Een dierbare verliezen, dat is iets wat enorm veel impact kan hebben op je leven en je functioneren. Verdriet om verlies is pijnlijk en kan voor veel mentale, emotionele, psychische en uiteindelijk zelfs fysieke klachten gaan zorgen. Rouwverwerking is een proces waarbij hulp en ondersteuning zeer welkom zijn.

Rouwverwerking is meer dan de dood

Rouwen is iets wat je doet als er een dierbare is overleden. Maar rouwverwerking hoeft niet per se over de dood te gaan. Rouwverwerking komt kijken bij verlies in de breedste zin van het woord. Zo is liefdesverdriet ook een vorm van rouwverwerking, net als verdriet hebben om het verliezen van een waardevolle ring. Rouwen is zeer persoonlijk en het proces kan lang en slepend zijn.

In onze online cursus Van burn-out naar Balans leer je hoe je weer gezond en gelukkig kunt zijn, en hoe je jouw burn-out de baas wordt. Je komt weer in balans op al je holistische niveaus en leert jezelf nog beter kennen, zodat je jezelf weer accepteert en liefhebt zoals je werkelijk bent.

Rouwverwerking: vijf fasen

Iedereen verwerkt verdriet om verlies (rouw) op zijn of haar eigen manier. Er is geen richtlijn om verlies te verwerken, maar wel zijn er vijf aantoonbare fasen in een rouwverwerkingsproces:

  • ontkenning
  • boosheid
  • onderhandelen
  • verdriet/depressie
  • aanvaarding

Deze vijf fasen zijn veelal terug te zien in een rouwverwerkingsproces. Bewustwording loopt daarbij als een rode draad door het proces heen.

Holistische benadering van rouwverwerking

Wanneer iemand in een proces van rouwverwerking zit, kan het voor deze persoon heel prettig zijn om begeleiding te krijgen. Begeleiding kan op allerlei manieren: zo kan puur praten over het verdriet al veel verlichting brengen. Een holistische benadering verdient echter de voorkeur. Veel hulpverleners in de complementaire zorg passen hun begeleiding of therapie op holistische wijze toe. Aandacht hebben voor het geheel en daarmee het rouwproces doorlopen kan veel effectiever zijn dan slechts één van de symptomen van rouwverwerking aan te pakken.

Rouw verwerking

Als de balans op de holistische niveaus kan worden teruggebracht, is het proces van rouwverwerking veel effectiever te begeleiden. Er wordt niet alleen naar het emotionele niveau gekeken, maar ook naar het mentale, fysieke, psychische en spirituele niveau.

Rouwverwerking is leren omgaan met verlies

Bewustwording is, zoals gezegd, de rode draad in het proces van rouwverwerking. Het is van essentieel belang omdat je door bewustzijn leert te herkennen wat er met jou en alles om je heen gebeurt. Heb je eerdere ervaringen met verlies en rouw, dan kunnen deze ervaringen uit het verleden ook meespelen in de manier waarop je rouwverwerkingsproces verloopt.
Wanneer je te maken hebt met verlies, zul je in fases die je doorloopt op jouw manier leren omgaan met dit verlies. Een therapeut of coach kan je hierin begeleiden: in een rouwproces is het van belang dat je niet alleen bent. Een therapeut kan een omgeving voor je creëren waarin je je veilig voelt en zonder beperkingen je verhaal kunt doen.

Rouwverwerking is voor iedereen anders

Omdat iedereen anders met verlies omgaat, is ook de manier waarop je je verhaal doet voor iedereen anders. Sommige mensen hebben baat bij puur praten, anderen uiten hun rouw in teksten of tekeningen. Omgaan met verlies wordt eenvoudiger door een goede begeleiding te kiezen.

Rouwverwerking en omgaan met verlies is een thema waar in de opleiding tot Holistisch Therapeut uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Je leert niet alleen zelf met verlies om te gaan, maar je leert ook hoe je anderen in een rouwverwerkingsproces kunt begeleiden.