Holistisch Therapeut – Leerjaar 1

Het eerste leerjaar van de opleiding tot Holistisch Therapeut heeft als rode draad het thuiskomen bij jezelf. Zelfbewustzijn en leven vanuit je essentie staan centraal. De opleiding is praktijkgericht en dat houdt in dat er tijdens de lesdagen veel geoefend wordt met de leerstof. Met de feedback van je docent en je medecursisten zul je thuis ook veel gaan oefenen. Het eerste jaar is opgebouwd uit 10 modules, die je thuis voorbereidt.

Introductiepakket aanvragen

Modules leerjaar 1

Chakra’s en de aura
Welke chakra’s hebben we?
Hoe zien chakra’s eruit?
Hoe kan ik chakra’s voelen, ervaren zien?
Hoe gebruik ik ze met behandelen?
Welke auralagen zijn er?
Chakrascan ervaren, behandelen en verbinden?
2 aan twee behandelen chakra’s individueel behandelen en verbinden middels de vibration state
De aura leren voelen en waarnemen
We sluiten de dag af met een fijne “Reiki douche”

Behandelen van fysieke klacht
Opbouw leren van een klacht, welke patronen hangen hiermee samen?
Welke overtuigingen en overlevingsmechanismen zitten hier achter?
Leren naar de oorzaak van de klacht door te dringen
Loslaten van pijnen, emoties en overtuigingen (Sedona Methode)
Herkennen, erkennen, loslaten en helen
helen van innerlijk kind, om daardoor vrij te kunnen zijn oude belemmeringen en pijnen.
Leren luisteren, coachen
Ontdekken wie je in werkelijkheid bent: je bent al heel en compleet

Leren gronden, afstemmen
Ontwikkelen van je intuïtieve vermogens (helderhoren, -zien, -voelen, -proeven, -weten en –ruiken)
Hulpbronnen leren die je kunt inzetten om intuïtiever te behandelen
Zorgen voor je eigen energie, omgaan met hooggevoeligheid (HSP)
Ervaren welke energie is van jou en welke van de ander?
Hoe scherm je jezelf af, hoe blijf je dichtbij jezelf zodat je geen energie verliest?
Je gids ontmoeten
Leren verbinden met je kern
Aan de slag om je intuïtieve vermogens verder te ontwikkelen
Ontdek je de kracht van de werking van intenties
Behandelen met intenties en affirmaties

Psychosomatiek achter bepaalde klachten
Waar staat elke van de organen voor?
Welke emoties horen bij deze organen?
Wat betekent in overactief of een onderactief orgaan?
Hoe houden ze verband met elkaar?
Uitgebreide behandeling van de organen op bovenstaand
Praktische benadering van de theorie van de ochtend
Hoe behandel je met gidsen
Hoe behandel je de aura
Tafelbehandeling

“ken u zelf, dan kent u ook de ander” We gaan onderzoeken waar onze lessen voor onszelf verscholen liggen.
De theorie van het spiegelen, kernkwaliteiten en gesprekstechnieken
Verschillen tussen therapie en coaching en toepassen
Een krachtige Reiki techniek om nog meer vanuit verbinding een behandeling te geven en in verbinding te zijn met je cliënt tijdens een coaching / therapie.
In de praktijk oefenen met de theorie van de ochtend in coaching en therapie
Integreren wat je tot nu toe hebt geleerd en hoe je Reiki / energiewerk voor de toekomst in kunt zetten.
Werken met inzicht kaarten, visualisaties en creatief werken middels intuïtief tekenen

Over de helft van leerjaar 1 gaan we al het geleerde combineren en integreren om alle aangereikte technieken, vakinhoudelijke kennis en behandelwijzen eigen wordt.
Combinaties maken tussen chakra’s, aura en organen, samenvoegen van diverse technieken.
Werken met klankschalen en koshi’s (tafelbehandeling oefenen)
Verdieping Reiki symbolen
Verdieping in de Reiki symbolen
Reiki en Byosen, hoe werkt het en hoe pas je dit toe?

In module 7 zullen er nieuwe technieken worden aangedragen om je nog breder neer te zetten als Holistisch Therapeut en nog beter op de hulpvraag van de cliënt in te spelen. Uiteindelijk is natuurlijk niet het doel om zoveel mogelijk technieken te leren, maar wel dat de technieken die je leert, intuïtief kunt inzetten, als de behandeling van de cliënt daarom vraagt.
Theorie edelstenen, remedies, inzichtkaarten
Inzetten van remedies tijdens een intake, behandeling of na afloop van een behandeling
Leren werken met diverse edelstenen en inzetten van diverse technieken om te werken met edelstenen
Technieken intuïtief leren inzetten om precies op de hulpvraag van de cliënt in te spelen
Werken met edelstenen bij een stoelbehandeling, tafelbehandeling
Edelstenen gebruiken voor het maken van een morfogenetisch veld, ter ondersteuning van de heling van de cliënt.
Op diverse manieren inzetten van inzichtkaarten ter ondersteuning van een holistisch consult

Uitleg systemisch werken en hoe je het kunt inzetten ter ondersteuning van je behandeling.
Praktijk systemisch werk tov blokkades, systemisch werken inzetten voor een gerichte hulpvraag van een cliënt.
Meerdere Reiki (versterkende) technieken toepassen.
Hoe verzorg je een behandeling van A-Z (welke stappen komen hierin voor?)
Hoe ga je (energetisch) voorbereiden? Hoe stem je af?
Wat ga je behandelen?
Waar denk je aan bij de afronding? Wat bespreek je in de evaluatie na de behandeling?
Welke tips geef je mee?

