Home / Wat is de holistische theorie?

Wat is de holistische theorie?

Een goede gezondheid is ongetwijfeld een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een goede levenskwaliteit. Als mens gaan we dan ook op zoek naar hulpmiddelen, inzichten en kennis om het bereiken én behouden van een gezonde geest en een gezond lichaam mogelijk te maken.

Hoewel de tegenwoordige evoluties op het gebied van gezondheidszorg en gezondheid in het algemeen ongelofelijk zijn, kiezen steeds meer mensen voor een terugkeer naar een holistische werkwijze als het gaat om hun gezondheid op emotioneel, fysiek, mentaal en psychologisch vlak. En wordt er steeds vaker voor alternatieve geneeswijzen gekozen die volgens de holistische theorie werken.

De basis van een holistische manier van leven is de holistische theorie, die gebaseerd is op enkele centrale kernwaarden. Wat is de holistische theorie nu precies, wat zijn de belangrijkste kenmerken en hoe kan je leven volgens deze theorie? Voor een antwoord op deze en meer vragen – lees snel verder!

De belangrijkste kenmerken van de holistische theorie

De holistische theorie is gebaseerd op het idee dat het bereiken van een goede gezondheid enkel mogelijk is als er aandacht wordt besteed aan alle aspecten van het menselijke bestaan. Deze aspecten zijn onder andere:

  • Het lichaam
  • Emoties
  • Mentale capaciteiten
  • De psyche of geest

Bij de holistische theorie gaat men ervan uit dat al deze en meer aspecten samen één sterk geheel vormen en zo zorgen voor een optimale gezondheid. Het woord holistisch of holisme komt immers van het Griekse woord ‘holos’, wat zoiets als ‘heel’ of ‘geheel’ betekent.

Wil je écht gezond worden en dat ook blijven? Dan is volgens velen een holistische manier van leven de enige oplossing. Maar wat zijn de belangrijkste kernmerken van deze zienswijze of theorie nu precies?

1. De ultieme balans tussen alle aspecten

Ten eerste is het bij de holistische theorie of levenswijze van belang dat er balans wordt gecreëerd tussen alle aspecten die deel vormen van het menselijke wezen of bestaan. Geen enkel aspect is belangrijker dan een ander, en elk aspect verdient dan ook evenveel aandacht en energie in het leven van een mens.

Voor een goede fysieke gezondheid is het bijvoorbeeld essentieel dat je gezond eet en beweegt. Als je psychologisch gelukkig en gezond wilt zijn, dan is het belangrijk dat je een goede, sterke en positieve mindset ontwikkelt.

Daarbij is ook de mentale capaciteit van de mens erg belangrijk, en daarom is het goed om in het dagelijkse leven elke dag mentale uitdagingen aan te gaan, bij te leren en de geest actief te houden.

Als er écht balans is tussen deze aspecten van het menselijke zijn, dan spreekt men van een holistische manier van leven. Veel mensen zweren dat deze inzichten en werkwijze wonderen doet voor hun geluk, maar als je erover nadenkt is dat eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk.

2. Een wisselwerking tussen geest en lichaam

Naast het feit dat er bij de holistische theorie balans moet zijn tussen geest, lichaam en emoties, is het ook belangrijk om te weten dat er effectief wisselwerking bestaat tussen deze aspecten. Geen enkel aspect van de mens staat op zich en er is altijd een interactie aanwezig, in alle richtingen.

Als iemand bijvoorbeeld gezondheidsproblemen heeft op het fysieke vlak, dan zal zich dat hoe dan ook vertalen in klachten of symptomen op emotioneel niveau, en vice versa. Dat in tegenstelling tot de aanpak van de moderne gezondheidsleer, waarbij het lichaam en de geest of het verstand als afzonderlijke aspecten worden beschouwd die eigenlijk van elkaar afgescheiden zijn.

De holistische theorie steunt op het feit dat gezondheidsproblemen op eender welk niveau niet altijd hun oorsprong of oorzaak vinden in datzelfde niveau. Dat is dan ook waarom een holistische geneesheer het hele lichaam onderzoekt op geestelijk, fysiek en psychologisch of mentaal niveau.

Het resultaat? Gezondheidsproblemen kunnen bij de kern worden aangepakt, waardoor de kans dat ze effectief verdwijnen ook een stuk groter is. Bij de moderne gezondheidsleer wordt er bijvoorbeeld veel meer aandacht besteed aan het bestrijden van symptomen, terwijl de holistische theorie zich focust op het verhelpen van de wortel of kernoorzaak van problemen.

3. Elke persoon is uniek

Doordat de holistische theorie gebaseerd is op de gedachte dat alle aspecten van het menselijke wezen even belangrijk zijn en op elkaar inspelen, wordt er ook van uit gegaan dat elke persoon uniek is. In feite houdt dat in dat een gezondheidsprobleem bij de ene persoon een compleet andere oorzaak kan hebben dan hetzelfde probleem bij iemand anders.

Natuurlijk zijn er wel bepaalde richtlijnen die bij de holistische theorie een houvast bieden. Zo zouden bepaalde emoties die vastzitten in het geestelijke lichaam een weg naar buiten zoeken in de vorm van problemen met specifieke organen of andere lichaamsdelen.

Toch analyseert een holistische arts elke patiënt en persoon als uniek, en wordt er veel minder gebruik gemaakt van een vast stramien of procedure bij de bestrijding van klachten. En dat maakt de holistische theorie volgens velen erg succesvol.

Tips om te leven volgens de holistische theorie

Nu duidelijk is wat de holistische theorie precies is, is het natuurlijk ook van belang dat je weet hoe je op holistische wijze kunt gaan leven. Hieronder vind je enkele handige tips:

1. Eet gezond en beweeg

De basis van een goede gezondheid zijn beweging en goede voeding, dat is zeker. Vaak wordt de fysieke dimensie van het menselijke bestaan beschouwd als de kern waaruit alle andere aspecten groeien en sterker worden, dus het is essentieel dat je je lichaam gezond, fit en sterk houdt!

2. Erken je emoties en laat ze toe

Emoties maken de mens tot wat hij is, maar jammer genoeg beseffen veel mensen niet hoe belangrijk dit aspect van ons bestaan is. Een goede emotionele gezondheid begint bij het erkennen én herkennen van je gevoelens. Zelfreflectie is hier een goede tool voor. Daarbij is het essentieel dat je deze gevoelens er laat zijn, zodat ze geen acute of chronische gezondheidsproblemen met zich meebrengen!

3. Houd je geest actief

Mentale activiteit is eveneens belangrijk voor een holistische levenswijze en dan hebben we het vooral over ons denkvermogen, onze ratio en ons intellect. Het is een goed idee om je geest elke dag scherp te houden door bij te leren, ideeën uit te wisselen met anderen, enzovoort.

4. Ontwikkel een positieve mindset

Ten slotte is er het psychologische aspect van het menselijke bestaan, en centraal daarbij is de mindset. Een positieve mindset is onmisbaar voor een goede gezondheid. Zelfs de moderne gezondheidsleer erkent dat er een groot verband bestaat tussen psychologische problemen en fysieke klachten. Ook de holistische theorie gelooft daar stellig in en dat maakt het cultiveren van een positieve mindset des te belangrijker!