Home / Depressief

Depressief

Geschat wordt dat in Nederland ongeveer 850.000 mensen op wat voor manier dan ook depressief zijn. Niet iedereen in deze categorie weet dat hij of zij depressief is. Iedere persoon ervaart een depressie namelijk anders en is zich er daardoor bijvoorbeeld niet van bewust dat de klachten die worden ervaren een teken van depressie zijn. Het is daarom belangrijk om hier bewustzijn op te hebben en evenwichtig mee om te gaan. Hoe vroegtijdiger je je voor een depressie laat behandelen, hoe sneller je weer levenslustig van het leven kunt genieten.

Dip of depressie?

Er zit een belangrijk verschil tussen een dip hebben en depressief zijn. Iedereen zit weleens in een dip. Na een tegenslag of vervelende gebeurtenis voel je je somber en ongelukkig. Gelukkig waait zo’n bui vaak wel weer over. Als je je langdurig neerslachtig blijft voelen, is er misschien sprake van dat je depressief bent.

Dip of depressie?

Hoe ontstaat een depressie?

Depressiviteit is een slopende ziekte, waarbij verschillende factoren een rol kunnen spelen voor het ontstaan ervan. Één van die factoren is dat er een verstoring is in de zogenaamde neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stoffen in de hersenen die zorgen voor de overdracht van prikkels. Er bestaan meer dan 100 verschillende neurotransmitters. Twee van de bekendste, die ook een belangrijke rol spelen bij de oorzaak van depressie, zijn serotonine en dopamine. Bij depressiviteit is er sprake van een te laag serotonine- en dopamine gehalte in de hersenen.

Serotonine en depressiviteit

Serotonine is een stof die onze stemmingen beïnvloedt en staat ook wel bekend als het gelukshormoon. Het laat je namelijk blij voelen. Ook heb je de aanmaak van serotonine – in samenwerking met het hormoon melatonine – nodig om gezond te slapen. Wanneer je langdurig een tekort hebt aan serotonine, gaan neerslachtige gevoelens overheersen waardoor je je ongelukkig voelt en weinig energie hebt. Dit veroorzaakt vaak stress. Tezamen met de aanhoudende somberheid en slecht slapen, blijf je rondcirkelen in een gevoel van negativiteit. Deze vicieuze cirkel waar je in zit, geeft een uitzichtloos gevoel.

Dopamine en depressiviteit

Dopamine is belangrijk voor bepaalde functies van het zenuwstelsel. Waaronder genot, stemming, aandacht, beweging en motivatie. Bij een tekort aan dopamine heb je vaak minder motivatie om dingen te ondernemen.

Dit komt omdat alle tijd en aandacht opgaat aan het je zorgen maken over van alles en nog wat. Dit verlamt en de kans is groot dat je om de paar minuten in een huilbui uitbarst. Zelfafwijzing is vaak het gevolg hiervan waardoor er een te kort aan dopamine ontstaat. Depressiviteit is dus meer dan alleen somberheid en lusteloosheid.

Dopamine en depressiviteit

Andere oorzaken depressief zijn

Een andere factor die de kans op een depressie vergroot is dat depressies in je familie voorkomen. Ook kan:

 • Een moeilijke jeugd
 • Hypersensitiviteit (HSP)
 • Een medicijn, drank- of drugsgebruik
 • Weinig steun vanuit de omgeving
 • Een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis zoals een echtscheiding of plotseling overlijden van een nabestaande
 • Een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD of reuma
 • Na de geboorte van je kind

de aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een depressie.

