Home / Holistische visie

Holistische visie

Als je vanuit een holistische visie werkt, betekent dat niets minder dan dat je naar het allesomvattende kijkt. Holistisch stamt af van het Griekse ‘Holos’, wat staat voor ‘geheel’. Een holistische visie of holistische benadering gaat uit van het principe dat alles met elkaar is verbonden. Alles om je heen, alles in jezelf, is energie en energie verbindt. Het geheel is een systeem, en in een systeem is alles met elkaar verbonden.

Een holistische visie

Wat is een holistische visie? Holisme stamt af van het Griekse woord Holos. De Grieken gingen uit van het besef dat alles onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met elkaar is verbonden. Dat noemden zij holos.

Holistische-visie

Een holistische visie staat voor het zien van deze samenhang. Wat ook betekent dat elke actie een bijbehorende reactie heeft en iedere reactie een opvolgende actie. De holistische visie leert je om je hier bewust van te worden en om op al jouw holistische niveaus te onderzoeken wat dat met je doet. Dat wat op fysiek niveau binnenkomt, beïnvloedt namelijk ook jouw mentale, emotionele, energetische en spirituele niveau. Dit is volgens de holistische visie bepalend voor hoe jij in de wereld staat en dus jouw welzijn.

Holistische visie en wel-zijn boven welvaart

Mensen zijn echter getraind geraakt in het ‘hebben’. Hebben van materiële zaken, van succes, van waardering. Dit heeft niets te maken met welzijn, maar alles met welvaart. Als je je alleen op welvaart richt, gaat dat ten koste van je welzijn. En dat maakt ongelukkig in plaats van gelukkig. Je kunt namelijk nog zoveel materiële zaken en succes bezitten, dat alles betekent nog niet dat je mentaal, emotioneel en fysiek gezond bent. Wel-zijn dus. Waar geluk komt hieruit voort. Welzijn en de holistische visie worden daarom ook steeds belangrijker dan welvaart.

Holistische visie voor eenheid

Maar hoe schakel je van een op welvaart gericht leven naar een leven vanuit welzijn met een holistische visie? Door er voor te kiezen om je bewust te worden van jezelf en van de holistische betekenis van alles om je heen. Deze holistische levenswijze vraagt je ook om in harmonie te leven met je eigen essentie en met anderen. De eenheid die wordt gevormd door lichaam, geest en ziel zijn de basis voor deze bewustzijnsontwikkeling in jezelf. En die eenheid is holistisch: een samenhangend geheel.

Alles over holisme, een holistische visie, een holistische benadering en hoe je dit als therapeut of coach kunt gebruiken om mensen te begeleiden bij hulpvragen, leer je als je een holistische opleiding doet. Zo kun je bij ZoMa Opleidingen Holistisch Therapeut worden.

De holistische visie op lichaam, geest en ziel

Jouw lichaam is de thuisbasis van jouw geest en ziel. Om je welzijn te bevorderen dien je deze daarom volgens de holistische visie goed te verzorgen. Zonder je lichaam kom je namelijk nergens. Fysiek niet, maar ook mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel niet. Wat ook betekent dat je niet goed in contact kunt komen met jouw geest en jouw ziel. De twee elementen die naast een gezond lichaam ook nodig zijn voor jouw welzijn. Een balans in deze drie eenheid stelt je namelijk in staat om de mooiste versie van jezelf en je mooiste leven te leven.

Holistische visie = authentiek zijn

Het goed voeden van je holistische niveaus is dus een must voor een gezond lichaam. Op fysiek niveau betekent dat gezond eten, sporten en voldoende slapen. Voor je mentale niveau is het belangrijk om die informatie tot je te nemen die je brein prikkelt, inspireert, blij maakt en waar je energie van krijgt. Op emotioneel niveau gaat het om die voeding die je veilig en geliefd laat voelen bij jezelf, zoals een knuffel of een warm bad. Bij energetische voeding kun je denken aan een goede gronding, Reiki en gelijkgestemde mensen; dingen die je energie huishouding op peil houden. En op spiritueel niveau betekent dat holistisch zelfonderzoek doen of een cursus die in overeenstemming is met je zielemissie.

Hier een goede balans in vinden is een voorwaarde om die eenheid tussen lichaam, geest en ziel te ervaren. Dit helpt je blokkades op te lossen en brengt je dichterbij wie je werkelijk bent. En dat maakt je authentiek.

Wil je ook ontdekken dat voeding meer is dan alleen eten en drinken? En wist je dat je ook je verlangens, wensen en behoeftes kunt voeden? Hoe je dat doet, leer je in de online training Holistisch Voeden. Door jezelf op al je niveaus te voeden, kom je weer helemaal terug in balans, bij je ware zelf.

Holistische visie als uitgangspunt

Om als mens authentiek te zijn, is een holistische benadering daarom het uitgangspunt.

Bewustwording, maar ook transformatie van fysieke, mentale, emotionele, spirituele en energetische blokkades is de basis van het heel en authentiek worden. Worden wie je werkelijk bent en thuiskomen bij jezelf!

Holistische visie

Soorten blokkades per holistisch niveau

Denk bij fysieke blokkades aan schouderpijn of steeds terugkerende migraine. Op een dieper niveau worden deze vaak veroorzaakt door onverwerkte emoties. Dus welke gevoelens blokkeren je op emotioneel niveau? Denk hierbij aan boosheid, schaamte, schuld, verdriet. Op mentaal niveau kunnen je denkpatronen en overtuigingen je belemmeren. Energetisch kunnen er blokkades ontstaan als je alleen maar geeft, maar niet ontvangt. Hierdoor raak je namelijk leeg en kun je in het ergste geval niks meer. Niet weten wat jou nu echt blij maakt, kan een blokkade vormen op spiritueel niveau. Hierdoor mis je bijvoorbeeld richting waardoor de kans groot is dat je niet doet waar je gelukkig van wordt. Dat blokkeert. Deze blokkades kun je transformeren door middel van holistisch zelfonderzoek, zelfstandig of samen met een therapeut of coach met een holistische visie.

