Een psychotherapeut is een gespecialiseerd therapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van psychotherapie is het laten afnemen van klachten, door de cliënt actief te laten meedenken en –doen in de behandelsessies. Psychotherapeuten hebben hun gespreksvaardigheden zeer goed ontwikkeld.

Tijdens een opleiding psychotherapie komt het interpreteren van door de cliënt gegeven informatie, het daarmee analyseren van het probleem en formuleren van de hulpvraag uitgebreid aan bod.

Wat is psychotherapie?

Bij psychotherapie staat de relatie tussen de cliënt en de psychotherapeut centraal. De methode bestaat vooral uit gespreksbehandelingen. Psychotherapie wordt ingezet bij psychische stoornissen en psychische problemen.

Met als doel de psychische klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken, is bij psychotherapie de inzet van de cliënt in het behandelproces minstens zo belangrijk als die van de psychotherapeut. Dit omdat het resultaat van de therapie deels bepaald wordt door de eigen mogelijkheden van de cliënt. Het doel is niet per definitie het wegnemen van klachten, maar juist het kunnen omgaan door de cliënt met de problematiek. Door inzicht te bieden in de cliënt zelf, wordt met psychotherapie een verandering in de ‘mind’ bewerkstelligd, waardoor de cliënt anders tegen de problemen aan gaat kijken en er dus op een andere, positievere manier mee om kan gaan.

Een opleiding psychotherapie

Omdat psychotherapie valt onder de complementaire zorg, heeft een psychotherapeut een eigen beroepsverantwoordelijkheid met een eigen code voor psychotherapeuten. De registratie is wettelijk geregeld onder de BIG, waarmee de kwaliteit wordt bewaakt. De opleiding tot psychotherapeut aan een hbo of wo duurt drie of vier jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Je kunt de opleiding volgen aan bijvoorbeeld een rijksuniversiteit of beroepsopleiding. Bedenk goed dat je voor bepaalde opleidingen tot psychotherapeut aan allerlei eisen moet voldoen alvorens je aan de opleiding mag beginnen.

Praktijk is essentieel

Natuurlijk ga je in een opleiding tot psychotherapeut heel veel theorie leren. Maar praktijkervaring is, zoals bij iedere beroepsgroep, van groot belang. Je leert tenslotte vooral door te doen.

Praktijkervaring is essentieel, omdat je juist in de praktijk je eigen vaardigheden, valkuilen en uitdagingen kunt ontdekken. Ook heb je in de praktijk de mogelijkheid om met echte problemen in aanraking te komen, in plaats van met problemen zoals je in de theorie leert.

Problematiek

De problematiek waarmee een cliënt bij een psychotherapeut aanklopt, is vaak zeer complex. Er kan sprake zijn van ernstige gedragsproblemen waar agressie een rol bij speelt, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen of problematiek ontstaan door ernstig trauma.

Met de opleiding tot psychotherapeut op zak kan een psychotherapeut de situatie per cliënt zeer goed inschatten door een gedegen analyse te maken van de problemen. De therapeutische relatie is bij psychotherapie heel belangrijk. De psychotherapeut zorgt voor een veilige omgeving voor de cliënt, zodat er zonder belemmeringen gepraat en behandeld kan worden.

Tijdens de opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa Opleidingen komen allerlei soorten psychische problemen aan bod. Met deze achtergrondkennis kun je kiezen voor een vervolgopleiding tot psychotherapeut.