Klachten en symptomen depressief zijn

Om de diagnose ‘depressief’ te kunnen stellen, zijn er een aantal kenmerken geformuleerd waaraan depressief zijn kan worden herkend. Twee zaken die bij iedereen voorkomen die aan een depressie lijdt, zijn een algemene somberheid en het verlies van interesse in de zaken rondom je zoals je werk, je vrienden, je gezin enzovoort. Deze symptomen zijn zo ernstig dat ze het dagelijks functioneren in belangrijke mate beperken of flink in de weg staan. De aanwezigheid van deze twee symptomen doet daarom al een eerste belletje richting depressie rinkelen. Andere veel voorkomende depressie symptomen zijn:

 • Veel afvallen of juist aankomen
 • Schuldgevoelens of een gevoel van waardeloosheid
 • Slaapstoornissen, slapeloosheid of juist heel veel slapen
 • Weinig energie, vermoeidheid en nergens meer zin in hebben
 • Verminderde of juist grotere eetlust
 • Aanhoudende lichamelijke onrust en steeds terugkerende negatieve gedachten
 • Besluiteloosheid en concentratieproblemen
 • Terugkerende gedachten over zelfdoding of de dood in het algemeen

Meditatie voor gronding

Wanneer bovenstaande klachten aanwezig zijn, voelen we ons vaak verdwaald in een donker uitzichtloos bos. Deze meditatie voor gronding helpt je om weer thuis te komen bij jezelf. Daar waar het licht altijd brandt.

Diagnose depressief zijn?

Het is lastig om zelf de diagnose depressie te stellen. Maar bovenstaande symptomen geven je wel een richtlijn om een depressie (vroegtijdig) op te merken. Ga daarom eens na bij jezelf of je één of meerdere depressie symptomen bij jezelf herkent. Ze hoeven niet allemaal heel uitdrukkelijk aanwezig te zijn om van een depressie te kunnen spreken. In hoeverre de symptomen ook daadwerkelijk als klacht worden ervaren, verschilt van persoon tot persoon. Zo kan de ene persoon milde klachten hebben. Maar omdat hij of zij daar zo somber tegenaan kijkt, kan deze persoon denken een depressie te hebben. Weer een andere persoon kan ernstige depressieve klachten hebben, maar heeft juist de neiging om deze te onderschatten.

Volgens de officiële richtlijnen ben je depressief als je langer dan twee weken somber bent of minder interesse en plezier hebt in de dagelijkse dingen en als je daarnaast kampt met vijf of meer van de symptomen die hier boven in de opsomming staan. De duur van een depressie kan variëren van 3 maanden tot meer dan 2 jaar.

Verschillende vormen depressie

De diagnose tot een depressie is stap één. Stap twee is ontdekken welke vorm van depressie van toepassing is. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • Lichte depressie
 • Zware depressie
 • Manisch depressief zijn
 • Postnatale depressie
 • Seizoensgebonden depressie
 • Dysthyme stoornis

Lichte depressie

Er is sprake van een lichte depressie wanneer je je een paar weken vermoeid, somber en/of neerslachtig voelt. Ook geniet je met een lichte depressie minder van activiteiten waar je anders wel veel plezier aan ontleende. Om te voorkomen dat je lichte depressie overgaat in een zware is het belangrijk dat je de symptomen tijdig opmerkt en serieus neemt door professionele hulp in te schakelen. Dan blijft het vaak bij een lichte depressie en heb je snel weer je oude levenslust terug.

Lichte depressie

Zware / chronische depressie

Hoe zwaarder een depressie is, hoe meer en hoe langer je last kunt hebben van de verschijnselen. Kenmerkend voor een zware depressie is dan ook dat je hierdoor je dagelijkse bezigheden niet meer kunt uitvoeren. Een depressie wordt chronisch genoemd wanneer dit aanhoudt voor 2 jaar of langer en de symptomen in heftige mate aanwezig zijn.

Manisch depressief zijn

Manisch depressief zijn wordt ook wel bipolaire stemmingsstoornis genoemd. Deze vorm van depressie kenmerkt zich door afwisselende periodes van grote neerslachtigheid en groot geluk. De neerslachtige periode is de depressieve periode en die van groot geluk de manische.

