Home / Holistisch betekenis

Holistisch betekenis

Als je zoekt naar de betekenis van holistisch, komen er meestal termen als geheel, allesomvattend en heel naar boven. De letterlijke betekenis is terug te leiden naar het Griekse woord Holos, wat geheel betekent. Holistisch naar iets kijken betekent dus dat je naar het geheel kijkt. Achter dat wat je voelt, ziet, denkt of op een andere manier ervaart, gaat namelijk vaak meer schuil dan op het eerste gezicht waarschijnlijk lijkt.

Hoofdpijn kan een holistische betekenis hebben

Een fysieke klacht als hoofdpijn kan verschillende, simpel aanwijsbare oorzaken hebben.

Als je je hoofd hebt gestoten, dan is het duidelijk waar de pijn vandaan komt. Maar als je steeds weer kampt met terugkerende hoofdpijn zonder direct aanwijsbare reden, kan je hoofdpijn een holistische betekenis hebben.

Holistische betekenis

De holistische betekenis is allesomvattend

Volgens de holistische visie ben je namelijk een systeem van eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Elk systeem ontleent kenmerken aan de samenstellende delen, maar ook de samenhang, ordening en de interactie geven hun kenmerken aan een systeem. De holistische betekenis van holisme is dus allesomvattend, alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar. Het één kan niet zonder het ander en een verandering op één niveau beïnvloedt alle andere niveaus. Daarom kijk je dus altijd naar het geheel als je dingen holistisch bekijkt.

Holistisch opzoek naar de waarheid

In de gezondheidszorg betekent dat, dat er niet alleen maar naar een specifieke klacht wordt gekeken, maar naar de cliënt in haar totaliteit. Op deze manier kunnen heel veel dingen die je als mens voelt, denkt en ervaart, holistisch benaderd worden. Zo kan die steeds terugkerende hoofdpijn zijn ontstaan uit een negatieve gedachte die is ontstaan door ervaringen uit je verleden. Deze veroorzaken op hun beurt een negatief zelfbeeld waardoor je je rot voelt. Daar krijg je letterlijk en figuurlijk hoofdpijn van. In dit voorbeeld zie je dus dat de hoofdpijn niet zomaar hoofdpijn is.

Er zit meer onder verborgen. Door de klacht met de holistische visie te benaderen, kan worden ontdekt waar de klacht nu eigenlijk écht vandaan komt, wat de holistische betekenis is en hoe deze het beste behandeld kan worden.

Holistische betekenis

Klachten zijn verstoringen in een holistisch systeem

Vaak worden dergelijke klachten, wat in wezen verstoringen in het holistische systeem zijn, gecreëerd door patronen en overtuigingen op het mentale niveau. Deze zorgen er namelijk voor dat we afgescheiden raken van wat we in wezen zijn: heel en compleet. Ook raken we hierdoor uit verbinding met onze gevoelens. Dat veroorzaakt klachten, want het denken kan namelijk niet zonder het voelen en het voelen kan niet zonder het denken. In de holistische betekenis van het leven is alles met elkaar verbonden en heeft elkaar nodig, weet je nog?

In deze masterclass legt Marjolein Berendsen van ZoMa Opleidingen aan je uit wat de betekenis van holistisch werken nu eigenlijk is. Wat doet een holistisch therapeut? Wat doe je in holistische therapie? En wat betekent psychosomatiek? Als je je hier graag verder in wilt verdiepen, is het deze masterclass echt een aanrader!

Holistisch terugbewegen naar eenheid

Een klacht als overklaarbare hoofdpijn is dus eigenlijk een boodschap dat er iets in jouw holistische systeem uit balans is waardoor je van de eenheid aan het af bewegen bent. Tegelijkertijd is het een uitnodiging om er weer naartoe terug te bewegen. Het leven en ons lichaam op deze holistische wijze benaderen, hebben de meesten van ons alleen vaak niet geleerd en klinkt daarom niet altijd zo voor de handliggend. Een leven van holistische betekenis leiden vraagt daarom ook om een verruiming van je waarnemingsvermogen, zodat je voorbij de illlusie van je patronen, negatieve gedachten en overtuigingen kunt kijken.

Holistisch: advies en tips

Zonder dat je hier direct een holistisch therapeut nodig hebt, kun je zelf ook al veel doen om op een holistische wijze te leven en patronen en overtuigingen te overstijgen. Bewustzijn is daarbij het sleutelwoord.

Holistische tip 1: Pas je voeding holistisch aan

Zo kun je je voeding aanpassen door bewust te kiezen voor bijvoorbeeld biologisch dynamische voedingsmiddelen. Zonder allerlei onnodige en ongezonde toevoegingen.

Onbewust heeft voeding namelijk best veel invloed op ons holistische systeem. Zo kan een te veel aan suiker negatieve gedachten activeren. En caffeïne kan je energielichaam ontregelen waardoor je vatbaarder bent voor negatieve energieën.

