NLP staat als afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is een methode voor training, coaching en verbetering van communicatie. Met NLP kun je leren en ervaren waarom je de dingen doet zoals je doet. Door die bewustzijnsverandering kun je ook beter begrijpen waarom ánderen doen zoals ze doen.

Het uitgangspunt of de basis van NLP is dat iedereen zijn of haar vaardigheden op een ander kan overdragen, zonder dat die ander daar zoveel moeite voor hoeft te doen. NLP draait eigenlijk om het overdragen van successen op anderen door bewustzijn te creëren over

  • gedrag
  • communicatie
  • vaardigheden/talenten

Wil je meer rust in je hoofd en leren hoe je dit in je drukke dagelijkse leven voor elkaar kunt krijgen? Volg dan de online cursus Rust in je hoofd. Met mooie meditaties, oefeningen en tips kan ook jij innerlijke rust ervaren en met een leeg hoofd aandachtig naar jezelf leren luisteren!

Waarom NLP?

Als je persoonlijke groei wilt en je wilt je beter staande leren houden in situaties waarin je je onaangenaam kunt voelen, dan is NLP een goede keuze. Je ervaart met NLP meer mogelijkheden om je leven vorm te geven, op een manier die voor jou goed werkt. Je leert je eigen talenten en vaardigheden kennen en deze ook te gebruiken. Met NLP kun je jezelf, maar ook de mensen om je heen beter begrijpen en kun je je gedrag veranderen wanneer dat voor jou nodig is.

Drie elementen van NLP

NLP is gestoeld op drie belangrijke elementen. De eerste is de omgeving waarin iemand opgroeit, met welke ervaringen. Ieder mens heeft een ander wereldbeeld. Het tweede element is communicatie. Door de reactie van de ontvanger van een boodschap krijgt communicatie betekenis.

NLP

NLP gaat er vanuit dat communicatie moet worden afgestemd op de context van de ontvanger. Element nummer drie is analyse: het bepalen van patronen in de beleving. Hierbij wordt de subjectieve ervaring geanalyseerd.De wisselwerking tussen de drie genoemde elementen is waar NLP eigenlijk om draait.

NLP en gedragsveranderingen

Ondanks dat NLP geen psychotherapie kan worden genoemd, zijn er wel therapeutische uitgangspunten. Zo gaat NLP uit van het idee dat achter iedere vorm van gedrag een positieve intentie schuil gaat. Oftewel: met gedrag wordt altijd getracht iets anders te bereiken. Het is bekend dat er ongewenst gedrag bestaat, maar zelfs dat heeft volgens NLP een functie. Bij NLP wordt onderzocht wat de (positieve) intentie van het gedrag is. Vervolgens leert een NLP-cursist hoe die intentie kan worden behouden, maar dan zonder ongewenste neveneffecten. Ofwel: het bewerkstelligen van een gedragsverandering.

Onderwerpen van NLP

Bij NLP worden allerlei onderwerpen aan het licht gebracht, die alle met elkaar in verbinding staan. Taalpatronen zijn een belangrijk onderwerp, net als het oproepen van bepaalde stemmingen. Ook het veranderen van overtuigingen en emoties komen aan bod bij NLP.

NLP

En ook je lichaam is een belangrijk onderdeel van NLP. Want alle indrukken en prikkels van buitenaf komen niet alleen in je hoofd, maar ook in je lijf terecht. NLP is enorm veelzijdig en praktijkgericht en wordt veel toegepast in het bedrijfsleven.

ZoMa Opleidingen biedt in de opleiding tot holistisch therapeut, Reiki-trainer en de Reiki-cursussen ook modules en praktijkoefeningen aan die direct in verband staan met NLP. Door de therapeutische uitgangspunt die bij NLP gelden, wordt bij ZoMa Opleidingen een goede basis gelegd voor een eventuele NLP-training.