Home / Systeemtherapie

Systeemtherapie

Vanuit het idee dat alles met elkaar verbonden is, dat alles om je heen een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt is de systeemtherapie ontstaan. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, dat psychische klachten onderzoekt vanuit het bovenstaande idee. Een probleem of klacht staat dus nooit op zichzelf. Bij systeemtherapie worden ook de omgeving en bijbehorende factoren betrokken bij het behandeltraject.

Relaties en gezinnen in systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie of relatietherapie genoemd. In deze therapie staat het systeem dan voor de relatie (met één of meerdere partners) of het gezin. In de behandeling neemt dus nooit slechts één persoon deel.

Het is tenslotte zo, dat wanneer een lid van het systeem (gezin of relatie) een probleem ervaart, dit de andere leden binnen dat systeem beïnvloedt. De behandeling draait niet om een individu, maar met name om het verbeteren van de interactie tussen de leden binnen het systeem.

Systeemtherapie

Ontwrichting: systeemtherapie kan helpen

Wanneer er een verstoring ontstaat binnen een systeem, kan het systeem ontwricht raken. Een verstoring kan ontstaan doordat een lid van het systeem (de partner bijvoorbeeld) zich genegeerd voelt door de partner doordat deze zich afwijzend opstelt. De leden vertonen dan afwijkend gedrag en de interactie tussen beiden raakt verstoord. De balans is dan weg en het systeem is ontwricht.

Met de Masterclass Holistisch Opvoeden leer je hoe je een holistische visie kunt integreren in je opvoeding. Je leert je jezelf en je kind op alle holistische niveaus kennen en krijgt inzicht en verdieping in jezelf, je opvoeding en je kind. Als jij vol liefde en compassie leeft, dan breng je dat ook over op je kind. Samen in balans!

Schakels in systeemtherapie

Een systeem is een samenhangend geheel, en als één van de elementen verandert of er tussenuit valt, kun je je voorstellen wat er gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een rij mensen die samen een pakketje doorgeven.

Systeemtherapie

Het pakketje wordt bij toerbeurt door een ander lid van die rij overgenomen. Als één van de mensen uit die rij opeens weg is, dan valt het pakketje op de grond en is het systeem dus ontwricht. Met andere woorden: er ontbreek een belangrijke schakel om het systeem goed werkend te laten zijn.

Verandering als basis voor systeemtherapie

Systeemtherapie richt zich op verandering binnen relaties en gezinnen. De behandeling staat nooit op zichzelf, maar richt zich op meerdere factoren. Een systeemtherapeut zal nooit slechts de cliënt behandelen, maar alle deelnemende factoren die invloed hebben (gehad) op de ontstane hulpvraag. In een intakegesprek zal een systeemtherapeut dus met meerdere mensen, leden uit het systeem, praten en ze observeren om zo tot de kern van het probleem te komen.

De therapie zal de cliënt meer bewust maken van de reacties op elkaar in het systeem en zo begrip bewerkstelligen voor de invloed die leden van een systeem op elkaar uitoefenen. Indien nodig worden de andere leden van het systeem ook in het vervolg van de therapie betrokken. Communicatie, samenhang, begrip en verandering binnen relaties en gezinnen. Dit alles wordt met systeemtherapie effectief behandeld.

7.1 verbinding

Uiteindelijk wordt verandering het doel: veranderen van de omgang met elkaar, of veranderen van de wijze waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Systemisch werken komt bij de opleiding tot holistisch therapeut uitgebreid aan bod bij ZoMa Opleidingen. Iemand die zich wil specialiseren in systeemtherapie, is daarom bij ZoMa opleidingen ook op de juiste plek.