Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor mentale stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal bij psychotherapie. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. De psychotherapie behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te merkbaar is.

Doel van psychotherapie

Het doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten. Daarbij is de inzet en medewerking van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces waar iemand doorheen gaat, gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren en beter om kan gaan met bijvoorbeeld tegenslagen.

Psychotherapeut

Psychotherapie is een vorm van alternatieve geneeswijzen, wat zich meestal richt op het inzicht in het eigen functioneren en op persoonlijke groei. Er is sprake van psychotherapie op het moment dat je onder behandeling bent van een psychotherapeut die een gedegen opleiding heeft afgerond. In combinatie met bijvoorbeeld maatschappelijk werk, pedagogiek en psychologie maakt psychotherapie verschillende methodes en behandelvormen mogelijk. Dit maakt psychotherapie zo geschikt voor veel verschillende problemen.

Psychotherapie behandeling

Psychotherapie is vaak de eerste en beste keuze als behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Psychotherapie biedt uitkomst in verschillende situaties en bij verschillende problemen. Bijvoorbeeld bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis, of wanneer iemand een zeer laag zelfbeeld heeft (zichzelf niet goed genoeg vindt), gebrek heeft aan zelfvertrouwen of bijvoorbeeld wanneer iemand persoonlijk niet verder kan groeien. Als je moeite hebt om dingen los te laten en daar steeds problemen van ondervindt in je dagelijks leven is psychotherapie ook een uitstekende manier om inzicht in jezelf en in je doen en laten te krijgen.

Wanneer psychotherapie toepassen?

Psychotherapie is ook zeer effectief gebleken bij depressies, verslavingen en bijvoorbeeld PTSS. Psychotherapie is zelfs vele malen effectiever gebleken dan medicatie als antidepressiva en antipsychotica. Psychotherapie is een verzamelnaam voor allerlei vormen van behandelmethodes. Ook hypnotherapie, hypnose en neuronlinguïstisch programmeren (NLP) vallen onder de noemer psychotherapie. Op basis van een gedegen intakegesprek kan een psychotherapeut je doorverwijzen naar de juiste specialist of aangeven welke behandeling in jouw geval het meest geschikt zal zijn.

De belangrijkste vormen van psychotherapie, waarbinnen diverse methoden kunnen worden toegepast, zijn:

Cognitieve gedragstherapie
Cliëntgerichte psychotherapie
Relatie- en gezinstherapie (systemische therapie)
Groepspsychotherapie
Kinder- en jeugdpsychotherapie
Integratieve psychotherapie