Home / Hoogsensitief kind

Hoogsensitief kind

Hoogsensitieve kinderen zijn kinderen die gevoeliger zijn voor prikkels dan de gemiddelde kinderen. Dit kan zowel positieve als negatieve prikkels betreffen. Kinderen die hoogsensitief zijn, kunnen bijvoorbeeld intenser genieten van kunst, muziek en natuur, maar kunnen ook sneller overprikkeld raken door fel licht, harde geluiden en sterke geuren.

Wat betekent hoogsensitief?

Hoogsensitief betekent dat je gevoelig bent voor milieustimuli in vergelijking met veel mensen. De zin is gemaakt door psycholoog Elaine Aron die het begon te bestuderen in 1996. Een persoon met een gevoelige huid kan worden aangeduid als hsp. Het betekent zeer gevoelige mensen. Hoogsensitieve kinderen kunnen soms ook hsk (hoogsensitieve kinderen) worden genoemd. Ongeveer 15-20% zijn hsp’s.

Hoogsensitief kind

Wat zijn kenmerken van hooggevoelige kinderen?

Hieronder staan de typische eigenschappen van een gevoelige baby. Alle kinderen zijn uniek, en alle hooggevoelige kinderen zijn heel anders. Hooggevoelige kinderen hebben echter veel verschillende kenmerken:

1. Opmerkzaam en gevoelig voor veranderingen

Een hoogsensitief kind ervaart prikkels van buiten veel sterker en heftiger dan een kind die dat niet is. Door dat een kind niet zo goed weet om te gaan met de prikkels kan zich dit uiten in heftige emoties. Bijvoorbeeld door veel te huilen, erg druk te zijn of juist boosheidsproblemen. Tevens kan een kind zich niet begrepen voelen, omdat veel mensen er niet goed mee om kunnen gaan.

Ook onverwachte, vaak goed bedoelde, verrassingen hebben op een hoogsensitief kind een heel andere uitwerking dan bij andere kinderen. Denk bijvoorbeeld aan dingen zoals:

  • Een verrassingsdagje uit
  • Een onverwacht bezoek aan familie
  • Een verjaardagsfeest met heel veel mensen

Hoe leuk dat ook kan zijn voor een kind, een hoogsensitief kind zal veel meer prikkels ervaren. Juist doordat de dingen anders gaan dan wordt verwacht van tevoren, kunnen hoogsensitieve kinderen hier anders op reageren

2. Nieuwsgierig, op hun leeftijd vooruit en zorgvuldig

Vraagt je hoogsensitieve kind moeilijke dingen? Denkt hij of zij diep over het leven na en hun toekomst? Dit kan aantonen dat het kind gevoelig is. Als je kind moeilijke vragen stelt, zijn ze niet alleen nieuwsgierig. Je kind heeft namelijke diepe gedachten over allerlei dingen.

3. Voorzichtig, bedachtzaam en intuïtief

Zeer hoogsensitieve kinderen denken heel serieus na. Ze weten heel intuïtief hoe ze iets moeten doen. Geeft jouw kind de voorkeur aan het maken van iets in plaats van gewoon rond te dwalen in de tuin? Zien ze de roekeloosheid van de jongens op de fietsen en neem jouw kind zelf geen deel uit hier van? Of kleurt jouw kind liever in stilte als er door andere kinderen wordt gedanst? Jouw hoogsensitieve kind zou kunnen proberen om sommige prikkels te vermijden, omdat hij of zij al aanvoelt dat het niet iets is.

Met de Masterclass Holistisch Opvoeden leer je hoe je een holistische visie kunt integreren in je opvoeding. Je leert je jezelf en je kind op alle holistische niveaus kennen en krijgt inzicht en verdieping in jezelf, je opvoeding en je kind. Als jij vol liefde en compassie leeft, dan breng je dat ook over op je kind. Samen in balans!

4. Gevoelig voor stemmingen van anderen

Een hoogsensitief kind kan gevoelig reageren op stemmingen van andere of prikkels. Hoe jouw kind hier op reageert kan verschillen. Je kind kan zich bijvoorbeeld terugtrekken of juist heel druk worden van alle indrukken van buitenaf. Dit ligt eraan wel type hoogsensitief je kind is.

Wil je jouw hoogsensitieve kind als ouder begeleiden?

Hoogsensitief kind

Als je een kind hebt dat hier regelmatig moeite mee heeft van bovengenoemde kenmerken, is het belangrijk om te beginnen bij acceptatie, inleving en het begrip. Het is belangrijk om te weten dat hoogsensitiviteit geen stoornis of afwijking is, maar een karaktertrek die bij sommige mensen sterker aanwezig is dan bij anderen. Dat is essentieel om te weten bij het opvoeden en begeleiden van een hoogsensitief kind. Als ouder wil je het beste voor je kind. Wanneer blijkt dat je een hoogsensitief kind hebt, is het belangrijk om je te verdiepen in de belevingswereld van zo’n kind. Je kind ervaart dingen veel heftiger en op een andere manier dan kinderen die niet hoogsensitief zijn. Je kind heeft een andere aanpak nodig. Grenzen stellen en structuur bieden is van groot belang; een hoogsensitief kind komt al snel in een achtbaan van emoties terecht. Als ouder dien je je kind op een andere manier te benaderen.

