Home / Zelfreflectie

Zelfreflectie

Zelfreflectie is het doen van holistisch zelfonderzoek. Hiermee wordt bedoeld dat je onderzoek doet naar jezelf op alle vijf holistische niveaus in jezelf: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Zelfreflectie doe je met name op basis van wat er is gebeurd. Je gaat dan kijken hoe een situatie, een persoon of wat je zelf hebt gezegd of gedaan je heeft beïnvloed op al die niveaus. Door aan zelfreflectie te doen leer je jezelf dus beter kennen en je kunt jezelf bevrijden van onbewuste en belemmerende patronen, overtuigingen, verdedigings- en beschermingsmechanismen, rollen, etc. Een handige, dan wel niet één van de belangrijkste tools om in je toolbox te hebben.

Waarom zou je aan zelfreflectie doen?

Door aan zelfreflectie te doen kom je in verbinding met de meest waardevolle informatie en de wijste aanwezigheid die er is: je hogere zelf, je hart, je intuïtie, je innerlijk kind of hoe jij dat ook noemt.

Zelfreflectie-600x401

Het is in ieder geval een soort innerlijke stem die alle wijsheid over jou in pacht heeft en die precies weet wat in lijn is met jouw hoogste goed.

Bij zelfreflectie stel je jezelf vragen om inzicht te krijgen in je gedrag, kwaliteiten en talenten; kortom in wie jij werkelijk bent. Stel dat je je depressief voelt omdat je steeds in hele korte en onstabiele relaties zit, terwijl je eigenlijk echt iets met een partner wilt opbouwen. Zelfreflectie kan je dan helpen om erachter te komen waarom die relatie waar je naar verlangt, niet op je pad komt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een programmering. Programmeringen noemen we bij ZoMa ook wel lampenkapjes, ofwel onbewuste patronen. Dit betekent dat je op een bepaalde manier handelt, zonder dat je je er echt bewust van bent of weet waarom. Zelfreflectie kan je dan helpen om de achterliggende reden hiervan boven water te halen en uit te diepen.

Zelfreflectie ontluikt je blinde vlekken

Dit doe je door te reflecteren op jezelf op alle vijf holistische niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel. Je kunt dit zelfstandig doen, maar je kan hiervoor ook naar een therapeut of coach gaan. Wat heel fijn kan zijn, want deze persoon heeft ervoor gestudeerd om dit soort zaken uit te diepen en fungeert als een spiegel, een klankbord. Hierdoor worden al snel veel blinde vlekken over jezelf zichtbaar en kan er healing plaatsvinden.

Spiegels, blinde vlekken en overdracht

In deze vlog legt Marjolein o.a. uit wat blinde vlekken zijn. Door hier bewustzijn op te hebben, kun je beter focus houden op wat jij werkelijk wilt.

Zelfreflectie kan dus ook best confronterend zijn, omdat je dingen over jezelf komt te weten waar je je vaak voor bent gaan schamen of schuldig over voelt etc. Dat is vaak ook de reden waarom het blinde vlekken zijn geworden, dit wilde je graag zo snel mogelijk vergeten. Om het patroon te doorbreken is het echter wel noodzakelijk om deze minder leuke kenmerken, ook wel schaduwen genoemd, van jezelf weer onder ogen te komen. Ook daarom kan het fijn zijn om zelfreflectie eerst samen te doen met een coach of therapeut, omdat die je er compassievol doorheen kan begeleiden. En waardoor je ook leert om met zelfcompassie, zonder oordeel dus, naar je eigen stukken te kijken.

Het doel van zelfreflectie

Wat je eigenlijk wilt, als je een patroon wilt doorbreken met zelfreflectie, is naar de oorzaak van je patroon te gaan. Deze oorzaak ligt vaak op spiritueel niveau. Hier vinden we onze spreekwoordelijke kelder waarin we onze trauma’s, onverwerkt verdriet en pijnen hebben weggestopt. Wat ertoe heeft geleid dat we:

 • zijn gaan weg bewegen van onze essentie
 • uit balans zijn geraakt
 • aantrekken wat ons niet gelukkig maakt

Het is echter geen vaste richtlijn bij zelfreflectie om meteen te beginnen bij het spirituele niveau. Sommige mensen starten hun zelfreflectie juist op één van de andere niveaus. Dit is voor hen een zachtere ingang om uiteindelijk bij die kern uit te komen. Uiteindelijk is het dus wel het doel dat je met zelfreflectie bij die kern uitkomt. Anders blijf je meer een symptoombestrijding uitvoeren dan dat je het probleem echt oplost.

