Home / Persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis

Hoe iemand kijkt naar de wereld, zich gedraagt, handelt, denkt, voelt en zich profileert vormt de kenmerken van iemands persoonlijkheid. Een persoonlijkheid is het geheel van iemands kenmerken, gedragspatronen en -stijlen. Wanneer deze kenmerken in balans zijn, zodat iemand mentaal gezond is en heeft leren omgaan met allerlei situaties en ervaringen, dan spreken we van een gezonde persoonlijkheid.

Ook een gezonde persoonlijkheid ervaart wel eens problemen, maar wanneer deze van korte duur zijn en geen ernstige, langdurige of negatieve veranderingen in de kenmerken veroorzaken, is er nog steeds geen sprake van een stoornis; een persoonlijkheidsstoornis.

Problematiek zorgt voor persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis komt aan het licht wanneer blijkt dat iemand zijn of haar gedrag, denkpatronen en functioneren niet (meer) kan aanpassen aan omstandigheden. Jaloezie, impulsiviteit, boosheid, woede en ontevredenheid gaan de kop opsteken en zorgen dat deze mensen gaan vastlopen op allerlei omstandigheden en situaties. Er ontstaat persoonlijkheidsproblematiek: normale kenmerken van de persoonlijkheid gaan overheersen en zorgen voor psychische problemen.

In onze online cursus Van burn-out naar Balans leer je hoe je weer gezond en gelukkig kunt zijn, en hoe je jouw burn-out de baas wordt. Je komt weer in balans op al je holistische niveaus en leert jezelf nog beter kennen, zodat je jezelf weer accepteert en liefhebt zoals je werkelijk bent.

Kenmerken persoonlijkheidsstoornis

Wanneer deze persoonlijkheidskenmerken zo sterk en vaak aanwezig zijn dat iemand zich niet meer kan aanpassen aan allerlei situaties en omstandigheden, dan kan er een persoonlijkheidsstoornis optreden. Deze stoornis ontstaat in de hersenen en kan desastreuze gevolgen hebben; zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vallen op doordat ze ‘anders’ zijn in de contacten met hun omgeving. Ze worden als moeilijk ervaren; door de stoornis reageren ze anders, soms zelfs ongewenst, doordat ze geen aanpassingsvermogen meer hebben.

Persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische aandoening die bij de cliënt grote problemen veroorzaakt. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft bepaalde kenmerken zo sterk ontwikkeld dat deze de bovenhand voeren. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis kan heel sterk naar zichzelf gericht zijn.

Het empatisch vermogen is er niet (meer). Iemand aanvoelen, doorvoelen, begrip hebben is voor iemand met zo’n persoonlijkheidsstoornis vrijwel onmogelijk.

Conflicten door persoonlijkheidsstoornis

Door een persoonlijkheidsstoornis kunnen conflicten ontstaan. Zo hebben mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak conflicten met de buitenwereld, maar ook met zichzelf. En hierdoor kunnen weer allerlei psychische problemen ontstaan.

Het vaststellen van een persoonlijkheidsstoornis is niet zozeer moeilijk, maar het type persoonlijkheidsstoornis wel. Er bestaan veel verschillende persoonlijkheidsstoornissen in meer of minder ernstige mate. Niet iedereen met een persoonlijkheidsstoornis valt per se onder één van deze types, er kunnen ook allerlei combinaties mogelijk zijn.

Persoonlijkheidsstoornis

Juist dit soort gevallen zijn zeer complex om te behandelen.

Diagnose persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis wordt gediagnosticeerd door een psychiater. De behandeling is per persoon verschillend en afhankelijk van de ernst van de stoornis. Sommige mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn zo ver heen, dat er (min of meer gedwongen) opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig is. Tijdens een intensief behandeltraject wordt de oorzaak van de stoornis getracht aan te pakken. Iemands persoonlijkheid veranderen is zeer moeilijk, al dan niet onmogelijk. Alles valt of staat met de medewerking van de cliënt. Het gaat er om dat patronen en overtuigingen worden doorbroken, en dat is een lang en intensief traject waarbij de resultaten vaak onzeker zijn.

Hulp bij persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zien soms zelf niet in dat zij hulp nodig hebben. Dat maakt het nog lastiger om een persoonlijkheidsstoornis op een effectieve manier te behandelen.

Bij ZoMa Opleidingen wordt tijdens de opleiding tot Holistisch Therapeut in verschillende modules aandacht besteed aan karakters, persoonlijkheid, patronen en overtuigingen. Met het diploma Holistisch Therapeut ben je in staat om persoonlijkheidsstoornissen en -problematiek te herkennen. Doe eens mee aan een gratis proefles en laat je inspireren!