Een regressietherapeut is een therapeut die gebruik maakt van het onderbewustzijn, zonder dat er sprake is van hypnose. De regressietherapeut onderzoekt het onderbewustzijn van zijn of haar cliënt, en kan daarmee lichamelijke, psychische en mentale klachten ‘oplossen’. Een regressietherapeut is geen arts, maar kan wel aanvullend werk leveren om verschillende klachten aan te pakken die bij een reguliere arts niet erkend of opgelost worden.

Wat doet een regressietherapeut?

Een regressietherapeut brengt je niet onder hypnose. Hypnose is een hele diepe vorm van trance. Je bent in trance als je lichaam volledig ontspannen is, je bevindt je op een ander bewustzijnsniveau. Je bent dus niet bewusteloos, en je slaapt ook niet.

Vaak wordt trance in verband gebracht met drugs. foutieve medicatie. Maar trance kan wel degelijk gewenst zijn. Wanneer je bijvoorbeeld mediteert, kun je in trance raken. In feite brengt een trance je naar het eerste niveau van je onderbewustzijn, waarbij je wakker blijft maar veel minder gevoelig bent voor prikkels van buitenaf.

Een regressietherapeut helpt je dus om dat niveau van onderbewustzijn te bereiken en van daaruit de oorzaken van je probleem te vinden. Op dit niveau helpt een regressietherapeut je om bepaalde ervaringen, verdriet en herinneringen die je hebt weggestopt, opnieuw te beleven. Op deze manier helpt je onderbewustzijn je om deze zaken te verwerken en op te ruimen.

Zelfherstellend vermogen

Net als bij energetische therapie, holistische therapie, magnetiseren, Reiki, healing, etc. gaat een regressietherapeut ook uit van de kracht van het zelfherstellend vermogen. Een regressietherapeut, net als alle andere hierboven genoemde vormen van therapie, biedt ondersteuning, motiveert en stimuleert dit zelfherstellend vermogen. Je bent het uiteindelijk altijd zelf, die ervoor zorgt dat je klacht vermindert en zelfs opgelost wordt. Als je je daar bewust van bent, dan is dat een boost voor je zelfvertrouwen. Want je kunt het allemaal zelf! De regressietherapeut helpt je en ondersteunt je, maakt je bewust en laat je voelen wat je zelf kan.

Doel van een regressietherapeut

Een regressietherapeut moet ook altijd zijn of haar eigen energie bewaken. Want hij of zij krijgt veel te maken met verdriet, met emoties en pijn van zijn of haar cliënten. Een goede therapeut zorgt ervoor dat hij of zij daar niet in mee gaat. Het is juist zijn of haar taak dat verdriet, die pijn te begeleiden op een zodanige manier dat de cliënt het kan verwerken door het allereerst toe te laten, te accepteren, en tot slot los te laten. Het doel van een regressietherapeut is dus eigenlijk om met behulp van de regressietherapie zinvol en gelukkig te kunnen leven.

Al je ervaringen, gevoelens, herinneringen, pijn en verdriet zijn terug te vinden in je onderbewustzijn. Een regressietherapeut opent de poort naar je onderbewustzijn en helpt je op een mooie zuivere manier om je onverklaarbare angsten, pijn, verdriet en patronen te verwerken.