Het gedrag van de cliënt staat centraal bij gedragstherapie. Het is een werkwijze om (afwijkend) gedrag en gedragsverandering in kaart te brengen, te analyseren en begrijpen. Gedragstherapie is in feite een techniek om gedrag te veranderen. Daarbij gaat het om gedrag waar een cliënt zelf last van ondervindt: emoties als angsten, verdriet, depressies, agressie kunnen het leven van iemand behoorlijk beïnvloeden op een negatieve manier. Gedragstherapie is er op gericht dat ongewenste gedrag te veranderen.

Belonen

Iemand die ongewenst gedrag vertoont, wordt hier vaak voor gestraft. Zo zal een kind dat brutaal is gestraft worden op het gedrag brutaliteit. Een agressief persoon die op straat wordt aangehouden, wordt gestraft op zijn agressieve gedraging. Gedragstherapie werkt precies andersom.

Gedrags-therapie

Een gedragsverandering wordt niet bewerkstelligd door te straffen, maar door te belonen. Dus niet alleen duidelijk maken wat iemand niet moet doen, maar juist wat iemand wel moet doen. Dit beloningssysteem heet negative en positive reinforcement. Eigenlijk benadrukt een gedragstherapeut het goede gedrag, waardoor een positieve verandering in gedrag wordt gestimuleerd.

Hoe gaat gedragstherapie in zijn werk?

Een goede gedragstherapeut zal de kern van het probleem gaan onderzoeken, en niet allen het probleem zelf. Het gedrag wordt uitgebreid onder de loep genomen. Waarom gedraagt de cliënt zich zo? Op welke manier wordt dit gedrag uitgedaagd? Wanneer is het ontstaan en waar komt het vandaan? Wanneer manifesteert dit gedrag zich?

Als dit allemaal duidelijk is kunnen de doelstellingen worden bepaald: wat willen we bereiken met de gedragstherapie? En met welke stappen kunnen we dat bereiken? De cliënt wordt nauw betrokken bij het opstellen van dit plan. De cliënt krijgt oefeningen, ook voor thuis, om het doel te bereiken.

Nieuwe ervaringen

Gedragstherapie is bewezen effectief bij angsten, depressies en verslavingen. Maar ook bij problemen in de relationele sfeer is gedragstherapie een uitstekende manier om de problemen aan te pakken.

Met behulp van gedragstherapie worden nieuwe en positieve ervaringen opgedaan, juist door het beloningssysteem. Gedragstherapie is een vorm van therapie die meestal niet langdurig is. Per cliënt is de duur natuurlijk verschillend, maar over het algemeen is er na enkele sessies al aanmerkelijk resultaat zichtbaar.

Gedragstherapie zoals hier omschreven is een algemene therapievorm. Omdat gedragstherapie zo effectief is, zijn er verschillende vormen van gedragstherapie die elk op een andere manier en voor andere hulpvragen effectief kunnen zijn. Zo is er de cognitieve gedragstherapie, de rationeel-emotieve therapie, maar ook gedragstherapie die is toegespitst op bijvoorbeeld dieren. Zo zijn er veel gedragstherapeuten voor bijvoorbeeld honden, die ongewenst gedrag door beloning van juist gewenst gedrag weten om te buigen.

Het veranderen, analyseren, observeren en behandelen van gedragsvormen komt tijdens de opleidingen tot holistisch therapeut en Reiki-trainer bij ZoMa Opleidingen uitgebreid aan bod.