Wat leer je tijdens de opleiding tot Psychotherapeut? Een psychotherapeut behandelt cliënten die te maken hebben met psychische problemen of persoonlijkheidsproblematiek. Als psychotherapeut heb je als doel het sociale en/of het persoonlijke functioneren van jouw klant te verbeteren.

Opleiding psychotherapeut is intensief

De behandelingen van een psychotherapeut zijn vaak intensiever en langduriger dan bij een normale psycholoog. De reden hiervoor is dat de problemen van cliënten die bij een psychotherapeut komen vaak complexer zijn. Een psychotherapeut besteed ook meer aandacht aan de directe omgeving van de cliënt. De mensen uit die omgeving kunnen namelijk invloed hebben op de cliënt. Het kan ook voorkomen dat mensen uit de omgeving worden betrokken bij het proces, om zo het probleem en de behandeling te kunnen vaststellen.

In onze online cursus Van burn-out naar Balans leer je hoe je weer gezond en gelukkig kunt zijn, en hoe je jouw burn-out de baas wordt. Je komt weer in balans op al je holistische niveaus en leert jezelf nog beter kennen, zodat je jezelf weer accepteert en liefhebt zoals je werkelijk bent.

Wat leer je in de opleiding psychotherapeut?

Een psychotherapeut krijgt cliënten na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Leeftijdscategorieën kunnen sterk uiteen lopen. Je kunt oudere mensen in je praktijk krijgen, maar ook jonge kinderen. Problemen die over het algemeen bij psychotherapie behandeld worden zijn:

  • angststoornissen
  • stemmingsstoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen

Opleiding psychotherapeut

Denk bijvoorbeeld aan verslavingsproblemen, dwanghandelingen, fobieën en depressies. Het werk van een psychotherapeut is erg divers, omdat je verschillende soorten therapie geeft. Zo kun je een cliënt individueel helpen. Je kunt echter ook denken aan relatietherapie of groepstherapie.

Er wordt tijdens de behandeling gebruik gemaakt van verschillende methoden die gericht zijn op het verwerken van emotionele gevoelens en het veranderen van gedrag of denken.

Voor wie is de opleiding Psychotherapeut?

De psychotherapeut is, net als een psycholoog, een basisberoep. Het werkterrein is echter veel specifieker. De opleiding tot psychotherapeut is een postmaster opleiding en is voor geestelijk gezondheidsdeskundigen, psychologen en pedagogen. Na het afronden van de opleiding kun je ingezet worden om mensen te behandelen die te maken hebben met ernstige psychopathologie. Als psychotherapeut werk je in de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan een instelling zijn of een ziekenhuis, maar je kunt ook een eigen praktijk starten.

Na de opleiding psychotherapeut

In Nederland werken zo’n 7.000 psychotherapeuten. De meeste psychotherapeuten werken in een vrijgevestigde GGZ. Ook werken veel psychotherapeuten in een GGZ instelling, in de jeugdzorg, in ziekenhuizen of in de gehandicaptenzorg. Als psychotherapeut kun je ook doorstromen naar een andere BIG opleiding.

Wat staat centraal in de opleiding Psychotherapeut?

De opleiding tot Psychotherapeut is een vierjarige opleiding. Als je een GZ psycholoog bent kun je een verkorte opleiding volgen, deze duurt dan drie jaar. Vaak is de opleiding een combinatie van werken in de praktijk en cursusdagen. Als je therapeut bent gaat het niet alleen over je cliënt, maar ook over jezelf. Met de kwaliteiten die jij als mens bezit, kun je ook weer anderen helpen. In de opleiding tot Psychotherapeut wordt daarom ook aandacht besteed aan zelfkennis en zelfinzicht, zodat je alle mogelijkheden krijgt om te groeien als mens.

Opleiding psychotherapeut

In de opleiding tot Holistisch therapeut bij ZoMa opleiding staat zelfontwikkeling ook centraal. In verschillende modules worden onderwerpen besproken over grote levensthema’s en diverse soorten psychische problemen. Bewust worden van jezelf en persoonlijke groei zijn twee belangrijke onderwerpen in de opleiding tot Holistisch therapeut. Deze opleiding is daarom ook een prima basis voor een eventuele vervolgopleiding als Psychotherapeut.