Home / Epigenetica

Epigenetica

Onder druk van omgevingsfactoren kunnen genen aan of uit worden gezet. Dit aan- of uitzetten heeft geen invloed op de vaste structuur van DNA, de DNA-codes. Dus de functie van genen veranderen met epigenetica, terwijl de code dezelfde blijft. Genetisch kunnen mensen dus identiek zijn (zoals bij een eeneiige tweeling), maar epigenetisch totaal verschillend.

Epigenitica: blauwdruk van DNA

Epigenetica is de wetenschappelijke studie naar die wijzigingen in de genen zonder dat de structuur verandert. Elke cel in een lichaam heeft hetzelfde DNA, maar die cellen ontwikkelen zich allemaal op een andere manier. Ook functioneren ze allemaal anders. De ‘oorzaak’ van deze verschillende manieren van functioneren en ontwikkelen is epigenetica.

Epigenetica

DNA kun je zien als een soort blauwdruk van erfelijke eigenschappen. Deze blijft gedurende je hele leven hetzelfde. Naast je DNA zijn er epigenomen, een soort tweede laag om het DNA heen. Deze epigenomen maken de genen in feite onleesbaar, wanneer ze niet nodig of van belang zijn. Het epigenoom is dus een flexibel iets, dat beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld voeding of stressfactoren. Op die manier zetten de epigenomen de genen aan of uit.

Wil je ook ontdekken dat voeding meer is dan alleen eten en drinken? En wist je dat je ook je verlangens, wensen en behoeftes kunt voeden? Hoe je dat doet, leer je in de online cursus Holistisch Voeden. Door jezelf op al je niveaus te voeden, kom je weer helemaal terug in balans, bij je ware zelf.

Ontwikkeling epigenetica

De term epigenetica stamt uit 1968, toen Conrad Waddington ermee aantoonde dat niet alleen erfelijkheid, maar juist ook de interacties tussen genen de ontwikkeling van een wezen kan sturen. De ontwikkeling van epigenetica is inmiddels zo ver, dat er met onderzoek is aangetoond dat de kans op ziek worden of juist gezond worden niet alleen maar wordt bepaald door DNA.

Allerlei andere factoren hebben invloed op onze genen, en daarmee wordt via epigenetica bepaald welke genen zich manifesteren en welke niet. Dus, blijf je gezond of niet, heeft niet alleen maar met erfelijkheid te maken, maar ook met allerlei andere omgevingsfactoren. Zelfs meerdere generaties later kunnen nog beïnvloed zijn door wat hier boven wordt beschreven.

Epigenetica in therapie

In energetische therapie wordt al dan niet bewust gebruik gemaakt van het fenomeen epigenetica.

Het toont namelijk aan dat gedachten, gebeurtenissen, gevoelens, ervaringen allemaal hun inwerking hebben op DNA. Oftewel, de controle over je leven wordt niet alleen bepaald door erfelijkheid, maar ook door de geest.

epigenica

Positief groeien met epigenetica

Bij energetische en spirituele therapie gaan we er vanuit dat we positief kunnen groeien als we de bijbehorende emoties manifesteren. Liefde en geluk bijvoorbeeld zijn gezonde emoties die ons in een staat van bewustzijn stellen waarbij we ons goed en gelukkig voelen. Zodra je negativiteit toestaat, kun je in een staat van angst of depressie terecht komen. We maken onze eigen keuzes, en dat doen we niet in opdracht van ons DNA. Als je bewustzijn verandert, en je bent vrij van negativiteit, dan kun je met die overtuiging in feite je eigen genen veranderen.

Als je gelooft in jezelf, in je eigen kracht en je eigen talenten kent, dan is het makkelijker om te groeien als mens, op een positieve manier. Deze kant van epigenetica komt ruimschoots aan bod in de opleiding tot holistisch therapeut bij ZoMa Opleidingen. Vol daarom eens een gratis proefles, zodat je je kunt laten inspireren. Wie weet word jij ook wel Holistisch Therapeut!