Onderzoek op holistische wijze

Een therapeut die werkt vanuit een holistische benadering, behandelt een klacht vanuit de werkelijke oorzaak. Dus wanneer jij bij een holistisch therapeut komt met schouderpijn, zal deze op holistische wijze te werk te gaan: onderzoek op alle holistische niveaus om zo de werkelijke oorzaak aan het licht brengen.

Zelf holistisch onderzoek doen

Dit proces kun je ondersteunen door zelf ook holistisch zelfonderzoek te doen. Door jezelf vragen te stellen, ga je onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt en wat het met je doet. Dat is eigenlijk in een notendop waar holistisch zelfonderzoek overgaat. Kritisch zijn naar jezelf door jezelf bewust te maken van je eigen gedrag. Kritisch, in de positieve zin van het woord. Zonder jezelf of anderen af te wijzen of te veroordelen. Integendeel, je kijkt met compassie en een open houding naar alles wat er in en om je heen gebeurt. Zo leer je van al jouw ervaringen in vrijheid, licht en liefde.

In deze meditatie neemt Marjolein Berendsen van ZoMa Opleidingen je mee in een geleide meditatie om gevoelens van boosheid, schuld, schaamte, verdriet, etc. te doorvoelen. Dit helpt je om te accepteren van wat is en om weer helemaal holistisch in balans te komen.

Holistische visie werkt organisch

Een bewustzijnsontwikkeling is een prachtig proces, want je leert stap voor stap al het overbodige in jezelf los te laten. Dit doe je op jouw tempo en op jouw manier. De holistische visie is daarom ook geen kant en klare methode, maar een ontdekkingsreis naar wat voor jou werkt. Zo leef je op termijn holistisch, bewust en verbonden met alles in en om je heen. Deze levensstijl zal op termijn ook weer kunnen veranderen, want jij verandert ook naarmate je nieuwe ervaringen en kennis hebt opgedaan. Hoe meer je je weet over te geven aan de continue stroom van verandering, hoe meer jij ook jouw mooiste leven kunt leven.

Naar je diepste wensen toewerken met de holistische visie

Leven zoals je diepste wens is, is dan ook het doel van dit proces. Dat bereik je onder andere met een holistische visie op je manier van leven. Je weet dan dat jouw essentie, wie jij werkelijk bent, er altijd zal zijn. Hoever je misschien soms ook afdrijft van jouw diepste wens, vanuit een holistische leefwijze weet je hoe je je er weer op kunt afstemmen. Ook hier weer zonder oordeel of zelfafwijzing. Je neemt het waar en je verandert je koers door met holistisch onderzoek te kijken waar je de verkeerde afslag hebt genomen. Zo kom je altijd weer uit bij wie je werkelijk bent: heel en compleet.

Holistische begeleiding

In ieder mens schuilt een diep verlangen om terug te keren naar deze heel en compleetheid waar liefde, verbinding en eenheid samenkomen. Met een bewustzijnsontwikkeling gerichte opleiding of begeleiding van een energetisch therapeut of spiritueel therapeut met een holistische visie is dit mogelijk. Ook leer je je innerlijke landschap te ontdekken, te voelen en ervaren waar je creativiteit zit en je komt in contact met jouw inspiratiebron. Deze gaven leer je vervolgens in te zetten voor een liefdevolle en bewuste bijdrage aan het leven. Je bevordert dus niet alleen je eigen welzijn, maar ook die van anderen.

Holistische visie

Holistische visie in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg wordt ook al steeds vaker gewerkt vanuit een holistische visie. De geest en het lichaam zijn simpelweg niet van elkaar te scheiden, en dat besef dringt steeds meer door in de reguliere gezondheidszorg. Zo zijn er al talrijke psychologen en artsen die werken vanuit de holistische theorie.
Lichaam, emoties en gedachten werken met elkaar samen, en ieder mens is heel en compleet!

New Age beweging duidt holistische visie aan

De holistische visie wordt dus meer en meer als belangrijk ervaren. De stroming wordt ook wel aangeduid als de new age beweging, de nieuwe tijd dus! Verbinding en leven vanuit een gevoel van eenheid, in plaats van afgescheidenheid en ratio, staan hierin centraal.

Holistische-visie-4

Inmiddels is de new age beweging uitgegroeid tot een op grote schaal geaccepteerde stroming. Hoe meer we alles holistisch gaan bekijken, hoe mooier de wereld zal worden. Heb jij ook een holistische visie?

In de opleidingen en cursussen van ZoMa Opleidingen is een holistische visie het uitgangspunt. Alles is met elkaar verbonden. Wil je meer info over onze opleidingen? Kom dan eens vrijblijvend naar één van onze infobijeenkomsten, proeflessen of open dagen. Je bent van harte welkom!

Boeken ‘Holistisch leven, moeiteloos gelukkig zijn’

De founder van ZoMa Opleidingen, Marjolein Berendsen, schreef twee prachtige boeken met de titel ‘Holistisch leven, moeiteloos gelukkig zijn’.

In deze boeken leer je op een praktische en toegankelijke manier hoe je de holistische visie in je leven kunt integreren. Met oefeningen, meditaties en opdrachten kom je uiteindelijk helemaal thuis bij jezelf, zodat je voluit je mooiste leven kunt leven. En dat levert je uiteindelijk een moeiteloos gelukkig leven op.