Meditatie loslaten

Wil jij ook graag patronen herkennen, erkennen en loslaten? Doe dan mee met deze meditatie die tevens een mooie voorbereiding is op wat er volgt in de rest van het artikel!

Hoe doe je aan zelfreflectie?

Hoe ziet zo’n zelfreflectie proces op al deze niveaus er dan uit? En welke vragen kun je jezelf per niveau stellen om te achterhalen waarom je bijvoorbeeld kortstondige relaties aantrekt, je droombaan niet kan realiseren, etc.?

Fysiek

Met het fysieke niveau wordt je lichaam bedoeld. Als we niet in overeenstemming handelen met met ons hoogste goed, geeft ons lichaam signalen af die hier op wijzen. Het lichaam wil je op deze manier waarschuwen dat je op het punt staat om in een belemmerend patroon te vervallen. In het begin zijn deze signalen dan heel subtiel, maar als je ze niet oppikt en in het patroon vervalt en hier verder in verzeild raakt, zullen de signalen steeds intenser worden. Het is dus goed om zelfreflectie te doen naar de signalen die jouw lichaam gebruikt om je aandacht te trekken. Vragen die je jezelf kan stellen zijn:

 • Had ik last van hoofdpijn, buikpijn, schouderpijn?
 • Voelde ik mij moe?
 • Hoe was mijn eetlust?
 • Hoe zorg ik voor mijzelf wanneer een bepaald patroon actief is in mij of wanneer ik niet in overeenstemming handel met mijn hoogste goed?

Emotioneel

Het emotionele niveau gaat over wat je voelt, je emoties. Om een patroon te doorbreken is het belangrijk om in contact te staan met je gevoelens. Dat betekent dat je je gevoelens kan en durft te voelen en dat je ze kan onderscheiden van elkaar. Hierdoor kan je in een situatie aanvoelen of iets jou blij of angstig maakt, je veilig of onveilig laat voelen. Door in contact te komen met je gevoel, kom je ook uit je hoofd en meer in contact met wat jij wil. Je doet dan niet langer wat je ‘denkt’ dat hoort, maar wat goed voelt voor jou. Zelfreflectie vragen die je jezelf kan stellen zijn:

 • Wat voelde ik op het moment dat…?
 • Waar voelde ik dat in mijn lichaam…?
 • Wat wil dit gevoel mij vertellen?

Mentaal

Het mentale niveau heeft betrekking op wat je denkt en de overtuigingen waar je bij leeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat we gemiddeld zo’n 60.000 gedachten per dag hebben waarvan er gemiddeld 40.000 negatief zijn.

Zelfreflecties

Vervolgonderzoek heeft uitgewezen dat we onszelf hierdoor letterlijk ziek kunnen denken, maar ook dat we ons weer beter kunnen denken. Het is daarom op dit niveau interessant om jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Wat denk ik allemaal op een dag?
 • Welke verhalen vertel ik mijzelf?
 • Is wat ik denk waar?
 • Waar komen mijn gedachten en overtuigingen vandaan? Waar zijn ze op gebaseerd?
 • Zijn de gedachten die ik denk en de overtuigingen die ik heb wel echt van mij of heb ik ze overgenomen?
 • Hoe beïnvloeden mijn gedachten en overtuigingen mijn gedrag?
 • Hoe staat het met mijn gronding?

