Een holistisch arts is een medicus die uitgaat van de holistische principes. Holistisch komt van het Griekse Holos, wat ‘geheel’ betekent. Een holistisch arts kijkt dus naar het geheel. In het kort gezegd: een holistisch arts kijkt verder dan de klacht alleen en zal de oorzaak er van willen achterhalen.

Holistische geneeskunde is gebaseerd op vijf pijlers: mentaal, fysiek, energetisch, spiritueel en emotioneel.
Het feit dat een holistisch arts, naast een jarenlange studie tot geneeskundige, zich ook op spiritueel vlak begeeft, is een hele mooie stap in de reguliere geneeskunde. Een holistische huisarts kan een diagnose stellen bij klachten, maar kijkt daarbij altijd verder. Het ‘slechts’ toedienen van een middel waarmee de klacht minder wordt, is niet voldoende voor een holistisch arts. Een holistische dokter onderzoekt waar de klacht vandaan komt en zal het probleem vanuit de oorzaak willen aanpakken. De diagnose is dan niet dat je lijdt aan een bepaalde ziekte, maar juist dat je de ziekte kunt aanpakken bij de kern van het probleem.

In de cursus Leven vanuit je ware essentie leer je vanuit een holistische visie te kijken naar jezelf en de wereld om jou heen. Door het doen van zelfonderzoek ontdek je wie jij werkelijk bent en vooral wat je niet bent. Je leert leven vanuit je ware essentie, liefdevol en oordeelvrij: zoals je écht bent.

Holistisch arts als aanvulling

De holistische geneeskunde is een verruiming en aanvulling op de reguliere geneeskunde, juist door de holistische benadering. Er wordt uitgegaan van de onlosmakelijke relatie die een lichaam heeft met de geest. Een lichaam en een geest kunnen apart worden beschreven, maar functioneren als één geheel. Dat is ook de definitie van holisme: alles is met elkaar verbonden.

Daarom zal in de holistische geneeskunde de holistisch arts vaak adviseren om naar je lijf, je gevoelens, je energie te luisteren in plaats van alleen maar je verstand. Een lijf geeft altijd aan als er iets niet in orde is. Het reageert op wat je bezighoudt, wat er in je hoofd om gaat. Het laat je voelen wat goed voor je is en wat niet. Dát is de holistische geneeswijze.

Holistisch arts

Hoe kijkt een holistische arts?

Een holistische dokter kijkt naar de verbinding tussen lichaam en geest. Heb je last van hoofdpijn, dan neem je normaal gesproken een paracetamol. Helaas is dat in veel gevallen slechts tijdelijk. Een holistisch (huis)arts wil de oorzaak van de hoofdpijn achterhalen en zal zijn diagnose en behandeling daar op aan passen. Als blijkt dat de oorzaak van de hoofdpijn bijvoorbeeld continue stress is, dan zal een holistisch arts niet (alleen) medicijnen voorschrijven, maar ook een behandeltraject opstellen om de stress aan te pakken. Het probleem wordt door in de holistische geneeswijze bij de kern aangepakt, met als resultaat dat de hoofdpijn verdwijnt en niet meer terugkomt.

Een holistisch arts pakt aan bij de kern

Natuurlijk is het van belang dat je als cliënt meewerkt en de adviezen en eventuele oefeningen die de holistisch arts je meegeeft, ter harte neemt en er echt wat mee doet. Je werkt zelf aan een succesvol herstel door je bewustzijn te vergroten, met hulp van de holistisch arts, en ervoor te zorgen dat de oorzaak van je pijn wordt weggenomen. Dit is misschien niet altijd de snelste manier om van je klachten af te komen, maar wel de meest succesvolle. En dat maakt een holistisch arts zo waardevol.

Holistisch arts.

Tijdens de opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa Opleidingen wordt steeds duidelijk gemaakt dat een therapeut geen arts is. Holistische therapie is dan ook een aanvulling op de reguliere zorg en geen vervanger. Er zijn echter steeds meer artsen die holistisch werken; ook zij kunnen de opleiding tot Holistisch Therapeut volgen.