Paranormale therapie, ook wel gekend als energetische of natuurgeneeskundige therapie, is een eeuwenoude behandelwijze die binnen verschillende culturen een plaatsje veroverde en op de dag van vandaag ook nog steeds gebruikt wordt. Deze vorm van therapie kan perfect samengaan met andere alternatieve en zelfs reguliere behandelwijzen.

Het idee achter paranormale therapie

Paranormale therapie baseert zich op de holistische denkwijze, wat wil zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar dus ook beïnvloeden. Fysieke klachten en ongemakken vinden steeds hun oorsprong in verstoringen in de energiebalans. Door het herstellen van die balans wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd en verdwijnen de klachten en ongemakken.

Binnen de paranormale therapie wordt dus niet zozeer gekeken naar de fysiek klachten op zich maar naar de onderliggende oorzaak ervan. Het aanpakken van de oorzaak primeert boven het louter behandelen van symptomen, het ene volgt toch logischerwijze uit het andere.

Voor wie kan paranormale therapie een oplossing bieden?

Mensen met zeer uitleenlopende klachten binnen alle leeftijdsgroepen komen in aanmerking voor paranormale therapie. Zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten kunnen behandeld worden, al dan niet in combinatie met andere behandelwijzen. Binnen de paranormale therapie worden echter geen medische diagnoses gesteld, dat wordt overgelaten aan de reguliere gezondheidszorg.

Enkele van de lichamelijke klachten waarvoor men een beroep kan doen op deze therapie zijn hoofdpijn, spierpijnen, artrose, ontstekingen, problemen met de spijsvertering enzovoort. Op het vlak van psychische klachten komen onder andere burn out, depressie, stemmingswisselingen enzoverder in aanmerking. Deze lijst is zeker niet beperkend.

Sta je eerder sceptisch tegenover deze behandelwijze? Dit heeft geen invloed op het uiteindelijke resultaat. Niets belet je om het een kans te geven om het evenwicht tussen lichaam en geest terug te vinden en komaf te maken met die klachten.

Behandeling met paranormale therapie

Er zal steeds eerst tijd gemaakt worden voor een uitgebreid intakegesprek waarbij de therapeut peilt naar de hulpvraag en op zoek gaat naar aanvullende informatie die kan helpen bij het behandelen van de klacht.
Door middel van handoplegging, ook wel magnetiseren of healing genoemd, worden strijkende bewegingen omheen het lichaam gemaakt. Deze bewegingen hebben als doel de energiestromen in het lichaam terug te optimaliseren en eventuele blokkades weg te nemen. Eenmaal de energie terug door het lichaam stroomt, activeert dit het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Afhankelijk van de aard en de intensiteit van de klachten zullen meerdere behandelingen nodig zijn om tot optimale resultaten te komen.

Wat ervaar je bij paranormale therapie?

Vaak voelen mensen tijdens de behandeling zelf een soort van warmte of tinteling. In sommige gevallen komen ook gevoelens als boosheid, verdriet, ontspanning of vermoeidheid voor, dit is echter niets om bezorgd over te zijn. Een eerste behandeling kan zorgen voor een tijdelijk erger worden van de klachten, ook dit is perfect normaal en gaat terug over. Sommige mensen voelen ook helemaal niets na de behandeling terwijl het lichaam wel al volop zichzelf aan het helen is. Ook dit is volkomen normaal. De reactie op de behandeling verschilt van persoon tot persoon en is niet in algemeenheden te vervatten.

ZoMa Opleidingen biedt de opleiding tot Holistisch Therapeut aan, waarin energetische, ook wel paranormale, behandelingen samengaan met een holistische aanpak. Meld je aan voor een gratis proefles en ervaar zelf op dit wat voor jou is.