Energetisch

Dit niveau gaat over je energiehuishouding. Met zelfreflectie ga je op dit niveau onderzoeken hoe personen en gebeurtenissen jouw energie beïnvloeden en hoe je beter met jouw energie kunt omgaan. Krijg je er energie van of ontneemt het je met name energie? En hoe kan je herkennen dat er een shift plaatsvindt in je energie? Dit niveau verwijst daarom ook naar je energielichaam, chakra‘s en aura. Dit energieveld bevat informatie over de persoon. Hoe bewuster jij je wordt van je eigen energieveld, hoe sneller je ook energetisch kan aanvoelen of iemand met jou matcht, of een baan goed bij je past, of een ruimte fijn aanvoelt of dat je beter weg kan gaan, etc. Vragen die je jezelf kan stellen zijn:

 • Hoe beïnvloedde deze persoon, situatie of ruimte mijn energie?
 • Voelde ik mij welkom? Mocht ik er helemaal zijn of kreeg ik het gevoel een stuk van mij te moeten verstoppen?
 • Hoe voelde ik mij na deze ontmoeting of gebeurtenis: energized of overprikkeld?
 • Welke boodschappen heb ik van mijn intuïtie opgevangen over de energie van de andere persoon of over de situatie of gebeurtenis?

Spiritueel

Dit niveau geeft je informatie over wie je werkelijk bent, wat je trauma’s en grootste angsten zijn, waar je nog onverwerkt verdriet op hebt zitten, verdedigings- en beschermingsmechanismen, etc. Door op dit niveau aan zelfreflectie te doen kun je al dit soort dingen afleggen waardoor je kan gaan ontdekken wie jij echt bent, wat jij echt wil in alle facetten van het leven, wat jouw zielsmissie is etc. Vragen die je jezelf kan stellen op dit niveau zijn:

 • Wat maakt mij blij en waar word ik gelukkig van?
 • Waar heb ik nare herinneringen aan?
 • Wat maakt mij angstig en weet ik ook wat daar de oorzaak van is?
 • Wat vond ik als kind leuk om te doen?
 • Hoe was de opvoeding die je hebt gekregen? Wat is er toen allemaal gebeurd? En hoe heeft dit jou gevormd?
 • Als iemand zich op een bepaalde manier gedraagt, waar word ik dan aan herinnerd? Wat triggert dat in mij?

Al deze niveaus staan in verbinding met elkaar. Wat betekent dat als je op één niveau iets aflegt, dat invloed heeft op al die andere niveaus. Daarom doe je bij zelfreflectie ook ‘holistisch’ onderzoek, zodat je op al die niveaus de nodige veranderingen kan doorvoeren en je algeheel in balans komt.

Online cursus zelfreflectie

Wil je graag aan de slag met zelfreflectie om te onderzoeken hoe jij meer in balans kan komen? Hoe je dat doet, leer je in onze online cursus Holistisch Voeden.

De meerwaarde van zelfreflectie

Op ieder niveau zijn er dus zaken die je al die tijd onbewust hebben beïnvloed. De waarde van zelfreflectie zit hem er daarom in dat je dat soort zaken bewust kan maken. Mocht dat een patroon zijn waar je afstand van wil doen dan is het belangrijk om met andere ogen naar de kernoorzaak te gaan kijken. In plaats van dat je het wegstopt en het een belemmerend obstakel laat zijn, ga je kijken naar wat het je wil leren. Dus wat is de les achter dit patroon dat je steeds weer herhaalt? Wat is de dieperliggende boodschap? Zo krijg je met zelfreflectie inzicht in waarom je doet wat je doet en waarom je aantrekt wat je aantrekt.

Ontdek ook deze dingen over jezelf met zelfreflectie

Zelfreflectie hoeft echter niet alleen betrekking te hebben op het onderzoeken en afleggen van je patronen. Je kan ook zelfreflectie toepassen om te ontdekken wat:

 • Jouw waarheid is, waar jij voor staat
 • Jij lekker vindt om te eten en drinken
 • Jouw talenten en kwaliteiten zijn
 • Je leuk vindt
 • Je blij maakt
 • Je doet als je ergens enthousiast over bent
 • Je zielsmissie is
 • Je onderscheidt van de rest en je dus uniek maakt
 • Je kan doen om meer structuur aan te brengen in je leven
 • Je kan doen om meer zelfliefde te ontwikkelen
 • Spiritualiteit voor jou betekent en hoe jouw intuïtie werkt

Zelfreflectie leren toepassen

Als je zelfreflectie als tool wilt inzetten in je dagelijks leven of je wilt je cliënten hier wegwijs mee maken, dan kun je bijvoorbeeld de opleiding tot Holistisch Therapeut gaan volgen. Tijdens de opleiding wordt hier veel aandacht aan besteed, evenals in de online trainingen. Meld je aan voor een infobijeenkomst om meer informatie in te winnen.