Home / Transactionele analyse

Transactionele analyse

In 1958 ontwikkelde de Canadese psychiater Eric Berne de Transactionele Analyse, waarbij hij streefde naar genezing in plaats van het boeken van vooruitgang in een behandeltraject. Behalve een behandelmethode in de psychotherapie, is transactionele analyse ook een persoonlijkheidstheorie en communicatiemodel.

Wat is transactionele analyse?

Het woord transactie betekent letterlijk uitwisseling. In de transactionele analyse is uitwisseling gericht op communicatie, voornamelijk verbale communicatie: het uitwisselen van informatie in de breedste zin van het woord. Met de transactionele analyse krijgen mensen inzicht in hun gedrag, door de interacties (transacties) tussen mensen onderling te analyseren. Zo kunnen mensen worden geholpen te veranderen en te groeien.

Met de cursus Holistisch Opvoeden leer je hoe je een holistische visie kunt integreren in je opvoeding. Je leert je jezelf en je kind op alle holistische niveaus kennen en krijgt inzicht en verdieping in jezelf, je opvoeding en je kind. Als jij vol liefde en compassie leeft, dan breng je dat ook over op je kind. Samen in balans!

Gedragsverandering met transactionele analyse

Wanneer we spreken over gedragsverandering, dan wordt daarmee het gedrag bedoeld waarmee of waardoor mensen onbewust genomen besluiten hebben genomen. Die besluiten worden scripts genoemd. Onbewust genomen besluiten hebben vrijwel altijd plaatsgevonden in het verleden.

Ze spelen nog steeds mee in de manier waarop we met elkaar communiceren.

Transactionele analyse

Een goed voorbeeld is de houding die iemand aanneemt in de communicatie met een ander wanneer het gaat om het tonen van emoties. Wanneer iemand als kind altijd te horen heeft gekregen dat huilen zwakte betekent en dat je niet zwak moet zijn, dan heeft dat op latere leeftijd invloed op de manier waarop iemand zich uit in een situatie waarin het tonen van emoties wordt gevraagd.

Scripts en egotoestanden in transactionele analyse

Het is nooit te laat om scripts te veranderen. Met transactionele analyse worden scripts (aangeleerd gedrag) geanalyseerd aan de hand van modellen, in de transactionele analyse egotoestanden genoemd. Er worden drie soorten egotoestanden onderscheiden:

  • ouder-
  • kind-
  • volwassen-egotoestand

 

Deze toestanden zijn modellen voor onze persoonlijkheid en bieden de mogelijkheid de diverse persoonlijkheden heel nauwkeurig te onderzoeken. Door te analyseren kunnen daarmee de scripts worden aangepakt. Zo kunnen (onbewust) genomen besluiten worden teruggedraaid, aangepast of veranderd.

Communicatie in transactionele analyse

In menselijke relaties staat verbale communicatie centraal. In de transactionele analyse wordt de communicatie face-to-face onderzocht. Er ontstaat actie en reactie door de uitwisseling van woorden. De inhoudelijke boodschap die wordt overgebracht is de letterlijke betekenis, maar vervolgens heeft de boodschap ook een psychologisch niveau.

Hierbij gaat het om intonatie, de lading die de boodschap door de manier waarop iets wordt gezegd, meekrijgt. De sfeer die ontstaat, de zogenaamde ondertoon, de toon waarop wordt gesproken en de houding die iemand aanneemt bepalen allemaal de betekenis van de transactie die plaatsvindt.

Transactionele analyse

Groei door transactionele analyse

Hoe iemand de boodschap dus opvat, is afhankelijk van allerlei factoren. De transactionele analyse onderzoekt de toestand van degenen die deelnemen in de transactie, de letterlijke boodschap, de onderliggende boodschap en uiteindelijk de manier waarop de ontvanger daarop reageert. Door deze analyse kunnen gedragsveranderingen en groei worden bewerkstelligd. Het is een krachtige methode die door veel (psycho)therapeuten wordt toegepast.

Bij ZoMa Opleidingen is transactionele analyse een belangrijk onderdeel in een aantal modules bij de opleiding tot holistisch therapeut. Uitwisseling, communicatie, interpretatie, en hoe dit doorwerkt in iemands energie vormen een rode draad in de opleiding. Interesse? Kom eens langs bij één van onze open dagen!