slider

Reiki trainer (Leerjaar 3)

In de opleiding tot Reiki Trainer wordt je opgeleid om zelf Reiki cursussen te geven.Er is een rode draad aan kennis en ervaring die wordt overgedragen. Daarnaast zijn er vaste opdrachten waaraan je moet voldoen. Er is alle ruimte om precies aan te dragen wat nodig is om jou nog een stap verder te brengen in je bewustzijn en je behandelingen. Je wordt compleet klaar gestoomd tot trainer.
slider
Wat is de inhoud van het derde jaar?

De modules

Module 1: proces: werken aan jezelf

 • Deze module gaat om werken aan jezelf.
 •  Je kiest een thema uit waar je mee aan de slag gaat met dat wat je nog nodig hebt om een unieke volwaardige Reiki trainer te worden.
 • Je mag jezelf gaan behandelen / onderzoeken met de diverse technieken en methodieken die je in de opleiding tot Holistisch Therapeut hebt geleerd. Dit kan zijn dat je bijvoorbeeld met het thema vertrouwen aan de slag wilt gaan en daar ga je verbanden zien waar dat mee te maken heeft. Welke patronen spelen daarbij een rol? Zie je een verband met het innerlijk kind? Zijn er bepaalde overlevingsmechanismen of programma’s die nog in de weg zitten? Hoe werkt dat door op orgaanniveau, chakraniveau, en in de aura? Hoe zie je op holistisch niveau wat dat voor invloed heeft.
 • Je gaat hiermee dus gericht op zelfonderzoek uit om belemmeringen, die er nog zitten, te transformeren.
 • Ook krijg je in deze module een thema. Deze word voor je gekozen en je krijgt aangegeven hoe je deze mag gaan inzetten. Dit betekent, dat je intensief met jezelf aan de slag mag gaan, gericht om de Reiki Trainer te worden, die jouw authentieke Zelf vertegenwoordigd.
 • Je schrijft tijdens dit onderdeel wat je bent tegengekomen in jezelf en wat je daarvan hebt geleerd.


Module 2: Reiki principes

 • Je gaat in deze module de Reiki principes helemaal eigen maken.
 • Hierbij doe je ook je eigen zelfonderzoek.
 • Hoe maak jij jouw Reiki principes helemaal eigen, zodat je deze ook kunt overbrengen naar je potentiële cursisten?
 • Hoe breng jij de Reiki principes tot leven?
 • Je beschrijft wat je bent tegengekomen in jezelf en wat je daarvan hebt geleerd.


Module 3: proces werken met anderen

 • Je gaat aan de slag met anderen in module 3. Dit heb je natuurlijk ook al eigen gemaakt met de opleiding tot Holistisch Therapeut, maar hierin ga je een stap verder.
 • Je gaat met cliënten aan de slag die al Reiki 1 hebben en waarbij je ze helpt om zichzelf in hun kracht te brengen. Je behandelt 3 keer 3 cliënten.
 • De begeleiding, die je biedt, is daarmee al gedeeltelijk te vergelijken met de begeleiding van de individuen in een Reiki groep.
 • Je brengt hierbij cursisten volledig in hun kracht en op die manier maak je meer gebruik van coaching dan van therapie.
 • Je maakt van de behandelingen verslagen, waarbij je ook echt de diepte in gaat. Wat zijn de spiegels voor jou? Waar zie je je eigen uitdagingen en belemmeringen? Waar sta je in je groeiproces / bewustzijnsontwikkelingsproces?
 • Kortom een zelf reflectieve module, waarbij je ook veel meegeeft aan je cliënten.


Module 4: wat spreekt mij aan in een Reiki trainer?

 • Jij kiest 3 gecertificeerde Reiki Masters uit, die jou een behandeling geven en waarbij je minimaal 1 verdiepingsdag / open avond volgt.
 • Je observeert hoe de Reiki Masters een behandeling geven en let op hoe een open avond / verdiepingsdag wordt verzorgd.
 • Je schrijft hier een reflectieverslag over. O.a. de volgende vragen komen daarbij naar voren: Hoe ervaar je de behandeling / open avond? Hoe speelt een Reiki Master in op groepsdynamiek? Wat ervaar je? Wat spreekt je aan en wat spreekt je minder aan? Geef daarin aan, wat er bij jou werd aangeraakt. Welke spiegel laat de Reiki Master jou zien?


Module 5: vaardigheden ontwikkelen

 • Wat heb jij nog nodig om jou tot een authentieke volwaardige Reiki trainer te maken? Deze module is daarmee compleet op maat. Natuurlijk zijn er vaardigheden die je nodig hebt, maar het gaat er in essentie om, dat jij helemaal jezelf kunt zijn en dat met bepaalde vaardigheden nog meer kunt versterken.
 • Het is in deze module niet de opzet dat je “kunstjes” leert, waarbij je vervolgens niet meer bij jezelf blijft. Authenticiteit blijft hierin de rode draad.


Module 6: kennis uitbreiden

 • Je gaat nog meer je kennis uitbreiden ter voorbereiding op module 7.
 • Welke verdieping zoek je nog in Reiki?
 • Wil je je meer verdiepen / specialiseren in de Japanse Reiki technieken of ga je kijken welke Westerse Reiki technieken je aanspreken en hierover kennis vergaren?
 •  Kortom een hele zoektocht waarbij je jouw Reiki basis nog verder verstevigt en uitbreidt.
 • Wij begeleiden je daar waar je interessegebied ligt.