Manisch depressief

De depressieve periode kenmerkt zich door:

 • Gevoelens van lusteloosheid
 • Verminderde eigenwaarde
 • Gedachten over zelfdoding
 • Zeer slecht of zeer veel slapen

De manische periode kenmerkt zich door:

 • Een zeer vrolijk gevoel
 • Weinig behoefte hebben aan slaap
 • Moeite om of niet stil kunnen zitten
 • Gedachten die alle kanten uitgaan
 • Het gevoel alles aan te kunnen
Manische depressiviteit

Tussen de pieken de dalen in ervaart de persoon vaak een periode van een normale stemming. De depressieve en manische periodes zijn namelijk lastig te voorspellen wat een manische depressie lastig maakt voor zowel de persoon zelf als voor de omgeving.

Postnatale depressie

De letterlijke vertaling van postnataal is ná de geboorte. Een postnatale of postpartum depressie is daarom een depressie die ontstaat na de geboorte van het kind. Uit onderzoek is gebleken dat deze vorm van depressie bij zowel de vrouw als de man kan voorkomen. Een postnatale depressie ontstaat meestal na enkele weken tot maanden na de bevalling.

Dit heeft bij vrouwen te maken met de hormoonhuishouding die een flinke opdonder heeft gehad door de zwangerschap. Hierdoor kunnen vrouwen last krijgen van stemmingswisselingen die zich kunnen uiten in huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en spanning. Daarnaast zijn ook slapeloosheid, verlies van eetlust, intense boosheid, gebrek aan levensvreugde en interesse, wanhoop, angst en prikkelbaarheid kenmerkend voor een vrouw met een postnatale depressie.

Mannen vertonen vaak vluchtgedrag en verliezen zich bijvoorbeeld in werk, drank of drugs. Andere kenmerken zijn dat ze een gebrek hebben aan zelfcontrole, onrustig en/of snel geprikkeld zijn. Daarnaast treden mannen over het algemeen minder snel met psychische klachten naar buiten waardoor de depressie kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Seizoensgebonden depressie

De naam zegt het eigenlijk al: deze depressie heb je op basis van een seizoen. Een bekende is de winterdepressie. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Hierdoor genieten we minder zonlicht en dat heeft een depressief effect op ons systeem. Er wordt minder serotonine aangemaakt en juist meer melatonine waardoor je een grotere vermoeidheid ervaart. Dit doet je systeem omdat het denkt dat het al tijd is om te gaan slapen omdat er minder licht via je ogen binnenkomt. En dus wordt melatonine aangemaakt. Om deze depressie vorm te voorkomen, is het belangrijk dat je zoveel als je kan naar buiten gaat. Ook al is het guur weer. Dit helpt je om je dag en nacht ritme in balans te houden en je energie op peil te houden. Dat houdt de seizoensgebonden depressie buiten de deur.

Energie bewaken met Reiki

Gratis e-book Energie bewaken met Reiki

Ben je vaak overprikkeld? Reiki is een mooie levenswijze om je energie te bewaken. Op die manier blijf je dicht bij jezelf. In dit e-book lees hier alles over.

E-book downloaden

Dysthyme stoornis

Een dysthyme stoornis heeft veel weg van een ‘normale’ depressie. Het verschil is dat de klachten minder intens worden waargenomen. De persoon met de dysthyme stoornis kan zelfs denken dat het normaal is om die klachten te hebben. Hij of zij is voor diens gevoel altijd zo geweest. Wat deze stoornis zwaar maakt, is dat de klachten zo lang aanhouden en bijna nooit helemaal weg zijn. Zo ervaar je veel negatieve gedachten over jezelf waardoor je eigenlijk nooit volledig van het leven kan genieten. Er is vaak sprake van een dysthyme stoornis wanneer de depressieve klachten minstens twee jaar aanhouden.

