Home / Gestalttherapie

Gestalttherapie

Het Duitse woord voor ‘geheel’ is ‘Gestalt’. In de jaren ’40 ontstond een psychotherapeutische stroming die de naam Gestalttherapie kreeg. De psychiater Fritz Perls was de grondlegger van deze nieuwe vorm van therapie, dat het geheel als uitgangspunt neemt.

Wat is Gestalttherapie?

Binnen de Gestalttherapie is het huidige mindfulness een belangrijk aandachtspunt. De therapie biedt dus veel aandacht voor het bewustzijn van je lichaam en geest en de onlosmakelijke verbinding daar tussen. In feite is Gestalttherapie een therapie die uitgaat van een holistische visie; de eenheid, samenhang en verbondenheid tussen lichaam en geest staan centraal. De therapie is gericht op het bewust worden van allerlei processen, het eigen gedrag en non-verbale en verbale communicatie.

Met de cursus Holistisch Opvoeden leer je hoe je een holistische visie kunt integreren in je opvoeding. Je leert je jezelf en je kind op alle holistische niveaus kennen en krijgt inzicht en verdieping in jezelf, je opvoeding en je kind. Als jij vol liefde en compassie leeft, dan breng je dat ook over op je kind. Samen in balans!

Centraal in Gestalttherapie

Met Gestalt, ofwel het geheel, wordt bedoeld dat de mens een geheel is van lichaam, geest, gevoelens, gedachten, ervaringen en talenten. Centraal in de Gestalttherapie staat de manier waarop de cliënt zichzelf ervaart. Ook de psychische klachten waarvoor iemand Gestalttherapie volgt, is onderdeel van dat geheel. Net als bij andere therapievormen, werkt Gestalttherapie vanuit het idee dat blokkades de oorzaak zijn van klachten en daardoor persoonlijke groei belemmeren.

De Gestalttherapie

Het unieke aan Gestalttherapie is de manier waarop de cliënt wordt behandeld. Dit gebeurt vrijwel altijd in de vorm van een experiment. Door dit karakter van de therapie kan het als zeer intensief worden ervaren.

Gestalttherapie

Een cliënt heeft de meeste baat bij Gestalttherapie door enige stabiliteit en flexibiliteit te tonen. Er zijn vier pijlers binnen de Gestalttherapie: gewaarzijn (zelfbewustzijn), contact met het geheel (dus ook met de omgeving), het hier en nu, dus het loslaten van ‘nadenken over…’, en verantwoordelijkheid, waarbij de cliënt leert om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen.

Wanneer Gestalttherapie?

Heel veel verschillende psychische klachten kunnen effectief worden bestreden met Gestalttherapie. Zo hebben zowel volwassenen als kinderen baat bij Gestalttherapie. Opvoedingsproblemen, depressies, angststoornissen, burn out, rouwverwerking maar ook relatieproblemen kunnen met Gestalttherapie worden aangepakt. Hoe lang de therapie duurt is zoals bij veel andere therapievormen, afhankelijk van de hulpvraag.

De Gestalttherapeut

Omdat bij Gestalttherapie de therapeut meegaat met zijn of haar cliënt, is een gedegen training of opleiding nodig. Als Gestalttherapeut is een diepgaande persoonlijke ontwikkeling nodig, zodat je met je eigen gevoelens, waarnemingen en ervaring kunt beschikken. Hierdoor kun je je optimaal in de situatie van je cliënt verplaatsen en het contact met je cliënt aan te gaan.

Gestalttherapie

Bij Gestalttherapie is een veilige omgeving van essentieel belang. Een cliënt moet zich veilig voelen in de omgeving waar de therapie wordt gegeven, en dus ook bij de therapeut. Het empathisch vermogen van een Gestalttherapeut is dus zeer goed ontwikkeld.

Bij ZoMa Opleidingen is persoonlijke ontwikkeling een essentieel onderdeel van de opleiding. Omdat voor Gestalttherapie empatisch vermogen en zelfkennis zo belangrijk zijn, kan een opleiding bij ZoMa Opleidingen uitstekend bijdragen aan iedereen die van Gestalttherapie zijn of haar beroep wil maken. Wil je ook Holistisch Therapeut worden? Meld dan je aan voor een open avond en kom kennismaken!