Energetisch behandelen wordt ook wel magnetiseren genoemd. Het is vorm van alternatieve geneeswijze waarbij de methode handoplegging wordt toegepast. Magnetiseren is niets minder dan het overbrengen van universele energie van de therapeut (de magnetiseur) naar de cliënt.

Magnetisch genezen

Magnetisch genezen is iets wat iedereen van nature doet. Bij magnetisch genezen geef je je eigen energie aan jezelf, een ander mens of bijvoorbeeld een dier. Herinner je je dat je als kind wel eens gevallen bent, of je hoofd hebt gestoten? Je vader of moeder troostte je dan door zijn of haar hand of handen op de zere plek te leggen.

Het nadeel van magnetisch genezen is dat je door het geven van je eigen energie, leeg kunt raken en vermoeid. Je eigen energie is tenslotte niet onuitputtelijk. Een magnetiseur maakt daarom altijd gebruik van de energie van het universum, die wél onuitputtelijk is en geeft deze door via de handen. Iemand die magnetiseert fungeert als een doorgeefluik: hij of zij is een kanaal.

Magnetiseren…hoe zit het precies?

Magnetiseren kan iedereen. Gekanaliseerde energie geven is echter iets dat je door training en oefening ontwikkelt. Magnetiseren is meeromvattend dan alleen het doorgeven van energie. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld, waarin de mens uit chakra’s (energiecentra) en een energielichaam (de aura) bestaat. Door middel van energieoverdracht (magnetiseren) door een magnetiseur wordt oude, overtollige en negatieve energie afgevoerd en vervangen door nieuwe, schone en positieve energie. Het doel is om het zelfherstellend vermogen te activeren.

Begeleiding van een magnetiseur

Uiteindelijk doe je het allemaal zelf! De magnetiseur begeleidt en ondersteunt je hierbij alleen maar. Je beslist (meestal onbewust) of je je beter wilt gaan voelen of niet en of je wilt groeien in je ontwikkeling. Dat is niet altijd leuk, want je wordt geconfronteerd met jezelf, met weggestopte pijn en verdriet dat je eigenlijk niet wilt. Maar juist door het ontvangen van goede energie, laat je toe dat dit verdriet en die (oude) pijn kunnen worden losgelaten. Daarmee kun je een weg inslaan die je in balans brengt met jezelf en waarbij je kunt groeien naar je werkelijke Zelf. Met oefeningen die je meekrijgt van de therapeut kun je dit proces zelf voortzetten, bijvoorbeeld door te mediteren. Met deze oefeningen kun je jezelf helpen om gedachten, patronen, overtuigingen en negatief gedrag te veranderen.

Het magnetiseren door een therapeut ondersteunt je in dit proces. Het is een eeuwenoude methode die disbalans in de energiecentra helpt op te lossen. Ook kan magnetiseren preventief werken. Door het doorgeven van positieve, ‘schone’ en liefdevolle energie krijgen blokkades minder kans om zich op te stapelen. De energie stroomt vrij door je lichaam en neemt alle overtollige ballast bij je weg. Door magnetiseren kun je ook leren om te gaan met je hooggevoeligheid en je af te schermen voor prikkels vanuit je omgeving.