Home / Energetisch therapeut

Energetisch therapeut

Een energetisch therapeut is een beoefenaar van natuurgeneeskundige therapie en richt zich op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Door middel van handoplegging wordt dit geactiveerd en wordt de universele levensenergie verspreid, afgevoerd en toegevoegd. Dit bevordert het herstel van de zogenaamde onbalans in het lichaam.

Wil je meer rust in je hoofd en leren hoe je dit in je drukke dagelijkse leven voor elkaar kunt krijgen? Volg dan de online cursus Rust in je hoofd. Met mooie meditaties, oefeningen en tips kan ook jij innerlijke rust ervaren en met een leeg hoofd aandachtig naar jezelf leren luisteren!

Een energetisch therapeut hanteert een holistische benadering

Volgens de holistische benadering die een energetisch therapeut hanteert, is energie en alles is met elkaar verbonden. In het groot (de wereld met alles wat er op en omheen te vinden is), maar ook in het klein; in een mens bijvoorbeeld. De mens is opgebouwd uit verschillende holistische niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Deze niveaus worden met elkaar verbonden door energiebanen die op hun beurt weer verbonden zijn met de chakra’s. Hierdoor is het mogelijk dat de universele levensenergie door ons gehele systeem kan stromen en wij vrolijk kunnen rond huppelen.

Onbalans

Wanneer er blokkades ontstaan in de energiebanen, de chakra’s of op bijvoorbeeld orgaanniveau, huppelen we minder vrolijk rond. We spreken dan van onbalans in het lichaam. Wat betekent dat de energie niet meer (goed) kan doorstromen. Hierdoor ontstaan opstoppingen, belemmeringen die op hun beurt weer allerlei klachten op alle holistische niveaus kunnen veroorzaken.

Energetisch therapeut

Denk bijvoorbeeld aan een tuinslang. Als er in een tuinslang een knik zit, dan kan het water niet goed doorstromen en krijg je een verstopping, of een heel dun straaltje aan het eind. Datzelfde gebeurt in je lichaam met de energie als er ergens een blokkade zit. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om je energie bij je te houden en om dingen van de grond te krijgen, kan dit wijzen op een blokkade in je wortelchakra. Die blokkade kan verschillende oorzaken hebben.

Wat doet een energetisch therapeut?

Een energetisch therapeut spoort de blokkade op vanuit een holistische visie. Dat kan puur door intuïtief te voelen, ruiken, horen, proeven, denken en door de energie via de handen naar de geblokkeerde plek te brengen. Omdat een energetisch therapeut op holistische wijze werkt, betekent dat dus dat er niet alleen naar de klacht zelf wordt gekeken, maar juist naar de oorsprong van de klacht.

Een energetisch therapeut kijkt onder het oppervlak

Voortdurende en terugkerende klachten kunnen namelijk een oorzaak hebben die veel dieper gaan dan alleen het voelbare niveau van de klacht. Pijn (lichamelijk) kan als direct aanwijsbare oorzaak bijvoorbeeld stoten of slaan hebben. Maar die pijn kan ook een emotionele, mentale, energetische of spirituele oorzaak hebben.

Ben jij ook nieuwsgierig naar wat een steeds terugkerende klacht jou verteld? Waar de mens eigenlijk uit bestaat, behalve het lichaam, de mind, emoties en geest? Wil je jezelf graag verdiepen hierin, dan is deze Masterclass heel waardevol voor jou.

Zo kan het zijn dat je steeds op hetzelfde punt in relaties vastloopt of om steeds dezelfde reden van baan verwisseld. Het is alleen iedere keer in een ander jasje gestoken. Hier kun je dan fysieke klachten van krijgen als hoofdpijn, een blaasontsteking, een ontstoken achilleshiel, etc. Wanneer een klacht te lang aanhoudt, gaat het zich namelijk uiteindelijk fysiek manifesteren. In de hoop dat het dan wel je aandacht trekt. Op holistisch niveau gezien kan de oorzaak van deze klachten dus verder weg liggen dan je op het eerste gezicht zou denken. Er kan van alles aan ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan:

Het vraagt dan om een specialistisch oog, zoals die van een energetisch therapeut, die kan oppikken dat er meer aan de hand is dan met het blote oog waar te nemen valt.

