Een hele mooie vorm van psychotherapie is regressietherapie. Met deze therapie wordt toegang verkregen tot het onderbewustzijn, zonder dat de cliënt onder hypnose gaat. Regressietherapie gaat ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Deze benadering is vergelijkbaar met holisme: alles is één geheel en alles staat in verbinding met elkaar. Door het onderbewuste te onderzoeken, kunnen klachten die zich bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch of mentaal manifesteren, worden opgelost. De oorzaak zit vaak in het onderbewuste; oude pijn, onverwerkt verdriet, trauma’s, weggestopte gevoelens en herinneringen. De holistische benadering is dat er niet gekeken wordt naar de klacht zelf, maar naar waar de oorzaak ligt. En van daaruit wordt het probleem (de klacht) aangepakt.

In de cursus Leven vanuit je ware essentie leer je vanuit een holistische visie te kijken naar jezelf en de wereld om jou heen. Door het doen van zelfonderzoek ontdek je wie jij werkelijk bent en vooral wat je niet bent. Je leert leven vanuit je ware essentie, liefdevol en oordeelvrij: zoals je écht bent.

Regressietherapie als aanvulling

Regressietherapie komt in beeld als je met onverklaarbare klachten zit, waar de reguliere artsen geen oplossing voor kunnen bieden. Deze klachten kunnen onderdrukt worden met medicatie, die de symptomen bestrijdt (zoals pijnklachten worden bestreden met pijnstillers). Maar dit soort klachten blijven toch terugkeren en worden als last meegedragen door de cliënt.

Met regressietherapie word je in een soort trance gebracht zodat alles wat je hebt ervaren, op welke manier dan ook, nog eens kan worden beleefd in het onderbewustzijn. Op deze manier worden klachten die hun oorzaak vinden in het verleden, bij de kern aangepakt en opgelost. In de trance ga je de ervaring, de herinnering of de gebeurtenis die voor de klachten zorgt, nog eens beleven.

Regressietherapie

Dit gebeurt op een zachte en liefdevolle manier, zodat je de bijbehorende gevoelens op een andere manier gaat beleven.

Verbinding door regressietherapie

Hierdoor werkt regressietherapie verbindend: je verleden en je heden worden met elkaar in verbinding gebracht en je leert op een andere manier omgaan met de pijn uit het verleden. Regressietherapie is er dus op gericht om dit soort herinneringen opnieuw vorm te geven, zodanig dat je er geen problemen meer door ervaart.

Regressietherapie

Deze vorm van therapie kan heel goed werken bij bijvoorbeeld  burn out-klachten, depressie/algehele somberheid, rouwverwerking, liefdesverdriet. Maar ook bij verslavingen, eetproblemen en relatieproblemen kan regressietherapie een hele goede manier zijn om weer gezond te kunnen functioneren.

Regressietherapie stimuleert zelfhelend vermogen

Er wordt ook bij deze vorm van therapie uitgegaan van de kracht van het zelfherstellend vermogen. Uiteindelijk heb je zelf de sleutel tot het probleem en helpt een therapeut je om dit zelf op te gaan lossen. Regressietherapie richt zich op het opsporen, opnieuw beleven en daarmee alsnog verwerken van ervaringen uit het verleden, die de oorzaak kunnen zijn van je hedendaagse klachten.

Omdat ieder individu zijn ervaringen anders beleeft, zal deze therapie voor iedereen anders zijn. En het hoeft niet altijd zo te zijn dat het heel zwaar en heftig is; dit hangt helemaal af van de hulpvraag en van de manier waarop iemand zijn of haar herinnering of ervaring weer opnieuw beleeft.

Regressietherapie

Regressietherapie om gelukkig te zijn

Je kunt dingen wel wegstoppen, maar de enige manier om ze los te kunnen laten, is het toelaten, beleven en opnieuw ervaren. Pas dan kun je gaan verwerken. Het uiteindelijke doel is om zinvol en gelukkig te leven; vanuit het holistisch oogpunt om heel en compleet te zijn. Onverwerkt en weggestopt verdriet zal je daarin altijd blokkeren. Je raakt daardoor uit balans. Met regressietherapie kom je weer op de weg naar het heel en compleet zijn.

Regressietherapie helpt je verwerken

Heb je last van onverklaarbare angsten, lichamelijke pijn, opgejaagde gevoelens, kun je niet meer vrolijk zijn, bepalen nare gedachtes en patronen je dagelijks functioneren? Dan kan regressietherapie je misschien wel helpen. Alles wat je in je (verre of dichtbije) verleden hebt gevoeld, gehoord, gedacht, geroken, geproefd bepalen je ervaringen. En juist die ervaringen kunnen klachten veroorzaken als ze niet (goed) verwerkt zijn.

ZoMa Opleidingen biedt verschillende opleidingen en cursussen aan, waarin je methodieken leert om het zelfhelend vermogen te stimuleren. Ook verwerkingsmethoden (bij rouw en verlies) en methodes om oude pijn los te kunnen laten, komen uitgebreid aan bod. Meer info? Doe dan eens mee met een infobijeenkomst of gratis proefles!