1. Rust bij hoogsensitief kind

Door de overprikkeling heeft een kind veel rust en regelmaat nodig. Hier hebben ze, al weten kinderen dit zelf nog soms moeilijk, behoeft aan. Dan is een veilige en vertrouwde omgeving belangrijk. Merk je dat je kind overprikkeld is, zorg ervoor dat jezelf als ouder ook rust en begrip uitstraalt. Neem je kind mee naar een rustige plek. Geef de emoties die je kind ervaart de ruimte. Laat je kind even weer tot zichzelf komen. Ook is een goede nachtrust belangrijk en geef je kind regelmatig ontspanningsmomenten. Dit laatste is ook belangrijk op school. Als je kind energiek of soms onrustig is in de klas, vraag dan of je kind wat vaker naar buiten mag om rond te rennen. Of juist als je kind meer behoefte heeft aan rust, om dan een rustige plek te geven.

2. Leer je kind probleemoplossend denken

Uw gevoelige kinderen worden vaak verward met hun omgeving. Hier is een grote vraag: het tweede probleem is dat ze niet zeker weten wat er in deze situatie gebeurt. Vertel hen over dit belangrijke feit: er is een oplossing voor dit probleem. Jouw rol is om je kind te leren hoe je problemen op te lossen. Uw kind moet de juiste aanpak volgen. Vertel me de makkelijkste manier om dat te bereiken? Wanneer een kind zich ervan bewust is dat hij of zij in staat is om moeilijke situaties aan te gaan, heeft het kind een beter gevoel.

3. Bied structuur en zet je kind niet onder tijdsdruk

Zorg voor goede routines en structuren die weinig stimulans hebben. Probeer te voldoen aan een specifieke dag of misschien zelfs wel een week schema. Als het snel gaat, kan je kind humeurig worden. Laat je hoogsensitieve kind elke dag op dezelfde tijd tanden poetsen, ontbijt nemen en naar school gaan. Zorg er vooral voor dat er geen tijdsdruk en gehaaste sfeer voelbaar is voor je kind. Ook kan het voor je kind fijn zijn om na school even te ontprikkelen op zijn of haar manier. Denk hierbij aan dingen waar jouw kind van oplaad.

Voordelen bij hoogsensitieve kinderen

Natuurlijk neemt een gevoelige karaktereigenschap moeilijke momenten met zich mee. Maar hoogsensitieve kinderen hebben ook heel veel voordelen vanwege zijn of haar gevoeligheid. Je kind heeft juist een prachtige fantasierijke wereld en is heel creatief. Denk hierbij aan:

1. Creatief

Als een kind hoogsensitief is dan kan hij of zij erg creatief zijn. Doordat ze zintuiglijk gevoelig zijn, kunnen ze bijvoorbeeld heel goed muziek maken, toneelspelen of juist mooie verhalen verzinnen.

2. Empatisch

Eén van de ander kenmerken van een hoogsensitief kind is dat ze heel empathisch zijn. Ze voelen de emoties van andere goed aan. Het kind weet vaak als er iets aan de hand is en heeft ook vaak de neiging om de situatie op te lossen.

3. Diepzinnige vragen

Een andere mooie eigenschap is dat hoogsensitieve kinderen veel diepzinnige vragen stellen. Ze denken diep over dingen na over belangrijke vragen in het leven. Als er een situatie zich voor doet dan zullen ze veel out of the box denken.

Hoogsensitief kind

4. Snel problemen oplossen

Ook heeft hoogsensitief kind creatieve oplossingen. Door dat de prikkels meer worden verwerkt, schakelen ze snel en komen hierdoor met snelle oplossingen voor problemen.

Professionele begeleiding hoogsensitieve kinderen

Elk kind is anders en ook de manier hoe hoogsensitief kind reageert vanwege zijn of haar gevoeligheid. Hulp van een arts, therapeut of coach kan hiervoor een goede oplossing zijn. Iemand met de juiste specialisme die zijn of haar kennis kan inzetten om de juiste diagnose vast te stellen of je kind hoogsensitief is. Hij of zij vertelt dan hoe je het beste je je hoogsensitief kind kan begeleiden en ondersteunen. Zodat het kind zichzelf beter begrijpt en daardoor dichter bij hun essentie te komen. Zoek dan vooral iemand die het beste bij je kind past. Vraag ook aan je kind wat hij of zij van de specialist vindt. Je kind voelt beter aan dan jij of dit passend is. Vaak zijn kinderen ook erg eerlijk hier over. Luister hier ook naar.

Hoogsensitief kind en holisme

Een mooie manier van ondersteuning is ook om holistisch je kind op te voeden. Door je kind op alle vlakken mooi in balans te houden. Bij holistisch opvoeden staat de verbinding met je kind centraal. Het is daarvoor belangrijk om eerst te ontdekken wie jij zelf bent, omdat je zo beter in staat bent om je kind te begrijpen en accepteren en dat is de basis voor een goede band.

Een holistische opvoeding draait daarnaast om liefde en respect. Benader dus zowel jezelf als je zoon of dochter steeds met liefde en respect. Aanvaard daarbij tekortkomingen, maar zie ook de mooie kanten.

Een cursus volgen bij een hoogsensitief kind

Als je echt wilt weten hoe je je holisme en opvoeding het best met elkaar combineert, kan je onze online cursus holistisch opvoeden volgen. Deze cursus verrijkt zowel je eigen leven als dat van je kind.

Tijdens de cursus leer je bovendien niet alleen alles over holisme, maar ontdek je ook meer over de basisprincipes van opvoeding, de verschillende opvoedingsstijlen, communicatiemethodes en nog veel meer! Deze cursus is dus een goede manier om te zorgen voor het welzijn van je hoogsensitief kind op alle vlakken.