Trek bij depressie symptomen tijdig aan de alarmbel

Herken je bepaalde klachten bij jezelf of komt een depressie vorm erg overheen met hoe je je voelt? Dan is het tijd om aan de alarmbel te trekken en hulp in te schakelen. Een depressie kun je zien als onkruid. Als je het niet bij de wortel aanpakt, komt het steeds terug. Een therapeut, psycholoog of psychiater zijn experts op het gebied van depressie. Zij kunnen je daarom helpen de oorzaak van je depressie te vinden en van daaruit deze samen met jou stap voor stap trachten te overwinnen. Daarbij is het fijn om de support van iemand te hebben die objectief is en je kan motiveren. Vaak word je hierin zelf belemmerd door alle negatieve gedachten die de overhand hebben.

Depressie behandelen

Een depressie is goed te behandelen en herstel is zeker mogelijk. Als je accepteert en erkent dat je hulp nodig hebt, dan heb je de eerste stap al gezet. Hulp bij een depressie is niet alleen belangrijk voor de persoon zelf, maar indirect ook voor de omgeving. Er zijn verschillende manieren om een depressie te behandelen. Hieronder vind je 7 uiteenlopende manieren:

1. Holistische therapie

Holistische therapie kan je helpen met het aanpakken van je depressie. Wanneer er holistisch gekeken wordt naar je depressie, dan wordt er gekeken naar alle lagen: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Holistische therapie betekent ook dat er van verschillende behandelingstechnieken gebruik zal worden gemaakt. Praattherapie is een onderdeel, maar ook fysieke oefeningen doen, Reiki, familie-opstellingen, creatieve expressie, holistisch zelfonderzoek, etc. kunnen tot het behandelplan behoren. Samen met de therapeut ga je ontdekken wat er voor jou nodig is en wat voor jou goed voelt om jouw depressie te overwinnen.

Masterclass Holistische Therapie

Kom meer te weten over wat je precies doet in holistische therapie door deze masterclass te bekijken. Marjolein vertelt je er alles over!

2. Spiritualiteit om depressie te behandelen

Spiritualiteit kan je helpen om uit een depressie te raken. Het helpt je namelijk om blokkades op te heffen en oude energieën los te laten. Daarnaast zal je ook andere inzichten krijgen wanneer je ervoor kiest om jouw depressie op spirituele wijze te behandelen. Zo leer je dingen accepteren, jezelf aanvaarden en jezelf liefhebben. Dit zijn dingen die moeilijk zijn voor iemand met een depressie. Het ontbreken hiervan vormt daarom ook vaak de oorzaak voor de depressie. Doordat je met spiritualiteit deze waarden in jezelf herstelt, is een depressie behandeling op spirituele wijze duurzaam en life-changing.

3. Depressie behandeling met edelstenen

Naast psychische hulp kun je ook altijd een beroep doen op de krachtige energie van kristallen om een depressie te verlichten. Kristallen zoals citrien, zonnesteen, lapis lazuli, topaas, tijgeroog en carneool bezitten deze eigenschap om een depressie te verlichten. Gebruik deze kristallen tijdens een meditatie en vraag ze om antwoorden terwijl je ze in je hand houdt of op een plek op je lichaam legt. Ook kun je naar een therapeut gaan die met kristellen werkt. Zij leggen de kristellen vaak in een grid voor je neer wat een helend effect heeft.

4. Ontvang de hulp van de natuur

Het is altijd goed om tijdens een depressie voldoende tijd te nemen om je terug te trekken in de natuur, ook al staat je hoofd daar niet naar. De natuur heeft namelijk een kalmerende en helende energie. Dit heeft te maken met de kleur groen die in weldaad aanwezig is, ten minste tijdens de lente en de zomer. Op vakantie gaan naar een land waar de natuur mooi groen is, is daarom ook altijd een goede aanrader als je je depressiviteit wilt helen.

Depressie behandeling

Groen heeft een kalmerend effect op je zenuwstelsel, wat vaak overprikkeld is bij een depressie. Daarbij zijn er in de natuur een stuk minder prikkels dan in een woonwijk of stad. Laat je telefoon en andere schermen dan ook thuis. Neem in plaats daarvan een boek mee of iets anders rustgevends.

