Homeopathie is een alternatieve geneeskunde, die zorgt voor de activering en prikkeling van het zelf genezende vermogen van het lichaam. De homeopathische geneeskunde gaat er vanuit dat een patiënt genezen kan worden van een ziekte of aandoening, door homeopathische geneesmiddelen toe te dienen. Het is een holistische geneeswijze.

Holistisch wil zeggen dat de mens centraal staat als geheel. Geest en lichaam zijn hierbij in evenwicht. Is dit niet het geval, dan kunnen er ziektes of kwalen ontstaan. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een herstelling van het evenwicht, in plaats van het onderdrukken van de symptomen.

Wil je ook ontdekken dat voeding meer is dan alleen eten en drinken? En wist je dat je ook je verlangens, wensen en behoeftes kunt voeden? Hoe je dat doet, leer je in de online cursus Holistisch Voeden. Door jezelf op al je niveaus te voeden, kom je weer helemaal terug in balans, bij je ware zelf.

Het uitgangspunt van homeopathie

Homeopathie is een wetenschappelijke en natuurlijke geneeswijze en behoort tot de alternatieve geneeskunde. De grondlegger van homeopathie is Samuel Hahnemann. Hij was niet alleen arts, maar ook een scheikundige. Een belangrijke natuurwet staat aan de basis van homeopathie, namelijk dat wanneer een stof in staat is om bepaalde verschijnselen op te wekken, deze ook in staat is om deze verschijnselen te genezen.

Homeopathie herstelt de balans

In de homeopathie wordt er vanuit gegaan dat als de balans in het lichaam verstoord is, dat dit ervoor zorgt dat er een klacht of ziekte kan ontwikkelen. Een homeopaat is een natuurgeneeskundige kan nagaan waar de disbalans zich bevindt en door middel van homeopathie ervoor zorgen dat de natuurlijke balans van het lichaam hersteld wordt.

Homeopathie

Hierbij wordt gebruik gemaakt van homeopathische middelen. In tegenstelling tot geneesmiddelen in de reguliere geneeskunde, zullen homeopathische middelen niet de kwaal zelf oplossen, maar geven ze het lichaam juist de kans om zichzelf te herstellen.

De werkwijze van een homeopaat

Allereerst is het belangrijk dat er een juiste diagnose gesteld wordt, zodat het duidelijk is waar de klachten vandaan komen en wat er precies aan de hand is. Om deze reden werkt een homeopaat over het algemeen samen met specialisten en huisartsen. Wanneer het duidelijk is wat precies de klachten zijn, zal de homeopaat homeopathische geneesmiddelen inzetten. Dit zorgt ervoor dat het herstel van de balans in het lichaam in gang wordt gezet.

Homeopathie is volkomen veilig

Homeopathische geneesmiddelen zijn veilig, mild en niet schadelijk voor de nieren en lever. Ze belasten het milieu op geen enkele wijze en worden ook niet getest op dieren. Homeopathie is daarom een natuurlijke en duurzame geneeswijze, die niet alleen goed is voor mens en dier, maar ook het milieu.

Homeopathie

Wanneer wordt homeopathie ingezet?

Homeopathie kan ingezet worden bij een grote verscheidenheid aan klachten. Het is echter niet gezegd dat homeopathie alle klachten kan herstellen of genezen. Wel kan een homeopaat helpen bij de verlichting van klachten. Als de patiënt gebruik maakt van reguliere geneesmiddelen en hierdoor last heeft van bijwerkingen, kan de homeopaat er ook voor zorgen dat de klachten hiervan afnemen. Homeopathie is niet altijd in staat om de bron van bepaalde ziektes aan te pakken. Er kunnen door de homeopaat wel geneesmiddelen aangereikt worden die de patiënt kunnen helpen bij de vermindering van klachten als gevolg van bijwerkingen van reguliere behandelingen.

In de opleiding tot Holistisch Therapeut van ZoMa Opleidingen is het zelfgenezende vermogen van de mens een centraal uitgangspunt. Wil je anderen,kunnen helpen met energetische behandelingen vanuit een holistisch oogpunt? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Aanmelden Holistisch Therapeut