Een psychotherapeut biedt complementaire zorg aan mensen die mentale ondersteuning nodig hebben. Complementair betekent aanvullend; een psychotherapeut werkt dus aanvullend op de reguliere zorg, zoals een psychiater, een klinisch psycholoog of bijvoorbeeld een neuropsycholoog.

Een belangrijk kenmerk van een psychotherapeut is de relatie die hij of zij heeft met de cliënt. Deze staat centraal in de geestelijke gezondheidszorg die een psychotherapeut biedt. Een psychotherapeut is dan ook gespecialiseerd, lees opgeleid, om de relatie tussen de cliënt en de therapeut zelf op een hele goede manier te hanteren. Het interpreteren van de informatie die een cliënt geeft aan de psychotherapeut is de basis voor de behandeling. Een psychotherapeut maakt op basis van die informatie een probleemanalyse en een indicatie voor de behandelmethode die de psychotherapeut gaat gebruiken. Die behandelmethode verschilt per cliënt, maar bij elke cliënt staat de relatie tussen hem of haar en de psychotherapeut centraal. Deze therapeutische relatie is tevens de kracht van een psychotherapeut: dit is de verhouding tussen de houdingen en gevoelens van de psychotherapeut en de cliënt ten opzichte van elkaar.

Een succesvolle psychotherapeut is oprecht in de verhouding met de cliënt, toont empathie en inlevingsvermogen en heeft altijd een positieve belangstelling voor zijn of haar cliënt. Zo wordt er steeds een ambiance gecreëerd waarbij de cliënt zich veilig en geborgen voelt en het gevoel krijgt dat hij of zij geaccepteerd wordt.

Psychotherapeut

Dit blijkt in de praktijk een uitstekende methode te zijn voor een psychotherapeut om een succesvolle behandeling toe te passen.

Mensen met gedragsproblemen, voortkomend uit bijvoorbeeld een trauma uit het verleden, een verstoorde relatie met bijvoorbeeld ouders; complexe problemen die met behulp van een psychotherapeut kunnen worden aangepakt. Juist door het creëren van een veilige omgeving, kan een cliënt zich makkelijker ‘overgeven’ aan de psychotherapeut en daarmee een relatie tot stand brengen waarin het aanpakken van de oorzaak van de problemen vergemakkelijkt wordt. Want stel je voor: je hebt geestelijke zorg nodig omdat je enorm met jezelf in de knoop zit. Dan is het logisch dat je makkelijker over de bijbehorende gevoelens en emoties kunt praten met iemand waar je je veilig en geaccepteerd voelt.

De gespreksvaardigheden van een psychotherapeut zijn daarom ook zeer sterk ontwikkeld. Uit de praktijk blijkt dat veel cliënten in de eerste fase van een behandeltraject uitvallen. De eerste fase is de kennismaking, het creëren van een veilige omgeving voor een cliënt en het kunnen aanvoelen en juist interpreteren van de cliënt door de psychotherapeut. Het is dus niet zo gek dat een psychotherapeut vaak een persoon met een groot empathisch vermogen is. In een eerste gesprek moet er meer dan genoeg motivatie ontstaan bij de cliënt om het behandeltraject bij de psychotherapeut in te willen en kunnen gaan.