Wat leer je tijdens een NLP training? NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en bestudeert succesvol gedrag. In tegenstelling tot psychologen, die vooral kijken naar wat er niet goed gaat in je leven, zorgt NLP er juist voor dat er extra aandacht wordt besteed aan dat wat wél goed gaat, zodat je er nog beter in kunt worden.

Neuro heeft alles te maken met je hersenen. Hier zijn bepaalde patronen en overtuigingen vastgelegd die er verantwoordelijk zijn dat je je goed of slecht voelt. Linguïstisch heeft te maken met de taal. Hoe communiceer jij met jezelf of met anderen? Programmeren staat voor het programmeren van van brein. Wat heeft je brein nodig om zich goed te voelen?

Wat leer je in een NLP training?

Met NLP leer je om je hersenen te besturen met taal. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je je beter gaat voelen. Je zou het kunnen zien als een handleiding die ervoor zorgt dat jij jouw hersenen op zo’n manier gaat gebruiken, dat je het leven kunt leiden zoals jij dat graag wilt. En dat is iets wat we allemaal willen!

NLP training

NLP training om automatismen te herkennen

NLP gaat uit van een methodiek die gebaseerd is op hoe je de wereld ervaart en hoe je hier vervolgens op reageert. Bijna alles wat we doen in ons dagelijkse leven gaat automatisch. Autorijden, tanden poetsen; het gaat als vanzelf. En dat is maar goed ook, want stel je voor dat we over alles wat we zouden doen moesten nadenken. Niet alleen kost dit ons heel veel energie, het maakt bepaalde bezigheden haast onmogelijk om uit te voeren.

Wil je meer rust in je hoofd en leren hoe je dit in je drukke dagelijkse leven voor elkaar kunt krijgen? Volg dan de online cursus Rust in je hoofd. Met mooie meditaties, oefeningen en tips kan ook jij innerlijke rust ervaren en met een leeg hoofd aandachtig naar jezelf leren luisteren!

Bewust zijn van al die automatische processen zorgt ervoor dat je kritisch naar je eigen leven gaat kijken. Wat wil je bereiken? En leveren al die automatische processen nog wel op wat je graag zou willen in je leven? Steeds hetzelfde doen, op dezelfde manier, zorgt voor dezelfde resultaten. Hoe werkt dit in onze hersenen? En hoe uit zich dit in ons gedrag en onze communicatie? Dat is de basis van NLP.

Jezelf goed voelen met een NLP training

Een NLP training helpt je om je brein te (her)programmeren. Als je ervoor zorgt dat jouw gedachten positief zijn en dat de beelden in jouw hoofd positief zijn, dan voel je je goed. En dat is wat je wilt bereiken met een NLP training. Je hebt jouw brein zo geprogrammeerd dat het zich goed voelt. Met NLP kun je ervoor zorgen dat je grip krijgt op je emoties en gedachten.

NLP Training

Wanneer je je goed voelt, krijg je veel meer voor elkaar. Je kunt op een effectievere manier leven en je kunt met succes jouw doelen behalen. Wanneer je positief in het leven staat, straal je dit ook uit naar jouw omgeving en de mensen om je heen. Dit helpt je om beter te communiceren met anderen.

Je eigen ontwikkeling centraal in een NLP training

Tijdens een NLP training staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal, maar je zou uiteindelijk ook een NLP coach kunnen worden en zo anderen helpen. Persoonlijke groei en bewust worden van jezelf zijn twee belangrijke pijlers.

Bij ZoMa opleidingen vind je deze kernwaarden ook terug. De opleiding tot Holistisch therapeut heeft veel overeenkomende modules, die je ook terugvindt in een NLP training of NLP opleiding. Zo is communicatie (verbaal en non-verbaal), de invloed op het mentale en emotionele niveau én het leren hoe je hier mee om kunt gaan, een belangrijk onderdeel binnen de opleiding tot Holistisch Therapeut.