Een energetisch therapeut is een beoefenaar van natuurgeneeskundige therapie waarbij de universele levensenergie verspreid, afgevoerd en toegevoegd wordt door middel van handopleggingen. Een energetisch therapeut richt zich op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en het bevordert het herstel van zogenaamde onbalans.

Ontstaan van onbalans

Alles is energie en alles is met elkaar verbonden. In het groot (de wereld met alles wat er op en omheen te vinden is), maar ook in het klein; in een mens bijvoorbeeld. Wanneer er blokkades ontstaan in de energiebanen, de chakra’s of op bijvoorbeeld orgaanniveau, dan spreken we van onbalans. De energie kan niet meer (goed) doorstromen.

Denk bijvoorbeeld aan een tuinslang. Als er in een tuinslang een knik zit, dan kan het water niet goed doorstromen en krijg je een verstopping, of een heel dun straaltje aan het eind. Datzelfde gebeurt in je lichaam met de energie als er ergens een blokkade zit. Die blokkade kan verschillende oorzaken hebben.

Wat doet een energetisch therapeut?

Een energetisch therapeut spoort de blokkade op. Dat kan puur door intuïtief voelen, ruiken, horen, proeven, denken en de energie via de handen naar de geblokkeerde plek te brengen. Maar een energetisch therapeut werkt op holistische wijze, en dat betekent dus dat er niet alleen naar de klacht zelf wordt gekeken, maar juist naar de oorsprong van de klacht.

Voortdurende en terugkerende klachten kunnen namelijk een oorzaak hebben die veel dieper gaat dan alleen het niveau van de klacht. Pijn (lichamelijk) kan als direct aanwijsbare oorzaak bijvoorbeeld stoten of slaan hebben. Maar die pijn kan ook een emotionele, mentale, energetische of spirituele oorzaak hebben.

Bij iemand die altijd last heeft van hoofdpijn kan bijvoorbeeld een onverwerkte of weggestopte gebeurtenis de échte oorzaak zijn. En dan komt de energetisch therapeut in beeld. Deze kan de onverwerkte gebeurtenis opsporen, natuurlijk samen met de cliënt. Dit kan door het voeren van diepgaande gesprekken gaan, gevolgd door de energetische therapie zelf (het doorgeven, afvoeren of toevoegen van universele energie) via de handen van de energetisch therapeut.

Het kan een zwaar proces zijn voor een cliënt om weggestopte, onverwerkte herinneringen weer op te roepen. Maar men mag nooit vergeten dat een trauma, herinnering of gebeurtenis niet verwerkt kan worden zolang het nog ergens zit.

Wegstoppen betekent namelijk niet dat het ook daadwerkelijk weg is. Verwerken kan alleen door het op te roepen, en pas dan kun je het loslaten.

Verschillende methodes

Een energetisch therapeut heeft geleerd om met verschillende methodieken te werken. Zo zijn er methodes die specifiek gericht zijn op loslaten, op rouwverwerking, op het observeren van je eigen leven en bijvoorbeeld het leren ontspannen.

De energetisch therapeut kan ook behulpzaam zijn bij wat eenvoudiger klachten, het hoeft niet altijd zo te zijn dat iemand een ernstig trauma hoeft te hebben, voor hij of zij bij een energetisch therapeut aanklopt. Ook als je lekker wilt ontspannen is de hulp van een energetisch therapeut heel fijn!

Bij ZoMa Opleidingen kun je de energetische opleiding tot Holistisch Therapeut, Reiki Trainer en verschillende Reiki cursussen volgen. De opleidingen zijn op hbo-niveau.