Word Holistisch Therapeut!

Leerjaar 1

Leer jezelf weer kennen, ontwikkel je intuïtie, verdiep je in Reiki en leer behandelen met methodieken als edelstenen en klankschalen. Het eerste leerjaar van de opleiding tot Holistisch Therapeut heeft als rode draad het thuiskomen bij jezelf. Zelfbewustzijn is daarom een centraal thema in dit eerste jaar.

De opleiding is praktijkgericht en dat houdt in dat er tijdens de lesdagen veel geoefend wordt met de leerstof. Met de feedback van je docent en je medecursisten zul je thuis ook veel gaan oefenen. Het eerste jaar is opgebouwd uit 10 modules, die je thuis voorbereidt.

De basis voor de opleiding is Reiki en daarom heb je voorafgaand aan de eerste lesdag van leerjaar in ieder geval je Reiki 1-certificaat behaald. Voor aanvang van module 3 heb je ook Reiki 2 in je bezit.

Het eerste jaar is gericht op bewustzijnsontwikkeling en het leren kennen van jezelf: wie je bent vanuit je essentie. De modules zijn zo opgebouwd dat je steeds een stapje verder gaat in je ontwikkeling. Je leert behandelen met Reiki, met methodieken als edelstenen en remedies en je leert uiteraard alles over holisme en de vijf niveaus. Door de praktijkgerichte opbouw van de modules bestaat elke les uit een deel theorie, interactie met de groep en veel praktijkoefeningen. Zo leer je gedurende het eerste jaar op een steeds dieper niveau te behandelen en worden je intuïtie en vaardigheden sterk ontwikkeld. Om dit alles te toetsen, maak je in het eerste jaar een aantal verslagen en een theorietoets. Het jaar wordt afgesloten met een praktijktoets.

Wat ga je leren in de 10 modules van leerjaar 1?

Tien keer per jaar is er les, waarin je op een praktische en liefdevolle manier alles gaat leren over holisme, methodieken, (intuïtief) behandelen, technieken en bewustwording.

In Module 1 maak je kennis met chakra’s en de aura. Welke chakra’s zijn er, hoe kun je ze behandelen en hoe kun je een aura waarnemen?

Module 2 leert je hoe je een fysieke klacht kunt herkennen en welke patronen en overtuigingen er achter kunnen zitten. Wat is de oorzaak van de klacht en hoe kun je dit helen? Waarvoor dient de Sedona-methode, wat is het innerlijk kind?

Module 3 gaat vooral over het ontwikkelen van je intuïtieve vermogens. Hoe kun je goed aarden, je energie bewaken en afstemmen? Wat zijn intenties en affirmaties en hoe pas je die toe?

Module 4 heeft als thema organenleer en psychosomatiek. Welke verbanden zijn er tussen de organen en de emoties die er bij horen? Wat is psychosomatiek?

In Modulestaan gesprekstechnieken centraal. Hoe spiegel je jezelf en herkennen je kernkwaliteiten? Hoe kun je werken met verdiepende Reiki-technieken? Wat zijn inzichtkaarten en hoe werkt een visualisatie?

Module 6 brengt je op de helft van het eerste leerjaar. Wat heb je tot nu toe geleerd? Hoe ga je dit integreren? Op welke manier ga je Reiki en de Reiki-symbolen in de toekomst inzetten? Hoe werkt een klankschaal en wat zijn koshi’s?

In Module 7  ga je je gereedschapskist vullen met de methodieken, technieken en vaardigheden die bij jou passen. Wat heb jij nodig om jezelf als Holistisch Therapeut neer te zetten?

Module 8 behandelt het systemisch werken. Hoe voer je een complete holistische behandeling van A tot Z uit? Alle lesstof wordt in de praktijk nog eens herhaald zodat je goed voorbereid bent voor de praktijktoets.

Module 9 is de dag van de praktijktoets. Je geeft een holistisch consult van 1 uur aan een medestudent, onder het toeziend oog van een trainer/examinator. Ook ben je zelf cliënt voor een van je medestudenten, waarbij je een gerichte hulpvraag inbrengt.
Met de feedback van je cliënt en de trainer leer je nog meer vanuit je essentie te kunnen zijn en vanuit daar te kunnen behandelen.

Module 10 is een herhaling van alles wat je in het afgelopen jaar hebt geleerd, inclusief Reiki 1 en 2. Wat is EFT, en hoe kun je dit toepassen? Deze laatste lesdag wordt afgesloten met een reflectie op het afgelopen jaar en een gezellige afronding.

Tijdens de Reiki Master-dag wordt je energiekanaal nog verder opengezet. Hoe kun je je nog meer gaan verbinden met jezelf en met de groep? Aan het einde van deze mooie dag ontvang je je certificaat en ben je klaar voor leerjaar 2.

Word jij ook Holistisch Therapeut?

Meer verdieping, verbinding en liefdevol leven vanuit je essentie? Word dan ook Holistisch Therapeut en begeleid en ondersteun mensen met een hulpvraag. Geef licht en liefde door en meld je hier aan:

Aanmelden Holistisch Therapeut

ZoMa Opleidingen in beeld

Belastingvoordeel met de opleiding

Tip: in 2019 kun je de kosten voor de opleiding als aftrekpost opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting. Dat betekent dat je, afhankelijk van je inkomen, tot 50% van deze kosten terug kunt krijgen.

Kijk op deze pagina voor meer informatie:

Aftrekposten belastingdienst