Home / EMDR therapie

EMDR therapie

Sommige mensen hebben zodanige trauma’s opgelopen, dat zij daar last van blijven houden. Er gebeuren in iemands leven soms zulke schokkende dingen, waardoor het dagelijks leven van deze personen ingrijpend verandert. Sommige mensen die zoiets hebben meegemaakt, verwerken deze vaak traumatische gebeurtenissen op eigen kracht. Anderen krijgen last van psychische klachten: angst, herbeleving, flashbacks, nachtmerries en schrikreacties.

Dit soort klachten wordt vaak PTSS genoemd: post traumatische stress stoornis. Voor deze stoornissen is EMDR-therapie ontwikkeld. Voor klachten die zijn ontstaan als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis die invloed blijft hebben op iemands dagelijks leven.

Wat is EMDR therapie?

EMDR is de afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Bij EMDR-therapie is een belangrijk element de wisseling van de aandacht, van links naar rechts, met bewegingen van het oog of de ogen.

De therapie EMDR is vrij jong; het werd eind van de jaren ’80 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro beschreven en in de jaren daaropvolgend verder uitgewerkt tot de EMDR-therapie zoals we die nu kennen.

EMDR therapie

Wanneer EMDR therapie?

Omdat EMDR-therapie wordt toegepast bij mensen met ernstige traumatische beschadigingen, is een goede voorbereiding voor zowel therapeut als cliënt van belang. De cliënt moet zich realiseren dat de therapie snel, maar zeer intensief kan zijn. De therapeut zal moeten bepalen of de EMDR-therapie van nut zal zijn, naar aanleiding van een intakegesprek. Er is veel aandacht nodig voor de oorzaak en achtergrond van de klachten. Ook maakt de EMDR-therapeut een inschatting van draagkracht van de cliënt; in hoeverre kan de cliënt de EMDR-therapie dragen? De EMDR-therapeut zal de cliënt ook leren hoe hij of zij met de vrijkomende emoties om kan gaan.

Hoe werkt EMDR therapie?

EMDR-therapie werkt door het oproepen van de gebeurtenis(sen) waardoor de cliënt getraumatiseerd is geraakt.

De therapeut vraagt de cliënt om de gebeurtenis als het ware te herbeleven, inclusief de bijgehorende beelden, gedachten, emoties en ideeën. Op deze manier krijgt de EMDR-therapeut informatie over de beleving van het trauma door de cliënt.

EMDR therapie

Opnieuw beleven met EMDR therapie

Na het verzamelen van informatie wordt het verwerkingsproces voorde cliënt gestart. De EMDR-therapeut vraagt aan de cliënt om de gebeurtenis opnieuw te beleven, maar nu biedt de therapeut afleiding door zijn of haar vingers een stukje voor het gezicht van de cliënt van links naar rechts te bewegen. De ogen van de cliënt volgen deze bewegingen. Soms gebeurt dit ook met gebruik van geluiden, van het linker- naar het rechteroor.

Blokkade vrij met EMDR therapie

Zo wordt de door een trauma geblokkeerde energie weer vrijgemaakt en gaat het verwerkingsproces op gang komen.

EMDR therapie

EMDR-therapie is zeer intensief en daarom is het nemen van rust tussen de sessies door belangrijk om te herstellen. Dankzij EMDR-therapie kunnen getraumatiseerde personen de gebeurtenissen een plek geven en ze een andere betekenis geven.

EMDR-therapie is een specialisatie die je uitstekend kunt gaan leren wanneer je de opleiding tot holistisch therapeut bij ZoMa Opleidingen hebt gevolgd. In de theorie behorende bij de opleiding, wordt tevens ingegaan op onder andere EMDR-therapie. Kom eens naar een info bijeenkomst en laat je inspireren!