoel daarbij. Omdat denken en gevoel van grote invloed zijn op je gedrag, zal er met die verandering in gedachten en gevoelens, ook een verandering in gedrag plaatsvinden. Dat is de essentie van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is een minder intensieve methode van therapie. Dat komt doordat het probleem zelf direct wordt aangepakt. Als je als cliënt bij een cognitief gedragstherapeut komt, worden er geen diepgaande oorzaken van je klacht gezocht. De therapie is gericht op het nu en de toekomst en gaat dus niet in op de werkelijke oorzaak van de problemen.

Cognitieve gedragstherapie als symptoombestrijding

Cognitieve gedragstherapie

Zoals bijvoorbeeld een trauma: een cliënt met een ernstig trauma zal bij cognitieve gedragstherapie als doel hebben het gedrag dat voortvloeit uit de manier van omgaan met en de denkwijze over het trauma te veranderen. Het doel van de cognitieve gedragstherapie is niet om het trauma te leren verwerken.

Op deze manier spreken we dus van een symptoombestrijdende vorm van therapie.

Effecten van cognitieve gedragstherapie

Doordat de methode van cognitieve gedragstherapie vrij eenvoudig is, kan de cliënt met behulp van door de therapeut geleerde oefeningen ook thuis met het gedragsprobleem aan de slag. Voor een succesvol effect van cognitieve gedragstherapie is een actieve werkhouding van de cliënt dus gewenst, zo niet essentieel.

Cognitieve gedragstherapie

Met andere woorden, de behandeling slaagt alleen als de cliënt actief meewerkt. Maar in feite geldt dat natuurlijk voor alle therapievormen!

Bij ZoMa Opleidingen wordt in de opleiding tot Holistisch Therapeut ook uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerking tussen lichaam en geest. Cognities komen in de opleiding aan bod, evenals de manier waarop deze van invloed zijn op iemands gedrag.