Home / Kwantummechanica

Kwantummechanica

Wat heeft kwantummechanica met spiritualiteit te maken? In de spiritualiteit wordt het al heel lang gezegd; alles is met elkaar verbonden. Zo kun je bijvoorbeeld Reiki behandelingen geven op afstand. Dat klinkt raar voor mensen die niets hebben met spiritualiteit, maar vanuit de kwantummechanica wordt duidelijk dat dit wel degelijk mogelijk is.

Kwantummechanica is een set vergelijkingen die gebruikt wordt om een beschrijving te maken van de werkelijkheid. Het beschrijft dat deeltjes op twee plekken tegelijk kunnen zijn en los van elkaar kunnen omdraaien als één van de twee deeltjes omgedraaid wordt.

Wil je ook ontdekken dat voeding meer is dan alleen eten en drinken? En wist je dat je ook je verlangens, wensen en behoeftes kunt voeden? Hoe je dat doet, leer je in de masterclass Holistisch Voeden. Door jezelf op al je niveaus te voeden, kom je weer helemaal terug in balans, bij je ware zelf.

Kwantummechanica toont dus aan, ook al zien we het niet met onze eigen ogen, dat alles in verbinding staat met elkaar. Dit verklaart waarom bijvoorbeeld een Reiki behandeling op afstand mogelijk is. Je kunt op de ene locatie iets doen, met als gevolg dat er op een andere locatie iets teweeg wordt gebracht. En dat terwijl deze locaties op het oog niet met elkaar verbonden zijn.

Kwantummechanica in de spiritualiteit en wetenschap

Kwantummechanica

Ook al is het klein, er is zeker een raakvlak tussen wetenschap en spiritualiteit. De klassieke fysica is een frame van schijnbare realiteit en de kwantumfysica is een frame van virtuele realiteit. Wetenschappers hebben bewezen dat de virtuele kwantumwereld de schijnbare werkelijkheid ondersteunt, anders zou de schijnbare werkelijkheid helemaal niet bestaan hebben.

Wetenschappers hebben ook bewezen dat het bewustzijn en de geest verschijnselen zijn die voorkomen in het kwantumveld dat door de hersenen wordt ondersteund. Dus in het licht van bewustzijn begrijpt het denkveld deze twee realiteiten. Zo ontstaat er dus een raakvlak tussen wetenschap en spiritualiteit en zijn steeds meer wetenschappers ervan overtuigd dat er een verbinding is tussen lichaam en geest.

Revolutionaire implicaties van de kwantummechanica

De studie van materie en energie op nanoscopisch niveau, beginnend bij de kernen die naar de atomen gaan, is kwantummechanica. Lichtdeeltjes worden gezien als de basissamenstelling van het ondeelbare binnenste deel van de atomen. We kunnen deze lichtdeeltjes niet definiëren of zien, maar we hebben ze ontdekt door experimenten en observaties. Is het niet ironisch dat alles wat we kunnen zien, gemaakt is van dingen die we niet kunnen zien?

Kwantummechanica volgens Socrates

Socrates zei dat onze energie, of ziel, gescheiden is van materie en dat het universum uit energie bestaat. De werking van het universum is als een machine.

Omgekeerd stimuleert de kwantumfysica ons om een dieper begrip te krijgen van het atoom en zijn samenstelling. Het zegt dat het atoom uit niets anders bestaat dan een onzichtbaar krachtveld dat elektrische energie uitzendt.

Kwantummechanica

Kwantummechanica en energie

We weten allemaal dat elektriciteit kan worden gemeten, maar dat het geen vaste stof is. De new age wetenschappers gaan ervan uit dat het universum gemaakt is van energie, in plaats van materie. Naarmate de wetenschap dieper en dieper in de materie doordringt, komt ze tot de ontdekking dat materie slechts energie is.

Kwantummechanica overbrugt spiritualiteit en moderne wetenschap

Spiritualiteit gaat verder en zegt dat zelfs energie een product van bewustzijn is. Bewustzijn kan de aard van materie en energie veranderen, zoals we zien in kwantummechanische experimenten. De scheiding van wetenschap enerzijds, en spiritualiteit of religie anderzijds, was afhankelijk van de scheiding van materie en energie (of bewustzijn). Maar nu ontdekken we dat materie op zichzelf converteerbaar is in energie of bewustzijn.

ZoMa Opleidingen biedt cursussen en opleidingen aan waarin kwantummechanica een grote rol speelt. Energetische behandelingen gaan samen met een holistische aanpak in bijvoorbeeld de opleiding tot Holistisch Therapeut. Kennismaken? Kom dan eens vrijblijvend naar één van onze infobijeenkomsten.