De grondlegger van de leer van karakterstructuren is Wilhelm Reich. Deze psychiater, bioloog en natuurkundige was de vader van de biogenetica, waarvoor hij samenwerkte met Alexander Lowen. Reich ontdekte het defensieve patroon dat een lichaam aanneemt, om het te beschermen tegen psychologische pijn.

Dit wordt ook wel karakterpantsering genoemd en dit kun je zien als het opzetten van maskers. Door een masker, of meerdere maskers, op te zetten, versluier je de pijn die je ziel heeft opgedaan en doe je je in feite anders voor dan je werkelijke Zijn. Met het opzetten van die maskers is het mogelijk om verschillende karakterstructuren te ontdekken, wat Lowen heeft bewerkstelligd.

Vijf karakterstructuren

Lowen heeft vijf verschillende karakterstructuren beschreven. Daarbij is het van belang om te weten dat niemand volledig in één type karakterstructuur valt in te delen. Bijna iedereen heeft eigenschappen van elk van de vijf karakterstructuren. Eén of twee van die karakterstructuren kunnen overheersen.

De volgende vijf karakterstructuren zijn door Lowe onderscheiden:

  • schizoïde karakterstructuur
  • orale karakterstructuur
  • masochistische karakterstructuur
  • rigide karakterstructuur
  • psychopathische karakterstructuur

Zelfkennis

Deze verschillende karakterstructuren hebben niet als doel om mensen in hokjes in te delen. Het plaatsen van mensen in de karakterstructuur heeft juist een hoger doel. Als je zelf verdieping zoekt, dan kunnen de karakterstructuren je helpen om meer inzicht in jezelf te krijgen en zelfkennis uit te diepen. Je kunt antwoorden vinden op vragen als ‘waarom reageer ik zo in bepaalde situaties’ of ‘waarom voel ik die ene emotie wanneer iemand kritiek levert’.
Zelfkennis is de eerste stap naar verdieping en naar de kern van je Zijn.

Ook coaches en therapeuten maken gebruik van de door Lowen ontwikkelde karakterstructuren. Mensen kunnen door observatie worden gelezen en de coach kan bepaalde gedragingen makkelijker verklaren aan de hand van de karakterstructuren.

Omdat elke karakterstructuur specifieke eigenschappen, doelen en ontwikkelingen heeft, wordt het voor een coach gemakkelijker om mensen aan te voelen en te begrijpen wanneer de indeling in karakterstructuren van Lowen wordt gebruikt.

Toepassing

De karakterstructuren worden veel gebruikt in allerlei cursussen en trainingen in het bedrijfsleven. Daarnaast is de indeling in de vijf karakterstructuren ook een bijzonder goed hulpmiddel voor energetisch therapeuten.

Juist voor deze groep is inzicht, inlevingsvermogen en oordeelvrij zijn van groot belang. Met de vijf karakterstructuren verkrijgt een energetisch therapeut inzicht in zijn of haar cliënt op alle niveaus: energetisch, mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Ook kennis en inzicht in jezelf leveren winst op, voor zowel de behandelaar/coach als voor de cliënt/jezelf. Met deze uitgedachte tool kun je allerlei manieren vinden om blokkades op te heffen en om te helpen je sluiers af te doen.

Het leren herkennen van karakterstructuren is een belangrijk item wanneer je de opleiding tot Holistisch Therapeut volgt. Wanneer je karakterstructuren herkent, kun je de behandeling daar op aanpassen. In de opleiding wordt daarom veel aandacht besteed aan karakterstructuren, volgens de theorie van Löwen.