Hoe herken je symptomen van een depressie? Van alle psychische aandoeningen, is depressie één van de meest voorkomende. Hoewel beduidend meer vrouwen dan mannen ermee te maken krijgen, is het in principe iets wat iedereen kan overkomen. Jong en oud, man of vrouw, hoger of lager opgeleid, niemand is vrij van de kans erop. In Nederland heeft ongeveer 19% van de inwoners er ooit al zelf mee te maken gehad.

Wanneer je lijdt aan een depressie, wordt je vooral gehuld in somberheid en lijkt je hele leven als een enorme last aan te voelen. Het lijkt alsof je nergens nog kan van genieten en verliest je interesse in zaken die vroeger je volle aandacht hadden en plezier bezorgden. We gaan hierna verder in op de symptomen van een depressie. Immers hoe sneller je de symptomen herkent en erkent, hoe sneller je die kan aanpakken samen met professionele hulpverleners.

Symptomen van een depressie

Twee zaken die bij iedereen voorkomen die aan een depressie lijdt, zijn een algemene somberheid en het verlies van interesse in de zaken rondom je zoals je werk, je vrienden, je gezin enzovoort. De aanwezigheid van deze twee symptomen doet al een eerste belletje richting depressie rinkelen. Andere veel voorkomende symptomen lees je hierna. Deze hoeven niet allemaal heel uitdrukkelijk aanwezig zijn om van een depressie te kunnen spreken. Sommige patiënten ervaren er maar enkele van, andere ervaren ze vrijwel allemaal en ook de intensiteit ervan kan van persoon tot persoon verschillen.

Symptomen depressief

In onze online cursus Van burn-out naar Balans leer je hoe je weer gezond en gelukkig kunt zijn, en hoe je jouw burn-out de baas wordt. Je komt weer in balans op al je holistische niveaus en leert jezelf nog beter kennen, zodat je jezelf weer accepteert en liefhebt zoals je werkelijk bent.

Slaapgebrek als symptoom van depressief zijn

Mensen die lijden aan depressie hebben vaak last van een gebrek aan slaap of net een overdaad aan slaap, ofwel kunnen zij heel moeilijk de slaap vatten en aanhouden ofwel zouden ze gedurende een groot deel van de dag kunnen en willen slapen. Dit gaat gepaard met een gebrek aan energie en een lusteloos gevoel.

Symptomen depressie van belang om te herkennen

Ook moeite hebben met nadenken, concentratie en het nemen van beslissingen is vaak aan de orde. Overmatig piekeren is hier dan ook vaak het gevolg van, samen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Deze mensen hebben vaak het gevoel dat ze niets waard zijn en iedereen maar voor de voeten lopen. In sommige gevallen en bij ernstige vormen van depressie kan dit zelfs leiden tot een veelvuldig denken aan de dood en het idee van zelfdoding.

Schommelingen in het lichaamsgewicht zijn dan weer de oorzaak van bij momenten een gebrek aan eetlust en bij andere momenten het blijven eten. Ook dit fenomeen is heel vaak aanwezig bij mensen die depressief zijn. Algemeen genomen kunnen we ervan uitgaan dat minstens de eerste twee symptomen en ongeveer vijf andere symptomen aanwezig zijn bij wie lijdt aan een depressie.

Trek bij depressie symptomen tijdig aan de alarmbel

Herken je jezelf in de bovenstaande symptomen, dan is het tijd om aan de alarmbel te trekken en hulp te zoeken. Hoewel depressiviteit perfect te behandelen is, lukt dit slechts in zeer zeldzame gevallen zonder professionele hulp. Psychologen en psychiaters zijn experts op het gebied van depressie en zullen deze samen met jou stap voor stap trachten te overwinnen.

Symptomen depressie

De vicieuze cirkel van negatieve gevoelens terug ombuigen naar interesse in het leven en genieten van de dagelijkse dingen rond je heen.

Dit laatste is tevens een belangrijke missie van ZoMa Opleidingen: zorgeloos gelukkig en gezond zijn, waarbij je alles accepteert wat er is en je volledig leeft vanuit liefde voor jezelf en voor alles om je heen. Wil je meer weten over onze missie en visie? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken tijdens één van onze infobijeenkomsten of open dagen.