Home / Depressiviteit

Depressiviteit

Je voelt je al tijden niet fijn, je bent somber en hebt nergens zin in. Huilbuien, slecht slapen, geen energie hebben… dit kunnen allemaal symptomen zijn van depressiviteit. Depressiviteit is een ziekte en moet serieus genomen worden. Depressiviteit is niet zomaar af en toe een beetje neerslachtig zijn, het is een aaneenschakeling van negatieve energieën die je als een soort sluipmoordenaar langzaamaan uitputten.

Wat is depressiviteit?

Depressiviteit of depressie wordt al duizenden jaren beschreven en is een veelvoorkomende psychische aandoening waarbij gevoelens van verdriet, hopeloosheid, vermoeidheid en onverschilligheid gedurende lange periodes voorkomen. Heel veel mensen weten dan ook wat een depressie ongeveer inhoud en we kennen allemaal wel iemand of wellicht heb je zelf een depressie (gehad).

Geschiedenis van het woord depressiviteit

Het woord “depressiviteit” komt van het Latijnse woord “deprimere”. Dit is een samenvoeging van “de” (neer) en “premere” (drukken). Depressiviteit betekent dus “neerdrukken”.

Oorzaken van depressiviteit

Vaak “drukken” we onze emoties of gedachten weg en willen we het niet aankijken of er geconfronteert mee worden. Dat kan resulteren in een opeenstapeling of ‘binnenvetten’ van gevoelens en stress. Op de lange termijn kan dit resulteren in depressiviteit.

depressiviteit

Serotonine en depressiviteit

Depressiviteit is een slopende ziekte, waarbij er een verstoring is in de zogenaamde neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stoffen in de hersenen die zorgen voor de overdracht van prikkels. Bij depressiviteit is de neurotransmitter serotonine in een te laag gehalte aanwezig in de hersenen. Daardoor wordt je stemming down en wordt het niet beter. Deze aanhoudende somberheid gaat vaak hand in hand met slecht slapen. Dit creëert een uitzichtloos gevoel waardoor je blijft rondcirkelen in een gevoel van negativiteit.

Oorzaken van depressiviteit

Depressie kan veroorzaakt worden door een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren.

1. Biologische factoren

Omvat onder andere:

 • Genetische gevoeligheid
 • Hormonale veranderingen
 • Hersenchemie
 • Omgevingsfactoren zoals verwaarlozing of trauma tijdens de vroege kindertijd

2. Psychologische factoren

Psychologische factoren die bijdragen aan depressie kunnen onder andere de volgende zijn:

 • Verlies
 • Stress
 • Traumatische ervaringen
 • Laag zelfbeeld
 • Onverwerkte emoties
 • Onrealistische verwachtingen van zichzelf of anderen

3. Sociale factoren

Sociale factoren die een bijdrage kunnen hebben aan een depressie zijn de volgende:

 • Moeilijke levensomstandigheden zoals armoede
 • Het verlies van een baan of een relatie
 • Het gebrek aan sociale steun

Het is vaak een combinatie van deze factoren die een persoon kwetsbaar maakt voor depressie. Het identificeren van de specifieke factoren die bijdragen aan een depressie en het werken aan deze factoren kan helpen bij de behandeling ervan. Een persoonlijk behandelplan is daarom van belang om effectief te kunnen werken aan de oorzaken.

Medicatie bij depressiviteit

Als je geen hulp zoekt bij het verwerken van deze factoren, kun je uiteindelijk gaan lijden aan depressiviteit. Denk niet, het gaat wel weer over. Medicatie kan worden voorgeschreven bij depressiviteit om het serotonine-gehalte weer enigszins op te hogen. Dit zijn de zogenaamde antidepressiva. Dit kan tijdelijk verlichting bieden bij depressiviteit, maar helaas zijn antidepressiva slechts symptoombestrijders. Belangrijk is om hulp te zoeken bij iemand die je kan helpen de oorzaak van je depressiviteit weg te nemen. Dat zorgt er namelijk voor dat je weer gezond en levenslustig kan gaan functioneren.

depressiviteit

Deskundige begeleiding bij depressiviteit

Veel praten, therapiesessies volgen en zorgen dat je onder de mensen blijft zijn grote hulpmiddelen bij depressiviteit. Depressiviteit is een ziekte die alleen met deskundige begeleiding succesvol kan worden aangepakt. Met deskundige begeleiding kun je je namelijk echt weer beter gaan voelen en ontsnappen uit de negatieve spiraal die gepaard gaat met depressiviteit. Veel praten, therapiesessies volgen en zorgen dat je onder de mensen blijft, zijn hierbij grote hulpmiddelen. Door hulp te zoeken, accepteer je ook je ziekte. Dat is al een hele grote stap voorwaarts.

Depressiviteit oplossen met holisme en reiki

Om depressiviteit te behandelen kunnen holisme en Reiki als onderdeel worden ingezet naast de standaard medische behandeling. Met nadruk op onderdeel, deze technieken vormen namelijk geen vervanging voor de standaard medische behandeling.

In tien stappen een heldere levensmissie

Gratis e-book in 10 stappen een heldere levensmissie

Bij depressiviteit kan het voelen alsof je geen doel je leven hebt. Het voelen van je levensmissie kan weer energie geven maar hoe weet je wat jouw missie is? Download dit e-book om je levensmissie te ontdekken in tien stappen.

E-book downloaden

Holistische benadering bij depressiviteit

Holisme is een effectieve benadering bij depressiviteit, omdat depressiviteit alle vijf holistische niveaus beïnvloed. Met de holistische benadering ga je deze individueel en als geheel onderzoeken en aanpakken. Aanpassing van het dieet, lichaamsbeweging, ontspanningstechnieken en het gebruik van alternatieve therapieën kunnen hiertoe worden ingezet. Lichaam en geest worden op deze wijze herstelt en de patiënt leert om op een gezonde manier met stress en uitdagingen om te gaan.

Reiki inzetten bij depressiviteit

Reiki is een alternatieve therapie. Het houdt in dat er door handoplegging energie wordt doorgegeven naar de cliënt om het zelf genezend vermogen te stimuleren en het immuunsysteem te versterken. Bij depressie kan Reiki hiermee helpen bij het verminderen van stress en angst, het verbeteren van de slaap en het herstellen van de balans van het energielichaam.

Andere methoden

Het kan dan helpen om te vertragen, bijvoorbeeld door te mediteren of door te praten met een professional. Door tijd te nemen om stil te staan bij deze emoties en te onderzoeken wat ze betekenen, kun je ze beter begrijpen en weer de controle nemen. Soms kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken, zoals therapie of counseling, om een depressie effectief aan te pakken.

Hoewel holisme en reiki kunnen bijdragen aan de behandeling van depressie, biedt het geen garantie voor een behandeling die werkt bij iedereen. Het is daarom cruciaal om in discussie te blijven met je arts over alle aspecten betreffende de behandeling.

Depressiviteit en Holistische Therapeut

Depressiviteit is een hulpvraag die vaak voorbijkomt bij een Holistisch Therapeut. In de opleiding bij ZoMa Opleidingen leer je hoe je zo’n hulpvraag kunt beantwoorden. Kom ook eens naar een info bijeenkomst als je interesse hebt en laat je inspireren!