Samenwerking Stichting Reiki Wereldwijd

De Stichting Reiki Wereldwijd is in 2000 opgericht vanuit het idee dat ieder mens de helende kracht van Reiki mag ervaren. De vrijwilligers van Stichting Reiki Wereldwijd geven Reiki over taal-, cultuur- en landsgrenzen heen; kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen, asielzoekerscentra en naoorlogse gebieden hebben de afgelopen 20 jaar Reiki mogen ontvangen van de stichting.

Sinds kort werkt ZoMa Opleidingen samen met de Stichting Reiki Wereldwijd, zodat we nog meer mensen kunnen helpen met de kracht van Reiki. Voor studenten van ZoMa Opleidingen is dit een prachtige kans om ervaring op te doen; voor Stichting Reiki Wereldwijd om het gedachtegoed verder uit te breiden en vrijwilligers te bewegen om nog meer mensen te kunnen helpen.

Gezamenlijke visie

De studenten van ZoMa Opleidingen hebben allen één of meerdere Reiki-cursussen gevolgd. Dit is een prachtige motivatie om samen te gaan werken met Stichting Reiki Wereldwijd. Het gezamenlijke doel is om aan kwetsbare mensen, die niet zelfstandig in staat zijn om een behandeling bij een therapeut of praktijk te vragen, Reiki te gaan geven op vrijwillige basis. We richten ons op mensen in een zorginstelling, hospice, geriatrische instelling,  ziekenhuis, pychiatrie, etc. Zo kunnen we samen zorgen voor ontspanning en heling aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken, maar er zelf de mogelijkheid niet voor hebben.

Training

De vrijwilligers die vanuit de samenwerking tussen Stichting Reiki Wereldwijd en ZoMa Opleidingen Reiki-sessies aanbieden, worden op een gedegen manier getraind zodat we allemaal hetzelfde doel nastreven: zorgen voor verbinding, heling en ontspanning vanuit onvoorwaardelijke liefde. Op 27 september organiseren ZoMa Opleidingen en Stichting Reiki Wereldwijd samen een vrijwilligersdag, waar je alle informatie krijgt die nodig is om vrijwilliger te worden.

Aanmelden

Wil je je als vrijwilliger aansluiten bij deze mooie samenwerking? Meld je dan aan voor de vrijwilligersdag op 27 september via info@zoma-opleidingen.nl. Samen Reiki en liefde verspreiden door Nederland en verder, doen!

Via deze link kun je het volledige plan van samenwerking lezen: ZoMa en RWW Plan van aanpak samenwerking

Nicolette en Marjolein vertellen zelf over deze mooie samenwerking: