slider

Holistisch therapeut - Leerjaar 1

De inhoud van het eerste jaar gaat over in de diepte thuiskomen bij jezelf / over in de essentie zijn. Dat is de basis van de opleiding. Je krijgt dan ook tijdens de opleiding feedback over de behandelingen die je aan anderen geeft. Alle technieken, kennis, vaardigheden die je leert maken de opleiding tot een geheel. Het eerste jaar is opgebouwd uit 10 modules:
slider

Module 1: werken met chakra´s en de aura

 • Chakra’s en de aura
 • Welke chakra’s hebben we?
 • Hoe zien chakra’s eruit?
 • Hoe kan ik chakra’s voelen, ervaren zien?
 • Hoe gebruik ik ze met behandelen?
 • Welke auralagen zijn er?
 • Chakrascan ervaren, behandelen en verbinden​
 • 2 aan twee behandelen chakra’s individueel behandelen en verbinden middels de vibration state
 • De aura leren voelen en waarnemen
 • We sluiten de dag af met een fijne “Reiki douche”


Module 2: van fysiek niveau > naar de oorzaak van de klacht

 • Behandelen van fysieke klacht
 • Opbouw leren van een klacht, welke patronen hangen hiermee samen?
 • Welke overtuigingen en overlevingsmechanismen zitten hier achter?
 • Leren naar de oorzaak van de klacht door te dringen
 • Loslaten van pijnen, emoties en overtuigingen (Sedona Methode)
 • Herkennen, erkennen, loslaten en helen
 • helen van innerlijk kind, om daardoor vrij te kunnen zijn oude belemmeringen en pijnen.
 • Leren luisteren, coachen
 • Ontdekken wie je in werkelijkheid bent: je bent al heel en compleet


Module 3: openen voor intuïtie / hulpbronnen / gidsen

 • Leren gronden, afstemmen
 • Ontwikkelen van je intuïtieve vermogens (helderhoren, -zien, -voelen, -proeven, -weten en –ruiken)
 • Hulpbronnen leren die je kunt inzetten om intuïtiever te behandelen
 • Zorgen voor je eigen energie, omgaan met hooggevoeligheid (HSP)
 • Ervaren welke energie is van jou en welke van de ander?
 • Hoe scherm je jezelf af, hoe blijf je dichtbij jezelf zodat je geen energie verliest?
 • Je gids ontmoeten
 • Leren verbinden met je kern
 • Aan de slag om je intuïtieve vermogens verder te ontwikkelen
 • Ontdek je de kracht van de werking van intenties
 • Behandelen met intenties en affirmaties


Module 4: organenleer en psychosomatiek

 • Psychosomatiek achter bepaalde klachten
 • Waar staat elke van de organen voor?
 • Welke emoties horen bij deze organen?
 • Wat betekent in overactief of een onderactief orgaan?
 • Hoe houden ze verband met elkaar?
 • Uitgebreide behandeling van de organen op bovenstaand
 • Praktische benadering van de theorie van de ochtend
 • Hoe behandel je met gidsen
 • Hoe behandel je de aura
 • Tafelbehandeling
   

Module 5: spiegelen en gesprekstechnieken, coaching en therapie

 •  “ken u zelf, dan kent u ook de ander”  We gaan onderzoeken waar onze lessen voor onszelf verscholen liggen.
 • De theorie van het spiegelen, kernkwaliteiten en gesprekstechnieken
 • Verschillen tussen therapie en coaching en toepassen
 • Een krachtige Reiki techniek om nog meer vanuit verbinding een behandeling te geven en in verbinding te zijn met je cliënt tijdens een coaching / therapie.
 • In de praktijk oefenen met de theorie van de ochtend in coaching en therapie
 • Integreren wat je tot nu toe hebt geleerd en hoe je Reiki / energiewerk voor de toekomst in kunt zetten.
 • Werken met inzicht kaarten, visualisaties en creatief werken middels intuïtief tekenen
   

Module 6: combinaties technieken / vaardigheden en verdiepende Reiki techniek

 • Over de helft van leerjaar 1 gaan we al het geleerde combineren en integreren om alle aangereikte technieken, vakinhoudelijke kennis en behandelwijzen eigen wordt.
 • Combinaties maken tussen chakra’s, aura en organen, samenvoegen van diverse technieken.
 • Werken met klankschalen en koshi’s (tafelbehandeling oefenen)
 • Verdieping Reiki symbolen
 • Verdieping in de Reiki symbolen
 • Reiki en Byosen, hoe werkt het en hoe pas je dit toe?