Holistische betekenis

Holistische tip 2: Drink genoeg water

Het drinken van veel water is ook weldadig voor je gezondheid. Je lichaam wordt letterlijk holistisch schoongespoeld; niets gezonder dan water!

Holistische tip 3: Focus op je ademhaling

Ademhalingsoefeningen helpen je om holistisch rustiger te worden. De adem centreert en balanceert je namelijk. Best logisch eigenlijk als je je bedenkt dat de adem binnenkomt via je neus die in het midden van je gezicht geplaatst is, in lijn met de middellijn van je lichaam. Je adem komt dus in het midden, het centrum van je lichaam, binnen. Van daar uit verspreid het zich en brengt het beiden helften van het lichaam, links en rechts, samen; in balans in het midden, het centrum.

Holistische tip 4: Ga in meditatie

Als je veel in je hoofd zit en wordt geplaagd door allerlei gedachten, kan meditatie een uitkomst zijn. Misschien niet direct, omdat de gedachten en emoties in dit moment nog meer op je af lijken te komen. Maar als jij je weet te concentreren op je ademhaling en die gedachten en emoties er gewoon kan laten zijn, ze in en ze uitademt, neemt hun kracht vanzelf af. Net zoals je adem naar binnenkomt op je inademing en je lichaam weer verlaat op je uitademing, zo werkt dat ook met je gedachten en emoties. Ze komen en ze gaan. Met je inademing laat je ze er zijn en met je uitademing bedank je ze en laat je ze gaan. Je voelt je dan vanzelf weer gronden in het hier en nu. Niet langer lastig gevallen door je verleden of de toekomst.

Zonder dat we het door hebben, worden we op een dag door miljoenen prikkels beïnvloedt. Onbewust kun je dus best op het één en ander getriggerd worden en voor je het weet is het heel druk in je hoofd. In deze meditatie neemt Marjolein Berendsen je daarom mee in een visualisatie die helpt om je gedachten weer tot rust te brengen.

Holistische tip 5: Laat je emoties vrij

Een ander holistisch advies is om emoties niet op te kroppen. Als je emoties wegstopt, gaan ze in je lijf vastzitten en kunnen ze op termijn veel klachten veroorzaken. Je angst, boosheid of verdriet uiten helpt je om het los te kunnen laten. Dit kan op verschillende manieren. Zo is huilen niet de enige manier om je verdriet te uiten en schreeuwen niet de enige manier om je boosheid te kanaliseren. Je kunt ook over de emotie praten, schrijven of het in een tekening verwerken. Wanneer je je emotie verwerkt in een tekening, kun je er naar kijken. Wanneer je over je emotie praat, kun je naar jezelf luisteren.

En wanneer je erover schrijft kun je intuïtief waarnemen wat de emotie je wil vertellen. Door ernaar te kijken, luisteren en intuïtief waar te nemen, open je eigenlijk nieuwe deurtjes van bewustzijn en zal de emotie direct inzichtrijker worden dan wannneer je er alleen maar over denkt. Al deze manieren brengen de emotie dus uit je hoofd en in een groter licht van bewustzijn.

Holistische betekenis

Denk maar eens aan wanneer je uit het raam kijkt en de zon schijnt niet. Dat is een hele andere ervaring dan wanneer de zon wel schijnt. Het zonlicht is het licht van bewustzijn, waar zonnestralen het oppervlak raken, licht het op. Wat betekent dat er dingen letterlijk in een ander licht komen te staan. Zo werkt dat ook met het opschrijven en tekenen van of praten over je emoties. Door ze te uiten, komen ze in het zonlicht en wordt opeens veel meer zichtbaar dan je met je mentale oog kon waarnemen.

Als je je intuïtie wilt ontwikkelen, dan is de online training Spiritueel ontwaken echt iets voor jou. In deze diepgaande training leer je alles over je intuïtieve vermogens, over de kracht van de natuur, de maan en dromen en kom je helemaal thuis bij jezelf. Je leert jezelf kennen, zoals je werkelijk bent. Een aanrader!

Holistisch bewustzijn brengt heling

Holistisch betekenis geven aan het leven, vraagt dus om een open en nieuwsgierige houding. Waarom komt dat gevoel of die hoofdpijn nu opeens opzetten? Waar ben je mee bezig of heb je net gedaan en kan dat er iets mee te maken hebben? Welk patroon of welke overtuiging heeft dat misschien geactiveerd? Welke les of boodschap zit daarin verborgen? Dit is holistisch onderzoeken. En wanneer je de antwoorden op deze vragen weet te ontdekken, zelfstandig of met behulp van een holistisch therapeut of coach, is de kans groot dat de pijn of het nare gevoel als sneeuw voor de zon verdwijnt. Zoals eerder genoemd, bewustzijn is key. Het werkt helend.

Wil jij de betekenis van holistisch leven in de praktijk zelf toepassen? Marjolein schreef er een boek en een werkboek over. Of wil je zelf holistisch therapeut worden? Schrijf je dan in voor de opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa Opleidingen, of volg eerst proefles over Reiki en Holisme en maak kennis met de betekenis van holisme.

Aanmelden gratis proefles