Home / Schematherapie

Schematherapie

Wat is schematherapie? Schematherapie kun je inzetten als je erachter wilt komen waar je gedragspatronen vandaan komen en hoe je dit kunt veranderen. Het is een vorm van psychotherapie en wordt vaak ingezet als mensen last hebben van ernstige psychische stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan een depressie die steeds terugkomt, of een persoonlijkheidsstoornis.

Schematherapie en jeugdervaringen

Ervaringen uit je jeugd kunnen invloed hebben op hoe je nu in het leven staat. Dit uit zich bijvoorbeeld in de patronen die je hanteert en de overtuigingen die je hebt. Door middel van schematherapie leer je jezelf veranderen. Hierdoor zul je jezelf beter voelen, maar ook beter voor jezelf op kunnen komen. Je komt erachter waar je behoefte aan hebt, zodat je ook beter je grenzen aan kunt geven. Door je gedrag te veranderen, verander je ook je gevoelens en gedachten.

Met de cursus Holistisch Opvoeden leer je hoe je een holistische visie kunt integreren in je opvoeding. Je leert je jezelf en je kind op alle holistische niveaus kennen en krijgt inzicht en verdieping in jezelf, je opvoeding en je kind. Als jij vol liefde en compassie leeft, dan breng je dat ook over op je kind. Samen in balans!

Hoe ontstaan schema’s?

Je zou een schema kunnen zien als een soort blauwdruk van je huidige leven. Schema’s laten echter niet alleen zien hoe je naar jezelf kijkt, maar ook hoe je de wereld ervaart en hoe je anderen ziet. Als jouw schema’s vooral negatief zijn, dan kom je hier maar moeilijk vanaf.

Nare gebeurtenissen uit je kindertijd kunnen er de oorzaak van zijn dat je bepaalde overtuigingen hebt ontwikkeld. Dit heeft invloed op hoe je je voelt en hoe je de wereld om je heen ervaart. Als kind heb je niet alleen behoefte aan verbondenheid en veiligheid, maar ook aan waardering en autonomie.

Schematherapie

Wordt hier niet aan voldaan, dan kunnen er negatieve schema’s ontstaan. Deze schema’s hou je dan de rest van je leven bij je.

Patronen doorbreken met schematherapie

Schematherapie is erop gericht om hardnekkige patronen te doorbreken. Patronen die je al zo lang bij je draagt, dat ze vertrouwd aanvoelen en daarom maar moeilijk los te laten zijn. Er wordt bij schematherapie niet gekeken naar de klachten die je nu hebt, maar naar de gedragspatronen die hier aan ten grondslag liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je snel afgewezen voelt, wanneer een vriendin zegt dat ze niet langs kan komen. Of misschien voel je je direct een mislukkeling als je kritiek krijgt op je werk. Als het je niet lukt om deze gevoelens te veranderen of los te laten, dan zou je baat kunnen hebben bij schematherapie.

Voorbeelden van schema’s

Schematherapie

Heb je als kind niet gekregen waar je behoefte aan had? Dan is de kans groot dat er negatieve schema’s zijn ontstaan. Er zijn in totaal 16 schema’s ontwikkeld, waaronder bijvoorbeeld wantrouwen, emotionele verwaarlozing, sociale isolatie, verlating en afhankelijkheid.

Als je ouder bent kunnen deze schema’s in bepaalde situaties steeds weer opnieuw terugkomen. Schematherapie helpt je om deze schema’s te herkennen en terug te leiden, zodat je ze vervolgens kunt veranderen.

Schematherapie leren? Kom naar ZoMa Opleidingen!

Tijdens de opleiding tot Holistisch therapeut wordt hier ook veel aandacht aangegeven. Holisme gaat er vanuit dat alles één geheel is. De opleiding richt zich dan ook op het fysieke, emotionele en energetische vlak. Op mentaal niveau wordt er gekeken naar de overtuigingen en vastgehouden emoties, en hoe je deze blokkades op kunt heffen zodat je weer (meer) zelfvertrouwen krijgt. Dit heeft een grote overlapping met schematherapie.