Module 7: werken met edelstenen, inzichtkaarten en remedies in combinatie met Reiki

 • In module 7 zullen er nieuwe  technieken worden aangedragen om je nog breder neer te zetten als Holistisch Therapeut en nog beter op de hulpvraag van de cliënt in te spelen. Uiteindelijk is natuurlijk niet het doel om zoveel mogelijk technieken te leren, maar wel dat de technieken die je leert, intuïtief kunt inzetten, als de behandeling van de cliënt daarom vraagt.
 • Theorie edelstenen, remedies, inzichtkaarten
 • Inzetten van remedies tijdens een intake, behandeling of na afloop van een behandeling
 • Leren werken met diverse edelstenen en inzetten van diverse technieken om te werken met edelstenen
 • Technieken intuïtief leren inzetten om precies op de hulpvraag van de cliënt in te spelen
 • Werken met edelstenen bij een stoelbehandeling, tafelbehandeling
 • Edelstenen gebruiken voor het maken van een morfogenetisch veld, ter ondersteuning van de heling van de cliënt.
 • Op diverse manieren inzetten van inzichtkaarten ter ondersteuning van een holistisch consult
   

Module 8: Reiki en systemisch werken

 • Uitleg systemisch werken en hoe je het kunt inzetten ter ondersteuning van je behandeling.
 • Praktijk systemisch werk tov blokkades, systemisch werken inzetten voor een gerichte hulpvraag van een cliënt.
 • Meerdere Reiki (versterkende) technieken toepassen.
 • Hoe verzorg je een behandeling van A-Z (welke stappen komen hierin voor?)
 • Hoe ga je (energetisch) voorbereiden? Hoe stem je af?
 • Wat ga je behandelen?
 • Waar denk je aan bij de afronding? Wat bespreek je in de evaluatie na de behandeling?
 • Welke tips geef je mee?

Hierbij komt de tafelbehandeling met coachings- / therapeutische vaardigheden aan bod. Uiteraard gaan we ook een behandeling van A tot Z in het praktijkgedeelte doorlopen (Generale repetitie). We maken hierbij ook gebruik van diverse technieken en combinaties, zodat we langzamerhand steeds meer een complete behandeling kunnen verzorgen. Dit is tevens een goede voorbereiding voor les 9, de toetsdag.

Module 9: behandeling van A-Z middels praktijktoets

Op deze dag valt de praktijktoets. Dat houdt in dat je een holistisch consult geeft van 1 uur aan een medestudent. Je krijgt hierin feedback van de docent, een examinator en je oefencliënt. Daarnaast ben je zelf ook bij een andere medestudent de oefencliënt voor de praktijktoets. Hierin breng je ook een gerichte hulpvraag in. Op de dag zelf krijg je ook direct te horen hoe de praktijktoets is gegaan. Het is een prachtige leerzame dag, waarin wij gaan kijken hoe we jou kunnen helpen nog meer in je authenticiteit te komen en vanuit je kracht te kunnen zijn wie je bent. En vervolgens van daaruit ook te kunnen behandelen.

