Home / Haptonomie

Haptonomie

Haptonomie is een vorm van alternatieve geneeswijze en wordt toegepast door een haptonoom. Bij haptonomie staan gevoel en verbinding centraal. Het is een therapeutische manier om in contact te komen met je gevoel. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van methodes om in contact te komen met alle gevoelservaringen die je hebt ‘opgeslagen’ in alle jaren van je ontwikkeling.

Het woord haptonomie vindt zijn oorsprong in de Griekse begrippen hapsis (gevoel, beleving, tastzin) en nomos (regel, norm). De benadering van haptonomie is er op gericht om alles wat te maken heeft met verhoudingen, communicatie, interactie tussen mensen onderling in kaart te brengen.

Een haptonoom heeft zich dan ook tot taak gesteld om inzicht te geven in iemands gevoelswereld en aan de hand van het geven van therapie te bepalen wat iemand zelf kan doen aan zijn of haar hulpvraag of problematiek.

Haptonomie

Wil je ook ontdekken dat voeding meer is dan alleen eten en drinken? En wist je dat je ook je verlangens, wensen en behoeftes kunt voeden? Hoe je dat doet, leer je in de online cursus Holistisch Voeden. Door jezelf op al je niveaus te voeden, kom je weer helemaal terug in balans, bij je ware zelf.

Met haptonomie in contact met je gevoel

Met behulp van haptonomie kun je dus in contact komen met je gevoel. Dit kan heel goed toepasbaar zijn op het verwerken van een trauma, of om te leren hoe je om moet gaan met (mentale) pijn of stress. Bij een behandeling door een haptonoom speelt aanraking een belangrijke rol. Door deze zachte aanrakingen op specifieke plaatsen op het lichaam, kan de cliënt met zijn of haar diepste gevoelens in contact komen. Zo zal de cliënt kunnen aangeven wat er speelt in zijn of haar gevoel door de aanraking op dat specifieke punt.

Voorafgaand aan een behandeling met haptonomie

Natuurlijk vindt er voorafgaand aan de daadwerkelijke haptonomie-behandeling een aantal gesprekken plaats. Tijdens deze sessies wordt de hulpvraag van de cliënt bepaald en wordt er gekeken of en op welke manier de haptonoom of haptotherapeut het behandelingstraject kan gaan bepalen. Tijdens zo’n ‘voorgesprek’ bij haptonomie wordt de focus gelegd op de gevoelservaringen van de cliënt. Contact met het gevoel en de beleving van dit gevoel spelen een belangrijke rol daarbij. Voor de cliënt is vertrouwen in de therapeut een groot goed: de therapeut creëert een omgeving, waarin de cliënt zich veilig voelt en zich daardoor gemakkelijker zal openstellen voor de therapie. Tijdens de eerste gesprekssessie(s), leren de cliënt en de haptonoom elkaar beter kennen, wat voor beide partijen grote voordelen biedt. De haptonoom kan een heldere hulpvraag en een behandeltraject formuleren als de cliënt zich veilig en vertrouwd voelt.

Dichter bij je ware zelf met haptonomie

Het uiteindelijke doel van haptonomie is om dichter bij je ware zelf te komen. Door het vrijmaken van blokkades in het lichaam, kan de cliënt gemakkelijker bij zijn diepere gevoelens komen. Met behulp van haptonomie worden die gevoelens belicht en herbeleefd en leert de cliënt zelf steeds gemakkelijker contact met zijn of haar gevoel te maken.

Haptonomie is luisteren naar je gevoel

En er naar te luisteren! Wanneer de cliënt eenmaal in staat is om dat contact te maken en die manier van contact maken steeds verder ontwikkelt, kan hij of zij uiteindelijk zelf voorkomen dat er lichamelijke of psychische klachten blijven bestaan of ontstaan. Problemen die al bestaan kunnen met haptonomie worden verminderd of zelfs worden opgelost.

Bewustzijn en diep inzicht door haptonomie

Bij haptonomie staat de cliënt centraal en de cliënt leert dan ook zelf de problemen aan te pakken. Door het diepe contact met zichzelf wordt iemand zich ook veel meer bewust van zichzelf. Er ontstaat begrip voor de pijn die de cliënt heeft, of dit nu fysiek of psychisch is. Door dit begrip en inzicht kan de cliënt zelf leren hoe met die pijn of problematiek om te gaan.

Dit bewustzijn, contact en verbinding met je diepere zelf is bij de opleiding tot holistisch therapeut één van de speerpunten. De zachte aanrakingstechnieken komen bij de opleiding tot holistisch therapeut veelvuldig aan bod, doordat de Reiki-cursussen de basis vormen van de opleiding. Kom het eens ervaren tijdens één van onze proeflessen!