Manisch depressief, ook wel bipolaire stemmingsstoornis genoemd, kenmerkt zich door afwisselende periodes van groot geluk en grote neerslachtigheid. Tussen de twee periodes, die we de pieken noemen, ervaart de persoon vaak een periode van een normale stemming. Zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving kan een manische depressie een grote invloed hebben.

Symptomen manisch depressief

Zoals reeds aangehaald wordt een manische depressie gekenmerkt door het ervaren van hoge toppen en diepe dalen met ertussen een “normale” periode. Hoe snel deze cyclus zich herhaalt, hangt veelal af van persoon tot persoon en van de mate van behandeling en begeleiding. Het wisselend karakter maakt van deze stoornis een hele uitdaging omdat ze moeilijk te voorspellen valt.
Tijdens de manische periode overheerst een vrolijk een uitgelaten gevoel. Men heeft het gevoel dat men alles aankan, dat niets nog kan mislukken en dat het leven hen toelacht. De meest voorkomende symptomen zijn hier een zeer geringe behoefte aan slaap, een overdreven vrolijk gevoel, niet kunnen stilzitten, snel ruzie maken en gedachten die alle kanten uit gaan. Tijdens de manische periode vindt rust vaak geen plaats.

In onze online cursus Van burn-out naar Balans leer je hoe je weer gezond en gelukkig kunt zijn, en hoe je jouw burn-out de baas wordt. Je komt weer in balans op al je holistische niveaus en leert jezelf nog beter kennen, zodat je jezelf weer accepteert en liefhebt zoals je werkelijk bent.

Manisch depressief en somberheid

Manisch depressief

Tijdens de depressieve periode ziet men alles somber in en heeft men een algemeen neerslachtig gevoel. Veel voorkomende symptomen zijn hier een moe en lusteloos gevoel, een verminderde eigenwaarde, gedachten over zelfdoding, nergens zin in hebben en ofwel zeer slecht ofwel zeer veel slapen.

Oorzaken van manische depressie

Hoewel reeds veel onderzoek werd gedaan naar manische depressies of bipolaire stemmingsstoornissen, heeft men nog steeds geen eensluidende oorzaak kunnen aanduiden. Wel weet men dat het gaat om een combinatie van verschillende factoren. Kinderen van wie één van de ouder deze stoornis heeft, maken meer kans om ook op hun beurt de bipolaire stoornis te ontwikkelen, het is dus voor een stuk genetisch bepaald. Verder kunnen ook traumatische jeugdervaringen een rol spelen in het ontwikkelen ervan. Als laatste punt spelen ook de persoonlijke karaktereigenschappen een rol.

Behandeling van een manische depressie

Een specifieke behandeling voor manische depressies bestaat vooralsnog niet. Wel kan een combinatie van medicatie en therapie ervoor zorgen dat de klachten verminderen en dat de pieken zich minder extreem uiten. Medicatie is erop gericht de symptomen te verminderen zowel tijdens een manische als tijdens een depressieve periode. Door middel van therapie leert men de signalen herkennen die wijzen op het aanbreken van een manische of depressieve periode. Door het herkennen van de signalen kan tijdig geanticipeerd worden om zo de periode die zich zal aandienen leefbaar te houden. Vaak zal een gebeurtenis in het dagelijkse leven een trigger vormen voor één van de periodes en door hier inzicht in te hebben kan men tijdig hulp zoeken.

Manisch depressief

Wisselende stemmingen bij manisch depressief zijn

Het wisselende en onvoorspelbare karakter van een manische depressie kunnen bij de omgeving voor heel wat verwarring zorgen. Ook voor hen is het belangrijk hier een open dialoog over aan te gaan. Communicatie en wederzijds begrip zullen voor beide partijen de stoornis een stuk draaglijker maken. Niet alleen de persoon zelf maar zijn hele omgeving ondervindt hier de gevolgen van.

Word ook Holistisch Therapeut en help mensen die manisch depressief zijn!

Als je interesse hebt om mensen met depressie, angst, trauma of burn-out te ondersteunen, dan zou je eens kunnen denken aan een opleiding tot Holistisch Therapeut. Bij ZoMa Opleidingen kun je deze opleiding volgen. Je leert energetische behandelingen te geven aan mensen met een hulpvraag, vanuit een holistisch perspectief. Zin om kennis te maken? Bezoek dan één van onze infobijeenkomsten of gratis proeflessen en laat je overtuigen!