Hierbij komt de tafelbehandeling met coachings- / therapeutische vaardigheden aan bod. Uiteraard gaan we ook een behandeling van A tot Z in het praktijkgedeelte doorlopen (Generale repetitie). We maken hierbij ook gebruik van diverse technieken en combinaties, zodat we langzamerhand steeds meer een complete behandeling kunnen verzorgen. Dit is tevens een goede voorbereiding voor les 9, de toetsdag.

Op deze dag valt de praktijktoets. Dat houdt in dat je een holistisch consult geeft van 1 uur aan een medestudent. Je krijgt hierin feedback van de docent, een examinator en je oefencliënt. Daarnaast ben je zelf ook bij een andere medestudent de oefencliënt voor de praktijktoets. Hierin breng je ook een gerichte hulpvraag in. Op de dag zelf krijg je ook direct te horen hoe de praktijktoets is gegaan. Het is een prachtige leerzame dag, waarin wij gaan kijken hoe we jou kunnen helpen nog meer in je authenticiteit te komen en vanuit je kracht te kunnen zijn wie je bent. En vervolgens van daaruit ook te kunnen behandelen.

Vogelvlucht van alle geleerde high lights (de kracht van herhalen van technieken en methodieken om het echt steeds meer en meer te integreren). Hierbij wordt ook Reiki 1 en Reiki 2 herhaald
EFT leren en toepassen
Voorbereiding voor Reiki 3
Behandelen en oefenen en al het geleerde integreren
Reflectie op afgelopen jaar en samen het jaar feestelijk afronden

Tip: in 2019 kun je de kosten voor de opleiding als aftrekpost opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting. Dat betekent dat je, afhankelijk van je inkomen, tot 50% van deze kosten terug kunt krijgen.

Kijk op deze pagina voor meer informatie: 

Aftrekposten belastingdienst

Reiki 3 cursus (Reiki Master)

De cursus Reiki 3 (Reiki Master) is geïntegreerd in het eerste leerjaar. Gedurende het hele jaar word je voorbereid op de Reiki Master dag. Deze vindt plaats tussen leerjaar 1 en leerjaar 2.

Bij Reiki 3 word de energie 16 keer sterker en je kunt daarmee op alle holistische niveaus behandelen. Aan het einde van deze Reiki Master dag ontvang je een certificaat en kun je doorstromen naar het tweede leerjaar. In deze bijzondere dag zul je nog meer verbinding gaan voelen met jezelf en met de groep.

Literatuur in het 1e jaar

Om je kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, bereid je de lesdagen thuis voor. Hiervoor krijg je de beschikking over een inlogcode voor de website, waarmee je het studiemateriaal per module kunt verkrijgen. Tevens is er een lijst met verplichte literatuur:

Barbara Ann Brennan – Licht op de aura
Michael A. Singer – Geluk zonder voorwaarden
Diana Stein – De Kern van Reiki
Christiane Beerlandt – De sleutel tot zelfbevrijding
R. Dahlke – De zin van ziek zijn
Gangaji – De diamant in jezelf
Debbie Ford – Licht op de schaduw
Anodea Judith – Handboek Chakrapsychologie
Jack Angelo – Helende krachten
Eckhart Tolle – De kracht van het Nu
Marie Claire van der Bruggen – Het sprookje van de Dood
Jan Geurtz – Verslaafd aan Liefde
Willem de Ridder – Handboek Spiegelogie
Juriaan Galavazi – Van klacht naar Kans
Patrick Kicken – Leven zonder Stress

Aanbevolen literatuur

Tijdens de lesdagen worden verschillende studieboeken benoemd die niet verplicht zijn om te lezen. Deze boeken kun je als je dat wilt, lezen om je verder te verdiepen:

Janita Venema – Het fluisterkind
Jennifer Hinton – Met beide benen op de grond
Claudia Jansen – Reiki in de praktijk

Holistisch Therapeut Leerjaar 1b

Wat heb je geleerd na 1 jaar opleiding tot Holistisch Therapeut?

Je hebt een diepere ervaring met Reiki en de Reiki symbolen en past deze toe.
Je hebt ervaring opgedaan met healing en magnetiseren.
Je beheerst de basis van alle vakinhoudelijke kennis en technieken; chakra’s, aura, organenleer en psychosomatiek.
Je weet hoe een klacht is opgebouwd tot de kern van de hulpvraag en je kunt in de basis met patronen, overtuigingen en innerlijk kindwerk aan de slag.
Je bent in staat je intuïtieve vermogens in te zetten en hulpbronnen in te schakelen.
Je kunt een (eenvoudig) coachgesprek voeren.
Je beheerst de basis van aanvullende technieken: systemisch werken en opstellingen, inzichtkaarten, remedies, werken met edelstenen en loslaattechnieken.
Je bent in staat een cliënt te ondersteunen bij emoties.
Je kunt open naar jezelf kijken en weet hoe je jezelf kunt helen.
Je kunt goed omgaan alles wat je tegenkomt in een complete (energetische) behandeling.
Je bent in staat de spiegels te zien in mensen om je heen en leert zonder oordeel naar mensen te kijken.
Je hebt een duidelijke ervaring met wie je in werkelijkheid bent.

Aanmelden Holistisch Therapeut

Holistisch therapeut - Leerjaar 1