Home / Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor mentale stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar merkbaar is.

Wil je ook positief leven door je hooggevoeligheid te gebruiken vanuit je diepste wezen? Volg dan de online cursus Hooggevoeligheid als Kracht. In deze cursus leer je alles over hsp, de eigenschappen én de wijze waarop je hier optimaal gebruik van kunt maken voor een positief, gezond en gelukkig leven. Vanuit je eigen kracht!

Doel psychotherapie

Het doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten. Daarbij is de inzet en medewerking van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces waar iemand doorheen gaat, gaat vaak gepaard met ups en downs. Het is daarom erg belangrijk dat er veiligheid en vertrouwen wordt gecreëerd als basis voor de psychotherapie. De omgeving, de sfeer, de uitstraling en de communicatie vanuit de psychotherapeut zijn hierin dus van essentieel belang.

Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen leert hanteren en beter om kan gaan met bijvoorbeeld tegenslagen.

Psychotherapie

Dit gebeurt door tijdens de intensieve gesprekken de confrontatie aan te gaan met bepaalde gevoelens en gedachten, en de cliënt het te laten accepteren en omarmen. Hierdoor kunnen bepaalde overtuigingen ook worden losgelaten, waardoor het omgaan met voor een cliënt moeilijke situaties gemakkelijker wordt.

Verschillende methodes in psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van alternatieve geneeswijzen, wat zich meestal richt op het inzicht in het eigen functioneren en op persoonlijke groei. Er is sprake van psychotherapie op het moment dat je onder behandeling bent van een psychotherapeut die een gedegen opleiding heeft afgerond.

In combinatie met bijvoorbeeld maatschappelijk werk, pedagogiek en psychologie maakt psychotherapie verschillende methodes en behandelvormen mogelijk.

Dit maakt psychotherapie zo geschikt voor veel verschillende problemen. Of het nu gaat om een burn-out, een trauma uit het verleden of een rouwproces na verlies van een dierbare; psychotherapie werkt voor zowel oude, vastzittende als nieuwe pijn.

Psychotherapie stimuleert persoonlijke groei

Psychotherapie is vaak de eerste en beste keuze als behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Psychotherapie biedt uitkomst in verschillende situaties en bij verschillende problemen. Bijvoorbeeld bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis, of wanneer iemand een zeer laag zelfbeeld heeft (zichzelf niet goed genoeg vindt), gebrek heeft aan zelfvertrouwen of bijvoorbeeld wanneer iemand persoonlijk niet verder kan groeien. Als er sprake is van dissociatie, van isolatie of afzondering doordat iemand heel veel angsten heeft, is psychotherapie ook zeker een heel effectieve therapie.

Krijg inzicht in jezelf met psychotherapie

Als je moeite hebt om dingen los te laten en daar steeds problemen van ondervindt in je dagelijks leven is psychotherapie ook een uitstekende manier om inzicht in jezelf en in je doen en laten te krijgen. Psychotherapie is ook zeer effectief gebleken bij depressies, verslavingen en bijvoorbeeld PTSS. Psychotherapie is zelfs vele malen effectiever gebleken dan medicatie als antidepressiva en antipsychotica! Psychotherapie is een verzamelnaam voor allerlei vormen van behandelmethodes. Ook hypnotherapie, hypnose en neurolinguïstisch programmeren (NLP) vallen onder de noemer psychotherapie.

Psychotherapie

Op basis van een gedegen intakegesprek kan een psychotherapeut je doorverwijzen naar de juiste specialist of aangeven welke behandeling in jouw geval het meest geschikt zal zijn.

Vormen van psychotherapie

De belangrijkste vormen van psychotherapie, waarbinnen diverse methoden kunnen worden toegepast, zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • Relatie- en gezinstherapie (systemische therapie)
  • Groepspsychotherapie
  • Kinder- en jeugdpsychotherapie
  • Integratieve psychotherapie

In de opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa Opleidingen worden gesprekstechnieken voor het geven van een behandeling als therapeut uitvoerig behandeld tijdens de lessen. Dit omdat het zo belangrijk is om een goed inzicht in de cliënt te kunnen krijgen.