Home / Orakel

Orakel

Wat is een orakel? Misschien denk je bij een orakel aan een soort van waarzeggerij. Zie je een persoon voor je die de toekomst voorspelt, met behulp van een glazen of kristallen bol die mysterieuze antwoorden geeft op levensvragen. Deze percepties wijzen op de ware aard en de oorsprong van orakels. Vandaag de dag is het eigenlijk veel aardser dan dat. In dit artikel ontdek je er meer over!

Wat is een orakel?

Een orakel kan een persoon zijn die de toekomst voorspelt, maar je kan een bloem of een boom ook als een orakel zien. En dan heb je natuurlijk nog de orakelkaarten. Kort gezegd, is dus alles een orakel. Uit alles kun je namelijk een dieperliggende boodschap herleiden. Dat is de basisvoorwaarde van een orakel.

Natuur orakel

Kenmerken van een orakel

Orakels zijn er al eeuwenlang. Ze hebben in elke cultuur over de gehele wereld in menselijke vorm bestaan. Een menselijk orakel is iemand die:

  • Voorspellingen kan doen en weet hoe te communiceren met dieren, planten en de natuur
  • Van nature weet hoe hij of zij helende energie moet aanbieden en hoe deze energie in zijn of haar leven toegepast kan worden
  • Weet hoe er tussen verschillende werelden en dimensies gereisd moet worden om verschillende soorten wijsheden te verzamelen
  • Met wezens of gidsen uit de spirituele wereld kan communiceren
  • Berichten, tekens, geluiden en symbolen kan terugbrengen naar deze wereld
  • Naar de stem van zijn of haar eigen hart luistert om vanuit hier een voorbeeld te zijn, of om anderen te helpen om zich opnieuw te verbinden met de wijsheid van hun eigen hart

Plaatselijke en menselijke orakels

Veel orakels worden in onze huidige samenleving nog steeds opgemerkt. Denk maar eens aan:

1. Het orakel van Delphi in Griekenland

Dit één van de beroemdste orakels. In tegenstelling tot andere orakels was dit geen menselijk orakel, maar de plaats was het orakel: de Apollo tempel. De god Apollo zou namelijk met diens helderziendheid alles kunnen zien wat aan het menselijk oog ontgaat. De profetes, de Pythia, functioneerde als medium om de boodschappen door te geven aan de duizenden pelgrims die ieder jaar hier naartoe kwamen om om raad te vragen.

2. Het orakel van Tibet

Dit orakel is wel van menselijke vorm en wordt ook wel het orakel van Nechnung genoemd: het staatsorakel. Nechnung wordt herleid van het klooster Nechnung; het medium dat als orakel functioneert staat hier namelijk altijd aan het hoofd. Voor het maken van belangrijke beslissingen wordt dit orakel door de staat geraadpleegd.

3. Het orakel van het oude Egypte

Dit is het orakel van Zeus-Amon. Ook dit orakel is een plek waarboven op een tempel is gebouwd. De boodschappen van het orakel werden hier door priesters door gegeven. Volgens diverse legenden was dit orakel erg sterk. Zo zou er een leger dat erop uitgestuurd was om het orakel te vernietigen, spoorloos zijn verdwenen in de woestijn. Ook zou het orakel een vloek hebben uitgesproken die waarheid was geworden.

En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen van orakels.

Orakel tempel

Communicatie via een orakel

Orakels geven vaak wat cryptische boodschappen door. Boodschappen die niet altijd meteen helder zijn en waar je dus nog even op moet broeden, om het zo te zeggen. Het is dus heel natuurlijk als het kwartje pas enige tijd later valt. Zo zou de Atheense generaal Kimon boodschappers naar het orakel hebben gestuurd om het orakel een vraag te stellen over zijn plan om Egypte aan te vallen. Toen de boodschappers hun vraag stelden, antwoordde het orakel dat Kimon al bij het orakel was. Bij terugkomst op hun schip ontdekten de boodschappers dat Kimon was overleden.

Een orakel weet dus dingen die vaak aan de mens voorbijgaan. Puur omdat we druk bezig zijn met andere dingen en niet met het ontwikkelen van onze intuïtieve vermogens. Deze vormen een belangrijk onderdeel bij het kunnen intunen op informatie die we met het blote oog niet kunnen waarnemen. De intuïtie helpt ons namelijk om ons af te stemmen op onze innerlijke bron, de bron van wijsheid. Deze bron is op haar beurt weer verbonden met het alziend oog van het universum. Dus hoe meer je je intuïtieve vermogens ontwikkelt, hoe meer informatie je tot je beschikking kunt nemen.

Wil jij je intuïtieve vermogens ontwikkelen? Kijk dan deze masterclass waarin Marjolein aan je uitlegt hoe je voorbij het ego kunt reiken om in contact te komen met jouw innerlijke bron van wijsheid.

Bekijk de masterclass!

Orakelkaarten

Je hoeft niet persé een orakel te bezoeken om contact te kunnen maken met je innerlijke bron. Je kunt ook gebruik maken van orakelkaarten. Orakelkaarten kunnen je antwoord geven op een specifiek probleem of een vraag waar je mee zit. Orakelkaarten kunnen echter niet de toekomst voorspellen. Wat ze wel doen is je wijsheid, inzichten en adviezen geven.

Het trekken van een negatieve orakelkaart

Het kan ook voorkomen dat je een ‘negatieve’ kaart trekt. Dit betekent echter niet altijd dat de boodschap negatief geïnterpreteerd moet worden. Ook al is de kaart negatief, je kunt hier altijd een positieve boodschap uithalen. Een negatieve kaart wil je namelijk vaak op iets wijzen; waarom je ergens in vastloopt bijvoorbeeld. Hiermee geconfronteerd worden is nooit leuk en het erkennen daarom niet altijd even makkelijk. We hebben dan al gauw het idee dat we ‘het verkeerd doen’ of hebben gefaald. Niets is minder waar. Je bent ten alle tijden op de goede weg. Een orakelkaarten dek helpt je met name om ervoor te zorgen dat je op het voor jou meest gestroomlijnde pad blijft.

Vertrouw op je innerlijke orakel

Neem dus altijd de tijd om op de boodschap van de kaart en de kaart zelf in te tunen. Wat zie je? Welke attributen? Welke kleuren? En wat betekent dit voor jou? Voel vervolgens hoe je eerste ingevingen je doen voelen. Stel jezelf ook de vraag of die ingevingen gebaseerd zijn op jouw innerlijke waarheid of dat je het hebt overgenomen van iemand. Spreek wat je voelt en denkt daarom ook uit, zo kun je ook horen of iets waar is voor jou. En bovenal: heb er plezier mee! Dat houdt het licht en liefdevol.

Orakelkaarten binnen ZoMa

Binnen ZoMa opleidingen wordt ook veel gewerkt met inzichtkaarten, waaronder orakelkaarten. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding tot Holistisch Therapeut. Voor een therapeut of coach die werkt vanuit een holistische visie, speelt het inzetten van intuïtie namelijk een grote rol.

Orakel

Download dit gratis E-book

Ben jij een coach en/of wil je leren coachen vanuit je intuïtie? In dit E-book vind je 5 manieren en hoe je die kunt inzetten!

E-book downloaden