Home / Systeemtherapeut

Systeemtherapeut

Systheemtherapie is een vorm van therapie die ook wel relatietherapie of gezinstherapie wordt genoemd. Tijdens deze therapie worden specifieke problemen aangepast door middel van de context waarbinnen een individu functioneert.

Deze context, wat in veel gevallen het gezin is, wordt tijdens systeemtherapie gezien als een een systeem. Een systeem waarbinnen tal van interacties plaatsvinden. Doordat bepaalde interacties volgens een specifiek patroon verlopen, ontstaan er problemen. De therapeut is hier de schakel die ingrijpt op bijvoorbeeld de communicatie tussen gezinsleden.

Met de cursus Holistisch Opvoeden leer je hoe je een holistische visie kunt integreren in je opvoeding. Je leert je jezelf en je kind op alle holistische niveaus kennen en krijgt inzicht en verdieping in jezelf, je opvoeding en je kind. Als jij vol liefde en compassie leeft, dan breng je dat ook over op je kind. Samen in balans!

De omgeving wordt betrokken door de systeemtherapeut

Ben je werkzaam als systeemtherapeut, dan betrek je de omgeving en bijbehorende factoren bij het behandeltraject.

Dit betekent dat er tijdens therapie niet slechts één persoon deelneemt. Wanneer een bepaald gezinslid van het systeem een bepaald probleem ervaart, beïnvloed dit ook direct de andere leden binnen het systeem.

Systeemtherapeut

Om helder in kaart te brengen wie aanwezig moeten zijn bij de therapie, dient een therapeut te kijken naar de vereisten van iedere specifieke situatie en wat de praktische haalbaarheid is.

De cliënt meer bewust van reacties op elkaar in systeemtherapie

Tijdens iedere sessie maakt een systeemtherapeut de cliënt meer bewust van alle reacties in het systeem, zodat er meer begrip wordt bewerkstelligd voor de invloed die wordt uitgeoefend door leden van een systeem. Je leert te begrijpen wat voor patronen er zijn in de interacties tussen de familieleden, zodat je inzichtelijk in kaart kan brengen wat de exacte problemen zijn.

Door bijvoorbeeld te beginnen met de stamboom, wordt er een stukje geschiedenis blootgelegd en zie je overzichtelijk wat de huidige relaties binnen een familie zijn.

Voor wie is een systeemtherapeut geschikt?

Ga je aan de slag als systeemtherapeut, dan is de kans groot dat je een brede doelgroep gaat behandelen. De therapie kan namelijk uiterst effectief werken voor volwassenen, kinderen, individuen, gezinnen en partners. Voorbeelden van onderwerpen waar je mee aan de slag gaat zijn:

Systeemtherapeut

  • Oudertraining
  • Opvoedingsondersteuning
  • Slaapproblemen
  • Eet- en hechtingsproblemen bij baby’s
  • Kindermisbruik en –verwaarlozing
  • Gedragsproblemen (ADHD, drugsmisbruik,…)
  • Emotionele problemen zoals angst, depressie, rouw en automutilatie (zelfverwonding)
  • Eetstoornissen
  • Bedplassen

Een Systeemtherapeut zorgt voor verandering in het omgaan met elkaar

Het doel van systeemtherapie is verandering. Dit kan gaan om verandering in het omgaan met elkaar of de manier waarop tegen een probleem wordt aangekeken veranderen. Begrip, verandering, samenhang en communicatie zijn belangrijke onderwerpen die tijdens de therapie aan bod komen. Tijdens een intake komen vragen aan bod als: wat de problemen en klachten zijn, op welke manier deze zijn ontstaan en wat precies de impact is van de problemen en klachten op de betrokkenen. Maar ook onderwerpen als wat het precieze doel van deze therapie is, wat de ideale veranderingen zijn, wat er precies nodig gaat zijn om deze verandering tot stand te laten komen en het aantal gesprekken en de benodigde frequentie komen aan bod.

Word ook systeemtherapeut

In de opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa Opleidingen wordt veel aandacht besteed aan systemen en systeemtherapie komt dan ook uitgebreid aan bod. Je leert zelf opstellingen in een energetisch veld te begeleiden, met mensen, vloerankers of bijvoorbeeld edelstenen. Interesse? Meld je dan aan voor een infobijeenkomst of gratis proefles!