Home / Opleiding kindercoach

Opleiding kindercoach

In Nederland is een toenemende vraag van ouders, scholen en kinderopvangcentra naar hulp en ondersteuning bij gedragsproblemen van kinderen. Veel ouders, opvangmedewerkers en leerkrachten hebben de wens om deze kinderen op een eenvoudige en effectieve manier te kunnen begeleiden. Met een opleiding kindercoach kun je jezelf aanbieden als kindercoach voor ouders, begeleiders en leerkrachten.
Een opleiding kindercoach is géén pedagoog maar kan wel op een creatieve en effectieve manier bijdragen aan een positieve ontwikkeling van een kind.

Wanneer een kindercoach?

Soms weet je als ouder of als leerkracht even niet meer hoe je om moet gaan met bepaalde gedragsvertoningen of –veranderingen bij een kind. Niet alleen in hun gedrag naar jou als ouder of leerkracht toe, maar ook naar klasgenoten of broertjes en zusjes kunnen bepaalde kinderen veranderen of ongrijpbaar worden.

Opleiding kindercoach

Begrijpelijk is dat je dan snel wilt kunnen begrijpen wat dat afwijkende gedrag dan veroorzaakt heeft en hoe je daar mee om moet gaan. Maar ook: hoe leer je het kind wat er aan de hand is, en hoe kunnen ze weer onbezorgd met andere kinderen omgaan? En kindercoach kan op een relatief snelle manier met behulp van creatieve oefeningen inzicht bieden in de situatie en begeleidt de kinderen en de ouders snel en effectief naar een oplossing.

Wanneer een kindercoach?

Soms weet je als ouder of als leerkracht even niet meer hoe je om moet gaan met bepaalde gedragsvertoningen of –veranderingen bij een kind. Niet alleen in hun gedrag naar jou als ouder of leerkracht toe, maar ook naar klasgenoten of broertjes en zusjes kunnen bepaalde kinderen veranderen of ongrijpbaar worden. Begrijpelijk is dat je dan snel wilt kunnen begrijpen wat dat afwijkende gedrag dan veroorzaakt heeft en hoe je daar mee om moet gaan. Maar ook: hoe leer je het kind wat er aan de hand is, en hoe kunnen ze weer onbezorgd met andere kinderen omgaan? Een kindercoach kan op een relatief snelle manier met behulp van creatieve oefeningen inzicht bieden in de situatie en begeleidt de kinderen en de ouders snel en effectief naar een oplossing.

Een opleiding tot kindercoach

opleiding tot kindercoach

In een opleiding tot kindercoach ga je leren om op jouw eigen manier kinderen, ouders en/of begeleiders te helpen. Je wordt met een opleiding tot kindercoach specialist in kortdurende begeleiding. Omdat een kindercoach, zoals de naam zegt, begeleider is, wordt er in een kort aantal sessies gewerkt naar gewenste veranderingen. Enige vorm van vooropleiding en ervaring is wel praktisch voor je aan de opleiding tot kindercoach begint.

Zelfvertrouwen voor ouder en kind

Door op een creatieve manier hulpmiddelen in te zetten, begeleidt een kindercoach kinderen om hun talenten optimaal te benutten en om te groeien in hun ontwikkeling. Ouders zijn uiteraard ook een essentieel onderdeel in de begeleiding. Bijvoorbeeld: een kind met een leerachterstand wordt door een kindercoach geholpen zelf stappen te zetten in de ontwikkeling. Ouders die problemen ervaren in het bijbehorende gedrag, krijgen door de begeleiding inzicht en daarmee meer begrip voor het kind.

Na de opleiding

Als je een opleiding kindercoach hebt afgerond, kun je als zelfstandig coach aan de slag. Je kunt ervoor kiezen om je eigen praktijk te starten, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om met (andere) coaches een groepspraktijk te voeren.

kindercoach

De mogelijkheden zijn er zeker, omdat de vraag naar laagdrempelige coaching steeds groter wordt. Met een opleiding kindercoach ben je een professional voor oplossingsgerichte ondersteuning bij opvoedvragen, gedragsveranderingen- en problemen en ontwikkelingsachterstanden.

Een opleiding tot kindercoach wordt zeer toegankelijk wanneer je bij ZoMa Opleidingen bent afgestudeerd als holistisch therapeut. De basiskennis en de essentie: jouw persoonlijke groei naar wat jij zelf wilt en wie je bent, worden in grote mate ontwikkeld tijdens de opleiding bij ZoMa Opleidingen.