Module 10: afronding leerjaar 1, waarin al het geleerde naar voren komt

 • Vogelvlucht van alle geleerde high lights (de kracht van herhalen van technieken en methodieken om het echt steeds meer en meer te integreren). Hierbij wordt ook Reiki 1 en Reiki 2 herhaald
 • EFT leren en toepassen
 • Voorbereiding voor Reiki 3
 • Behandelen en oefenen en al het geleerde integreren
 • Reflectie op afgelopen jaar en samen het jaar feestelijk afronden
   

Reiki 3 cursus (Reiki Master)

Tussen leerjaar 1 en leerjaar 2 ontvang je je Reiki 3 cursus en wordt je Reiki Master. Deze dag volg je als groep. Hier wordt de energie nog een 16 keer zo sterk. Dit merk je gelijk in de behandelingen die je geeft. Je kunt hiermee nog gerichter op spiritueel niveau behandelen. Voor deze dag krijg je ook nog een Reiki Master certificaat. Het is een ontzettend mooie intense dag, met een diepe verbinding met jouw eigen kern, en eigenliefde en natuurlijk ook een prachtige verbinding met de groep.

Welke literatuur wordt verplicht gesteld in het 1e jaar?

De volgende boeken behoren tot de verplichte literatuur. Tijdens de lessen zal er nog meer aanvullende literatuur genoemd worden, welke niet verplicht worden gesteld, maar wel aanbevolen wordt. Per module is er studiemateriaal ontwikkeld. Deze is via een inlogomgeving op de website beschikbaar.

 • Barbara Ann Brennan - Licht op de aura
 • Michael A. Singer – Geluk zonder voorwaarden
 • Diana Stein - De Kern van Reiki
 • Christiane Beerlandt - De sleutel tot zelfbevrijding
 • R. Dahlke - De zin van ziek zijn
 • Gangaji - De diamant in jezelf
 • Debbie Ford – Licht op de schaduw
 • Anodea Judith - Handboek Chakrapsychologie

Wat in ieder geval aanbevolen wordt:

 • Janita Venema - Het fluisterkind
 • Jennifer Hinton - Gronden

Wat kun je verwachten na 1 jaar opleiding tot Holistisch Therapeut?

De eindtermen van leerjaar 1:

 • Je hebt een diepere ervaring van Reiki en de Reikisymbolen.
 • Je hebt diepere ervaring met Healing en Magnetiseren.
 • Je beheerst de basis van alle vakinhoudelijke kennis en technieken; chakra’s, aura, organenleer en psychosomatiek.
 • Je weet hoe een klacht is opgebouwd tot de kern van de hulpvraag en je kunt in de basis met patronen, overtuigingen en innerlijk kindwerk aan de slag.
 • Je bent in staat je intuïtieve vermogens in te zetten en hulpbronnen in te schakelen
 • Je kunt een (eenvoudig) coachgesprek voeren.
 • Je beheerst in de basis diverse aanvullende technieken; systemisch werken en opstellingen, inzichtkaarten, chakraset remedies, werken met edelstenen.
 • Je bent in staat een cliënt te ondersteunen bij emoties die naar boven komen.
 • Je bent bereid open naar jezelf te kijken en weet hoe je jezelf kunt helen.
 • Je kunt goed omgaan met wát je maar tegenkomt in een (energetische) behandeling van A-Z.
 • Je kunt mensen begeleiden met diverse loslaattechnieken.
 • Je bent in staat de spiegels te zien in mensen om je heen en leert zonder oordeel naar mensen te kijken.
 • Je hebt een duidelijke ervaring gehad van wie je in werkelijkheid bent.

Ervaringen
Eveline Wentzel, Den Haag :

Ik heb net de opleiding tot Holistisch therapeut afgerond en ik kijk met heel veel plezier en enthousiasme terug op de afgelopen 2 jaar.
Dat de keuze om te beginnen met deze opleiding me zoveel zou brengen had ik niet durven hopen.
Zowel op fysiek, emotioneel, mentaal maar ook op spiritueel gebied ben ik uitgedaagd en heb ik zoveel geleerd. Ik geloof oprecht dat het me completer heeft gemaakt en dat het er voor gezorgd heft dat ik sterker en zelfverzekerder ben geworden. Deze opleiding is een prachtig hulpmiddel om patronen te doorbreken om nieuwe paden te kunnen gaan betreden.

This is Sliced Diazo Plone Theme