In het kort gezegd is hypnotherapie een vorm van psychotherapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. Hierbij heeft de inzet van hypnose een therapeutisch doel. Veel mensen kennen hypnose uit televisie- en theatershows. Deze vorm van hypnose heeft niets te maken met de hypnose die wordt ingezet bij hypnotherapie. De hypnose die wordt ingezet bij hypnotherapie is een serieuze aangelegenheid, waar heel voorzichtig mee omgegaan moet worden.

Bij hypnotherapie wordt er gewerkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand waarbij reflectie en communicatie een belangrijke rol spelen. Je bent hierbij volledig in verbinding met jezelf en met je therapeut, omdat je in een staat van zijn wordt gebracht waarin alleen jijzelf en de hypnotherapeut aanwezig zijn.

In de cursus Leven vanuit je ware essentie leer je vanuit een holistische visie te kijken naar jezelf en de wereld om jou heen. Door het doen van zelfonderzoek ontdek je wie jij werkelijk bent en vooral wat je niet bent. Je leert leven vanuit je ware essentie, liefdevol en oordeelvrij: zoals je écht bent.

Klachten behandelen met hypnotherapie

Hypnotherapie kan worden ingezet bij veel verschillende klachten op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied.

Ook kan hypnotherapie worden toegepast voor het versterken van prestaties, ervaring en gevoelens van je Zijn, je innerlijke zelf. Door het oproepen van herinneringen en emoties kan een weggestopt probleem weer naar boven worden gehaald, worden herbeleefd met alle bijbehorende gevoelens. En zo kan het probleem uiteindelijk worden behandeld en losgelaten.

hypnotherapie

Hypnotherapie en het onbewuste

In hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van het onbewuste en zoekt naar ervaringen, trauma’s, gevoelens, overtuigingen en ideeën die in het onbewuste zijn opgeslagen. Beleving en gedrag worden door dat onbewuste beïnvloed. Wanneer iets niet goed is opgeslagen, kan er disbalans ontstaan. Dit kan vervolgens weer leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet en gedragsproblemen.

hypnotherapie

Hypnotherapie zet vaak visualiseren in als hulpmiddel om positieve gevoelens te ervaren. Visualiseren is een vorm van innerlijke verbeelding, die wordt opgeroepen aan de hand van een begeleide meditatie. De stem van de hypnotherapeut helpt je om herinneringen, beelden en ideeën te beleven waar je fijne gevoelens bij hebt.

Dit wordt veelal als positief en prettig ervaren, omdat positieve gevoelens worden versterkt en het contact met de innerlijke kracht wordt hersteld. Je leert (opnieuw) te genieten van wat er is en je leert te omarmen en accepteren.

Hypnotherapie en hypnose

Bij hypnotherapie wordt de cliënt in een soort trance gebracht, een lichte hypnose en dit heeft altijd een bepaald doel. De hypnose zelf is dus geen doel (zoals bij de hypnose die je op televisie ziet), maar het doel is juist de therapeutische begeleiding. Hypnose geldt hierbij als middel om de therapie te geven.

Hypnose of trance is een verhoogd niveau van bewustzijn, een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie en een verhoogde openheid voor suggestie. De communicatieve hulpmiddelen van de therapeut (zoals een begeleide visualisatie) zorgen voor een verbinding tussen het bewuste en het onbewuste. Tijdens een hypnose ben je overigens nog wel in staat om te observeren.

Vertrouwen als basis voor hypnotherapie

Met hypnotherapie wordt iemand niet gedwongen een bepaald gedrag te vertonen of bepaalde dingen te zeggen, die hij of zij eigenlijk niet wil zeggen of doen. Het is bij hypnotherapie altijd mogelijk om direct weer uit de trance te “ontwaken”. Daarom is de verbinding en het vertrouwen met en in de hypnotherapeut van wezenlijk belang. Om in een staat van trance te gaan, is volledig vertrouwen noodzakelijk. Het is tenslotte een hele kwetsbare positie waarin de cliënt zich bevindt.

Veiligheid en vertrouwen bieden is dan ook een van de belangrijkste uitgangspunten voordat een behandeling met hypnotherapie daadwerkelijk kan plaatsvinden. Hypnotherapie werkt door op onbewustheid en oude, onverwerkte gevoelens die bepalen hoe iemand zich in het hier en nu voelt. Via visualisaties wordt contact gemaakt met oude ballast, wordt deze opgeroepen en opnieuw gevoeld.

hypnotherapie

Bewezen effectiviteit van hypnotherapie

Hypnotherapie is bewezen effectief bij een heleboel verschillende problemen. Vooral vage en onbegrepen klachten waar een reguliere arts geen oplossing voor kan bieden, is hypnotherapie een zeer goede therapie. Om in trance of onder hypnose te raken is geen speciale eigenschap nodig; iedereen is er toe in staat. Hypnotherapie is geschikt voor iedereen.

Bij ZoMa Opleidingen wordt veel aandacht aan bewustzijn besteed, evenals aan trauma’s, oude pijn en emoties die zijn weggestopt. Met Reiki en holistische therapie kan een vergelijkbaar resultaat worden behaald als met hypnotherapie. In de opleiding tot Holistisch Therapeut leer je ook visualiseren en begeleide meditaties geven.