De energetisch therapeut in beeld

Bij iemand die altijd last heeft van hoofdpijn kan bijvoorbeeld een onverwerkte of weggestopte gebeurtenis de échte oorzaak zijn. En dan komt de energetisch therapeut in beeld. Deze kan de onverwerkte gebeurtenis opsporen, natuurlijk samen met de cliënt. Dit kan door het voeren van diepgaande gesprekken gaan, gevolgd door de energetische therapie zoals een Reiki behandeling (het doorgeven, afvoeren of toevoegen van universele energie) via de handen van de Reiki therapeut.

Loslaten met een energetisch therapeut

Energetisch therapeut

Het kan een zwaar proces zijn voor een cliënt om weggestopte, onverwerkte herinneringen weer op te roepen. Maar men mag nooit vergeten dat een trauma, herinnering of gebeurtenis niet verwerkt kan zijn zolang het nog ergens zit.

Wegstoppen betekent namelijk niet dat het ook daadwerkelijk weg is. Verwerken kan alleen door het op te roepen, en pas dan kun je het loslaten.

Belang van loslaten

Vaak zijn we ons er niet van bewust dat we iets hebben weggestopt. Het is zoveel jaren geleden en in de tussentijd zijn er zoveel laagjes (overtuigingen, patronen, verdedigings- en beschermingsmechanismen) overheen gekomen, dat we het zijn vergeten. Maar op onbewust niveau worden we er dus nog wel door beïnvloed. Je kan eigenlijk wel zeggen dat het een eigen leven leidt. Wat betekent dat het op de meest onverwachte momenten kan doorbreken en achteraf weet je gewoonweg niet wat je is gebeurd of waarom.

Verschillende methodes van een energetisch therapeut

Daarom is het ook zo belangrijk om tools aangereikt te krijgen waarmee je jezelf kunt helpen helen en je eigen leven kunt observeren. Op deze manier wordt je je bewust van je eigen gedrag en kun je er iets mee doen. Bijvoorbeelden cursus volgen die je helpt om je bewustzijn te ontwikkelen.

Energetisch therapeut

Een energetisch therapeut heeft namelijk geleerd om met verschillende methodieken te werken. Zo zijn er methodes die de energetisch therapeut kan inzetten die specifiek gericht zijn op loslaten en op het observeren van je eigen leven. Een energetisch therapeut kan je dan net van dat zetje voorzien waardoor je voor eens en voor altijd door je blokkade heenbreekt. Iets wat je alleen waarschijnlijk niet was gelukt. Soms hebben we de ander nodig om verder te komen. Daar is niets mis mee. Dat is alleen maar mooi. Er zijn niet voor niets meerdere mensen geschapen ;-).

De begeleiding van een energetisch therapeut

Als een pijnlijke herinnering dan naar bovenkomt, komen de daarbij horende gevoelens ook vrij. Juist onder begeleiding van de energetisch therapeut kun je leren die nare gevoelens te doorleven en afvoeren, zodat je ze in een ander perspectief kan zetten en ze kan accepteren. Ze mogen er gewoon zijn. Met behulp van een energetisch therapeut kun je dus leren om er op een andere manier dan voorheen mee om te gaan waardoor ze je niet langer blokkeren.

In deze podcast neemt Marjolein Berendsen van ZoMa Opleidingen je mee in een geleide meditatie om te accepteren van wat is. Om alles wat gevoeld wilt worden te doorvoelen, zodat je weer helemaal in balans mag komen en in je kracht mag staan.

Voor ontspanning ben je ook welkom bij de energetisch therapeut

De energetisch therapeut kan ook behulpzaam zijn bij wat eenvoudiger klachten, het hoeft niet altijd zo te zijn dat iemand een ernstig trauma hoeft te hebben, voor hij of zij bij een energetisch therapeut aanklopt. Ook als je lekker wilt ontspannen is de hulp van een energetisch therapeut heel fijn!

Bij ZoMa Opleidingen kun je de energetische opleiding tot Holistisch Therapeut, Reiki Trainer en verschillende Reiki cursussen volgen. De opleidingen zijn op hbo-niveau. Interesse? Laat je dan inspireren op één van onze info bijeenkomsten of kom langs voor een proefles.