Home / Wat is non-dualiteit en hoe kan het mij helpen?

Wat is non-dualiteit en hoe kan het mij helpen?

Het perspectief dat we hebben in ons leven bepaalt voor een groot stuk onze algemene levenskwaliteit en hoe we de wereld, onszelf en de mensen om ons heen ervaren. Het juiste perspectief cultiveren is dan ook erg belangrijk voor een écht diepgaand geluksgevoel dat blijvend is en voldoening geeft!

Non-dualiteit is een begrip dat in de wereld van de psychologie, Ayurveda, spiritueel leiders als Mooji en andere stromingen erg bekend is, en dat is natuurlijk niet zomaar. Het gaat om een unieke kijk op de wereld en het leven, één waar veel mensen bij zweren als het gaat om écht gelukkig worden.

Wat is non-dualiteit nu precies, en wat zijn de kenmerken van deze levenswijze? En misschien nog het belangrijkste: hoe kan non-dualiteit je helpen in het leven? Hieronder lees je meer over non-dualiteit!

Wat is non-dualiteit?

Non-dualiteit is een levens- en zienswijze met als basis de overtuiging dat er geen dualiteit is. Dit wil zeggen, deze stroming steunt op de gedachte dat er niet zoiets bestaat als goed of slecht. Zoals de term zelf al een beetje verklapt, gaat het om een manier van leven en denken waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen ervaringen, gebeurtenissen, mensen of gedachten die wenselijk of onwenselijk zijn.

Voor veel mensen lijkt non-dualiteit een tegennatuurlijke manier van denken, omdat het eigenlijk een beetje ingaat tegen wat we als mens zijn aangeleerd over het leven. De meesten van ons zijn ervan overtuigd dat goed en slecht, zwart en wit, gelukkig en verdrietig en eigenlijk alle andere mogelijke tegenstellingen, zowat de basis vormen van hoe we het leven ervaren. Bij non-dualiteit is dat niet het geval.

Vaak wordt non-dualiteit beschouwd als een zienswijze die alle tegenstellingen en dualiteit overstijgt. Het gaat hierbij eigenlijk om een bredere kijk op het leven, een hoger bewustzijn zelfs, dat met zich meebrengt dat tegenstellingen zoals goed en slecht, categorisering en onderscheid maken tussen mensen, dingen en gedachten zelfs niet meer van toepassing zijn.

Een definitie vormen van non-dualiteit is niet gemakkelijk, maar hopelijk heeft het bovenstaande overzicht toch al wat duidelijkheid gegeven. Wat zijn nu de belangrijkste kenmerken van non-dualiteit?

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van non-dualiteit?

Non-dualiteit is een manier van leven die eigenlijk iedereen kan toepassen of leren, maar voor velen is het een begrip dat moeilijk te vatten is. Dat is ook niet verwonderlijk, want als mens in deze maatschappij zijn we aangeleerd om alles te analyseren, te vergelijken en zo een conclusie te maken die gebaseerd is op de ratio of het intellect.

Non-dualiteit kan daarom het beste omschreven worden door middel van bepaalde algemene kenmerken, die misschien toegankelijker en gemakkelijker te begrijpen zijn:

1. Er is geen goed of slecht

De eerste, belangrijkste kerngedachte van non-dualiteit is de afwezigheid van begrippen als goed of slecht. Zoals reeds gezegd hebben we als mens de neiging om alles onder de loep te nemen en er het label ‘goed’ of ‘slecht’ op te plakken. Deze manier van leven is praktisch en kan ons helpen om ons dagelijkse leven te navigeren en in te richten, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee.

Dualiteit zorgt er immers voor dat we als mens nooit écht gelukkig zijn, omdat er altijd wel iets is dat ‘slecht’ is in ons leven. Bij non-dualiteit worden alle ervaringen, gedachten en gebeurtenissen vanop een afstand bekeken – zonder oordeel of label – en dat geeft veel mensen die deze zienswijze toepassen een ongelofelijk gevoel van vrijheid en geluk.

2. Zelfbewustzijn staat centraal

Volgens de theorie die achter non-dualiteit ligt, is het enkel mogelijk om deze manier van leven te ontwikkelen en te laten groeien als er voldoende zelfbewustzijn is. Dit komt omdat onze beperkte, menselijke ratio of intellect ervoor zorgt dat we in een soort van dualiteit-gevangenis zitten, waardoor we het grote plaatje niet of nauwelijks kunnen zien. Heb je als persoon genoeg zelfbewustzijn? Dan kan je als het ware uitzoomen en het leven zonder oordeel bekijken en ervaren.

Zelfbewustzijn trekt je als persoon immers weg uit je ego, wat eigenlijk niet meer is dan een verzameling vooroordelen, indrukken, vergelijkingen, analyses en andere begrippen die deel uit maken van de dualistische levenswijze. Hoe sterker je zelfbewustzijn en hoe beter je het grote plaatje ziet – hoe minder goed en slecht ertoe doen in je leven.

3. Alle emoties zijn evenwaardig

Mensen zijn emotionele wezens, dat is zeker. Onze gevoelens vormen zowat de basis van hoe we het leven ervaren, hoe we met mensen omgaan en zelfs hoe gelukkig we ons voelen. Bij een dualistische kijk op het leven bestaan er ‘goede’ emoties en ‘slechte’ emoties. Natuurlijk zijn sommigen gevoelens wenselijk, terwijl we andere zoveel mogelijk willen vermijden in het leven.

Als je non-dualiteit toepast in je leven, erken en besef je dat alles emoties evenwaardig zijn en dat er niets zoiets bestaat als een ‘slecht’ of ‘goed’ gevoel. Dat wil echter niet zeggen dat je geen verdriet of pijn kunt hebben, of dat je niet gelukkig of uitgelaten kunt zijn. Bij non-dualiteit wordt er echter gewoon geen label op die emoties geplakt, waardoor er een grotere mate van spirituele vrijheid ontstaat.

Hoe kan non-dualiteit je helpen in het leven?

Non-dualiteit kan in ontelbaar veel woorden beschreven worden, maar de kerngedachte is nu wel duidelijk. De vraag is natuurlijk: hoe kan non-dualiteit je als persoon helpen in het leven?

1. Je hebt minder stress

Als je beseft dat er geen goed of slecht is, of toch niet in de gangbare zin van het woord, dan besef je ook dat zowel leuke als minder leuke emoties, ervaringen en mensen deel uitmaken van het leven. Hierdoor ervaar je minder stress en ben je over het algemeen vrediger.

2. Een intuïtieve manier van leven

Daarbij kan non-dualiteit ook helpen om intuïtiever te gaan leven, omdat het eigenlijk de mentale mist die door een dualistische levenswijze wordt veroorzaakt, doet oplossen. Je kan veel helderder denken, je bent meer in tune met je intuïties en gevoelens – en dat brengt meer geluk met zich mee.

3. Je neemt het leven zoals het is

Zoals reeds gezegd wil non-dualiteit niet zeggen dat er geen pijn of verdriet bestaat. Wel is je kijk op deze emoties en andere minder leuke ervaringen anders, waardoor je er vanbinnen minder weerstand tegen biedt. Zodra die weerstand wegvalt, ontpopt er zich een manier van leven die, zelfs als het eens moeilijk is, heel bevrijdend aanvoelt en een onbeschrijfelijke, diepgaande gemoedsrust met zich meebrengt.