Module 7: opbouw van een Reiki cursus

 • Je gaat een Reiki 1 cursus in elkaar zetten.
 • Je mag in deze module veel naslagwerk en literatuur gebruiken en onderzoeken, wat je in de Reiki 1 cursus naar voren wilt laten komen, naast de vaststaande onderdelen.
 • Je maakt hierbij gebruik van de kennis, die je hebt opgedaan in module 5.
 • Vragen als: wat ga je vertellen? Wat is essentieel om over te brengen? Welke oefeningen ga je doen? Wat is je opzet? Welke tijdsindeling? Wat is het doel van de dag? Welke verwachtingen heb je? 
 • Deze module voer je dus veelal thuis uit en je stuurt het resultaat per mail toe. Uiteraard krijg je hier feedback op en gaan we kijken, waarin we jouw authenticiteit nog meer naar voren kunnen laten komen in de Reiki 1 cursus.


Module 8: overdragen van kennis

 • Je gaat oefenen met het overdragen van kennis.
 • Je hebt een oefenochtend met mede Reiki trainers. Hierbij mogen jullie ieder ongeveer 30 minuten een workshop verzorgen voor elkaar. Dit ontwikkel je zelf en mag je dan ook zelf uitvoeren.
 • Het is de bedoeling dat je kort wat uitlegt en dus ook iets doet met de groep, bijvoorbeeld een visualisatie, een oefening met klankschalen of een meditatie etc. We geven elkaar daarop feedback.
 •  Je leert ontzettend veel van elkaar en kunt er inspiratie op doen door te zien hoe mede Reiki trainers het doen.
 • Je maakt gebruik van je intuïtie, je let daarbij ook op de groepsdynamiek. Je krijgt hierna feedback en tips om mee te nemen in het vervolgtraject. 
 • NB. Mocht blijken dat 1 oefenochtend niet voldoende is, en er meer begeleiding op dit onderdeel nodig is, dan is dat in te passen.


Module 9: inwijden

 • Je leert in deze module alle inwijdingen.
 • Hieronder valt ook de Reiki 3B dag, waarbij je alle Reiki-inwijdingen leert (van reiki 1, 2 en 3A) en waarbij je op mij en mede Reiki trainers mag oefenen. Daarmee is de cirkel dan ook weer rond.
 • Na de Reiki 3B dag kijken we wat je nog nodig hebt om de inwijdingen helemaal goed uit te kunnen voeren vanuit jouw authentieke Zijn.


Module 10: Reiki 1 cursus geven

 • jij gaat de Reiki 1 cursus geven, waarbij de mastertrainer aanwezig is.
 • Je krijgt waar nodig feedback / coaching om de puntjes op de i te zetten en alle technieken en vaardigheden te verfijnen.
 • Je geeft hierbij dus een echte Reiki 1 cursus en nodigt 2 cursisten uit.
 • Deze Reiki 1 cursus geef je bij ZoMa opleidingen. ZoMa opleidigen verzorgd  deze dag de lunch.
 • De opbrengsten van deze dag zijn uiteraard voor jou!
 • Na deze dag volgt er meestal nog 1 sessie en daarmee is de opleiding afgerond en hopen wij dat je heel veel mensen mag inwijden en bij zich Zelf mag brengen!

Welke literatuur wordt verplicht gesteld?

*De literatuur die in leerjaar 1 en leerjaar 2 in de opleiding tot Holistisch Therapeut verplicht wordt gesteld ga je dieper op in. Dat is de basis.

Dat wordt uitgebreid met de volgende boeken
 • Diana Stein - De Kern van Reiki
 • Diana Stein – De kern van Reiki Handboek
 • Walter Lubeck – De mooiste Reiki technieken

* én de boeken die je zelf naar invulling wilt gebruiken.

Wat aanbevolen wordt:
 • Nelstein – Reiki bij Dieren
 • Arien Luijerink – Reiki Groeiboekje
 • Het oorspronkelijk Reiki handboek – Dr. Mikao Usui & F.A. Petter
 • Adelheid van Driel en Wanda Bijster - Kiki tovert met Reiki
 • Richard Ellis – Reiki

Wat kun je na de opleiding tot Reiki trainer verwachten?
 • Je bent een volwaardige authentieke Reiki Trainer.
 • Je bent in staat vanuit jouw authentieke zijn, vol vanuit passie, dankbaarheid en licht, een mooie Reiki 1 cursus te geven.
 • Je hebt de (vakinhoudelijk) kennis, vaardigheden in huis om ook de vervolgcursussen na Reiki 1 vol enthousiasme te kunnen geven.
 • Je bent wederom gegroeid als mens in je bewustzijnsontwikkeling en neemt dit overal waar je gaat, met je mee. Je draagt het vanuit liefde en licht over.
 • Je intuïtieve vermogens zijn zo toegenomen dat je ook precies kunt inspelen op wat cursisten, maar ook cliënten of mensen in je omgeving nodig hebben, zonder daarin je zelf te verliezen of tekort te doen.

 

This is Sliced Diazo Plone Theme