5. Roep de engelen aan

Wanneer je je neerslachtig en alleen voelt, wat vaak het geval is bij een depressie, dan kan het helpen om hulp aan de engelen te vragen. Beschermengelen zijn er om ons te begeleiden op ons levenspad. Ze doen niets liever dan mensen helpen die het moeilijk hebben. Vind je het nog lastig om engelen en hun boodschappen te voelen? Er bestaan hele mooie engelenkaarten waar hun boodschappen in verwerkt zijn. Zorg dat je je vraag met betrekking tot je depressie helder hebt en trek vervolgens een kaart. De engel die jou kan helpen met dit vraagstuk zal zich aan jou kenbaar maken en bij je blijven. Zelfs als je dat niet zo goed voelt, ze is bij je, daar kan je van op aan.

Heb je geen specifieke vraag maar lijkt het je fijn om een liefdevolle (aarts)engel om je heen te hebben voor support? Vraag dan hulp aan aartsengel Gabriël. Haar liefdevolle energie kan je helpen met het helen van je depressieve gevoelens. Ook zal ze opnieuw levensvreugde in je leven proberen te brengen. Gabriël zal dus jouw witte licht zijn in de duisternis van depressie.

6. Antidepressiva

Een depressie behandelen kan ook met antidepressiva. Dit zijn medicijnen die met name worden voorgeschreven wanneer vermoeidheid, verdriet, angst, schuldgevoelens en veranderingen in slaap en eetlust zich in zo’n mate manifesteren dat het je welzijn verstoort. Antidepressiva helpen dan om stoffen als serotonine en dopamine weer aan te vullen. Je depressieve gevoelens zullen hierdoor stabiliseren waardoor je door de bomen het bos weer gaat zien. Helaas zijn antidepressiva slechts symptoombestrijders. Het is daarom belangrijk om hulp te zoeken bij iemand die je kan helpen de oorzaak van je depressiviteit weg te nemen, en er zo voor te zorgen dat je weer gezond en levenslustig kan functioneren.

7. Psychotherapie

Antidepressiva gaan daarom vaak hand in hand met psychotherapie. Waar antidepressiva je helpen om stap voor stap de controle terug te winnen over jouw emotionele wereld, stimuleert psychotherapie positieve gedragsverandering en helpt om je gevoelens van geluk te vergroten, zodat je je problemen kan overwinnen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een combinatie van psychotherapie en antidepressiva de beste resultaten oplevert.

Herstellen van een depressie

Behandeling van depressiviteit is een intensief traject, waarbij het belangrijk is dat je je depressiviteit accepteert en er echt aan wilt werken. Denk niet, het gaat wel weer over. Depressiviteit is een complexe aandoening en zonder intensieve begeleiding is het lastig om er vanaf te komen.

Herstellen van depressiviteit

De behandeling en de hersteltijd verschillen van persoon tot persoon. Met de juiste begeleiding zullen de klachten binnen enkele maanden al afnemen. Bij zo’n 60 procent van de mensen verdwijnt deze binnen een half jaar. Zorg er wel voor dat je niet vroegtijdig stopt met de behandeling. De kans dat de klachten terugkeren is dan aanwezig. Bij 40% van de patiënten treedt daarom binnen twee jaar een nieuwe depressie op en 5-10% is chronisch depressief.

Als holistisch therapeut depressie behandelen

Zou jij graag mensen willen helpen die worstelen met depressie? Een holistisch therapeut die bij ZoMa Opleidingen heeft gestudeerd, heeft veel ervaring, tools en methodieken geleerd om iemand die depressief is, te begeleiden in het herstelproces. De klacht wordt aangepakt bij de kern van het probleem. Wil jij weten hoe dit in z’n werk gaat? Meld je dan aan voor één van onze kennismakingsevents en laat je inspireren!